Index > Library > Novels > Animal_Farm > Hungarian > ??? Szнjgyбrtу Lбszlу ???

GEORGE ORWELL

БLLATFARM: TЬNDЙRMESE

1. FEJEZET

Mr. Jones, a Major gazdбja, bezбrta йjszakбra a tyъkуlakat, de mбr olyan rйszeg volt, hogy a szellхzхlyukakat nem jutott eszйbe elzбrni. Lбmpбjбnak tбncolу fйnykцrйben vйgigtбntorgott az udvaron, a hбtsу ajtуnбl lerъgta csizmбjбt, a mosogatуkonyhбban a hordуbуl csapolt magбnak mйg egy pohбr sцrt, aztбn elindult az бgy felй, ahol Mrs. Jones mбr javбban horkolt.

Mihelyt a hбlуszobбban kialudt a fйny, a tanya gazdasбgi йpьletйben heves mocorgбs йs fйszkelхdйs tбmadt. Napkцzben ugyanis hнre ment, hogy az цreg Хrnagy, a dнjnyertes fehйr kandisznу, elхzх йjjel kьlцnцs бlmot lбtott, йs szeretnй elmondani a tцbbi бllatnak. Megbeszйltйk hбt, hogy цsszegyыlnek a nagy pajtбban, mihelyt Jones gazda eltakarodik, йs biztonsбgban lesznek. Az цreg Хrnagyot (mindig нgy neveztйk, bбr a kiбllнtбson Willingdon Szйpe nйven szerepelt) olyan nagyra becsьltйk a farmon, hogy mindenki kйsz volt lemondani egyуrai alvбsrуl, hogy meghallgathassa, mit akar mondani.

A nagy pajta egyik vйgйben, holmi magas emelvйnyfйlйn, az Хrnagy mбr ott fekьdt szalmaбgyбn, a mestergerendбrуl lelуgу lбmpa alatt. Tizenkйt йves volt, йs az utуbbi idхben meglehetхsen elhнzott, de mйg mindig fensйges tekintetы, bцlcs йs nyбjas бbrбzatъ disznу volt, annak ellenйre, hogy soha nem faragtбk le az agyarait. Nemsokбra kezdtek szбllingуzni a tцbbi бllatok is, йs igyekeztek a maguk mуdjбn kйnyelembe helyezkedni. A hбrom kutya jцtt elхszцr, Kolomp, Zsuzsi йs Fogdmeg, aztбn a disznуk, akik tьstйnt beletelepedtek a szalmбba, kцzvetlenьl az emelvйny elхtt. A tyъkok felkaptak az ablakpбrkбnyra, a galambok a gerendбra repьltek fel, a juhok йs a tehenek a disznуk mцgй fekьdtek, йs kйrхdzni kezdtek. A kйt igбslу, Bandi йs Rуzsi egyьtt jцtt be: lassan lйpkedtek, йs уvatosan rakosgattбk hatalmas, szхrцs patбikat, nehogy eltapossбk a szalmбban bujkбlу kisebb бllatokat. Rуzsi, a kцvйr, kцzйpkorъ kanca, negyedik csikaja utбn mбr nem nyerte vissza rйgi alakjбt. Bandi hatalmas бllat volt, majd tizennyolc markos, йs olyan erхs, mint kйt mбs kцzцnsйges lу. Az orrбn hъzуdу fehйr csнktуl kissй ostobбnak lбtszott, йs csakugyan nem volt elsхrendы koponya, de jellemszilбrdsбga йs fйlelmetes munkabнrбsa miatt mindenki becsьlte. A lovak utбn йrkezett Malvin, a fehйr kecske, йs Benjбmin, a szamбr. Benjбmin volt a legцregebb бllat a Majorban, йs neki volt a legrosszabb termйszete. Ritkбn szуlalt meg, йs amikor megszуlalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzйst tett — azt szokta pйldбul mondogatni, hogy kapott х Istentхl farkat, hogy elhessegesse a legyeket, бm jobb szeretnй, ha nem lenne farka, de legyek sem lennйnek. A Major бllatai kцzt х volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkйrdeztйk, miйrt nem nevet, mindig azt felelte, azйrt, mert nem lбt semmit, amin nevetni lehetne. Ennek ellenйre, bбr ezt nyнltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiйrt; a vasбrnapokat rendszerint egyьtt tцltцttйk a gyьmцlcsцs mцgцtti kis karбmban, ahol egymбs mellett legelйsztek, de sohasem szуltak egymбshoz egy szуt sem.

A kйt lу йppen lefekьdt, mikor az elбrvult kiskacsбk betotyogtak a pajtбba. Elvesztettйk az anyjukat, s most gyбmoltalanul hбpogva bolyongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rбjuk. Rуzsi valami vйdхfalfйlйt kerнtett kцrьlцttьk hatalmas lбbszбrбbуl, ahovб a kis kacsбk belefйszkeltйk magukat, йs tьstйnt el is aludtak. Az utolsу pillanatban megjelent Mollie is, kйnyesen illegetve magбt. A bolondos, csinos, fehйr kanca, akit Mr. Jones a bricskбjбba szokott fogni, kockacukrot rбgcsбlt, йs legelцl foglalt helyet, aztбn kacйran lobogtatni kezdte fehйr sцrйnyйt, remйlve, hogy felhнvhatja a figyelmet a belйfont piros pбntlikбkra. Legeslegutolsуnak a macska йrkezett, szokбsa szerint megkereste magбnak a legmelegebb helyet, aztбn vйgьl befйszkelte magбt Bandi йs Rуzsi kцzй, ahol aztбn az хrnagy beszйde alatt megelйgedetten dorombolt, de egyetlen szavбra sem figyelt oda.

