Index > Library > Novels > Animal_Farm > Index ukr

Kolghosp Tvaryn: Kazka

© 1945 Georg Oruel

Kolghosp Tvaryn: Kazka, napysano v 1943-44 ghgh. [O.r.z./R.f.: 2020-01-07 / 0.15 KiB]
Pereklad: © 1947 Ivan Chernyatyns'kyj (vin zhe Ighor Shevchenko)
Peredmova avtora do ukrayins'kogho vydannya, 1947 [O.r.z./R.f.: 2019-12-29 / 0.15 KiB]
© 1947 Georg Oruel
Pereklad: © 1947 Ivan Chernyatyns'kyj
Vid vydavnytstva, 1947 [O.r.z./R.f.: 2019-12-29 / 0.15 KiB]
© 1947 «PROMETEJ»
Ghalereya vydan' [O.r.z./R.f.: 2019-12-29 / 0.15 KiB]
Khronologhiya vydan' v malyunkakh
Zaghruzyty «Kolghosp Tvaryn: Kazka»
TXT, RTF... [read_me.txt]

«Kolghosp Tvaryn: Kazka»: [Anghlijs'ka] [Belorosijs'ka] [Rosijs'ka] [Serbs'ka] Ukrayins'ka

Biblioteka [Angh] [Rus] > Romany [Angh] [Rus] ~ [Vymknuty CSS] [Kyrylytsya]

[orwell.ru] [Dodomu] [Bioghrafiya] [Biblioteka] [Zhyttya] [Pro sajt & (c)] [Linky] [Mapa sajta] [Poshuk] [Vidghuky]

© 1999-2024 O. Dagh – ¡Stor. stvor.: 1999-05-21 & Ost. mod.: 2019-12-29!