Index > Library > Essays > Nationalism > Index srp

Beleљke o nacionalizmu

Dћordћ Orvel

Beleљke o nacionalizmu, 1945. g. [P.r./V.f.: 2019-12-29 / 0.15 KiB]
Prevod sa engleskog: © 2000 Danira Parenta
„Nacionalizam se ne sme brkati sa patriotizmom. Obe reиi se obiиno koriste u tako neodreрenom smislu da se svaka definicija moћe osporiti, ali иovek mora napraviti razliku izmeрu njih poљto su u pitanju dve razliиite i иak suprotstavljene ideje...”

„Beleљke o nacionalizmu”: [Engleski jezik] [Ruski jezik]

Biblioteka [(a)Eng] [Rus] > Eseji [Eng] [Rus] ~ [Isključiti CSS] [Translit] [Ćiriličko pismo]

[orwell.ru] [Poиetak] [Biografija] [Biblioteka] [Ћivot] [O sajtu & (c)] [E-veze] [Mapa sajta] [Naжi] [Utisci]

© 1999-2020 O. Dag – ¡Str. sazd.: 2001-03-12 & Posl. mod.: 2019-12-29!