Index > Library > Articles > Revenge > Index srp

Osveta je gorka

Dћordћ Orvel

Osveta je gorka, 1945. g. [P.r./V.f.: 2019-12-29 / 0.15 KiB]
Prevod sa engleskog: © 1999 Branislav Miљiж
„Kada god proиitam fraze poput „suрenja krivcima za rat”, „kaћnjavanja ratnih zloиinaca” i tome sliиno, vrati mi se u seжanje neљto љto sam ranije ove godine video u jednom zarobljeniиkom logoru u juћnoj Nemaиkoj...”

„Osveta je gorka”: [Engleski jezik] [Ruski jezik]

Biblioteka [(a)Eng] [Rus] > Eseji i иlanci [Eng] [Rus] ~ [Uključiti CSS] [Translit] [Ćiriličko pismo]

[orwell.ru] [Poиetak] [Biografija] [Biblioteka] [Ћivot] [O sajtu & (c)] [E-veze] [Mapa sajta] [Naжi] [Utisci]

© 1999-2022 O. Dag – ¡Str. sazd.: 2000-04-08 & Posl. mod.: 2019-12-29!