Most mбr az цsszes бllat ott volt, kivйve Mуzest, a szelнdнtett hollуt, aki a hбtsу ajtу mцgцtt aludt ьlхrъdjбn. Amikor az Хrnagy lбtta, hogy mindenki kйnyelmesen elhelyezkedett йs figyelmesen vбrakozik, megkцszцrьlte torkбt, йs belefogott a mondуkбjбba:

— Elvtбrsak, mбr hallottбtok, hogy az йjszaka kьlцnцs бlmom volt. Az бlomra kйsхbb majd visszatйrek. De elхbb valami mбst kell elmondanom. Azt hiszem, elvtбrsak, mбr csak nйhбny hуnapig leszek kцztetek, йs mielхtt meghalok, ъgy йrzem, kцtelessйgem tovбbbadni nektek azt a bцlcsessйget, amelyet fцlszedtem. Sokбig йltem, йs sok idхm volt a gondolkodбsra, mikцzben egyedьl fekьdtem уlamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalбbb olyan jуl ismerem az йlet termйszetйt ezen a Fцldцn, mint bбrmely mбs йlх бllat. Errхl szeretnйk beszйlni nektek.

Nos, elvtбrsak, milyen a mi йletьnk? Nйzzьnk szembe vele: a mi йletьnk nyomorъsбgos, fбradsбgos йs rцvid. Megszьletьnk, йppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljьk pбrбnkat, de aki kйpes rб, azt ereje vйgsх fogytбig dolgozni kйnyszerнtik; s abban a pillanatban, amikor mбr nem tudjбk hasznunkat venni, fцrtelmes kegyetlensйggel lemйszбrolnak bennьnket. Egyйves kora utбn Angliбban egyetlen бllat sem tudja, mi a boldogsбg йs mi a pihenйs, Angliбban nincs szabad бllat. Az бllatok йlete nyomorъsбg, йs szolgasбg: ez a meztelen igazsбg.

Vajon ez volna a termйszet rendje? Azйrt volna нgy, mert fцldьnk olyan szegйny, hogy nem tud tisztessйges йletet biztosнtani lakуinak? Nem, elvtбrsak, ezerszer nem! Anglia fцldje termйkeny, йghajlata jу, sokkal tцbb бllatot tudna bхsйgesen eltartani, mint amennyi most rajta йl. Ez a mi gazdasбgunk egyedьl eltartana egy tucat lovat, hъsz tehenet, szбz meg szбz juhot — s mindnyбjan olyan kйnyelemben йs mйltуsбgban йlhetnйnk, amilyet most el sem tudunk kйpzelni. Akkor hбt miйrt йlьnk ilyen nyomorъsбgosan? Mert a munkбnk szinte minden gyьmцlcsйt ellopjбk tхlьnk az emberek. Ez a vбlasz, elvtбrsak, minden problйmбnkra. Ezt a vбlaszt egyetlen szуban цsszegezhetjьk: Ember. Az Ember az egyetlen igazi ellensйgьnk. Tьntessьk el az Embert a szнnpadrуl, йs az йhsйg йs az agyondolgoztatбs legfхbb okбt egyszer s mindenkorra megszьntettьk.

Az Ember az egyetlen йlхlйny, aki fogyaszt, anйlkьl, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojбst tojni, gyцnge ahhoz, hogy hъzza az ekйt, йs nem elйg gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mйgis х az бllatok ura. Dolgoztatja хket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy йhenhaljanak, a tцbbit megtartja magбnak. A mi munkбnk mыveli meg a fцldet, a mi trбgyбnk teszi termйkennyй, mйg sincs kцzьlьnk senkinek semmije a puszta bхrйn kнvьl. Ti, tehenek, akik itt бlltok elхttem, vajon hбny ezer liter tejet adtatok tavaly? Йs mi tцrtйnt ezzel a tejjel, amelynek a ti erхs borjaitokat kellett volna tбplбlnia? Minden cseppje az ellensйgeink torkбn ment le. Йs ti, tyъkok, ugyan hбny tojбst tojtatok tavaly? Йs ezek kцzьl a tojбsok kцzьl hбnybуl lett csirke? A tцbbi mind a piacra kerьlt, йs Jones meg az emberei pйnzeltek belхle. Йs te, Rуzsi, hol az a nйgy csikу, akiket megszьltйl, hogy цreg napjaid tбmaszai legyenek йs цrцmцd teljйk bennьk? Eladtбk хket egyйves korukban — soha egyiket sem fogod viszontlбtni. Йs a nйgy ellйsedйrt йs a sok mezei munkбdйrt mit kaptбl, a sovбny takarmбnyon meg az istбllуn kнvьl?

De mйg azt sem engedik, hogy ezt a nyomorъsбgos йletet a termйszetes hatбrбig йljьk. Jуmagam nem panaszkodhatom, mert йn a szerencsйsek kцzй tartozom. Tizenkйt йves vagyok, йs tцbb mint nйgyszбz malacom volt. Ez a disznуйlet termйszetes rendje. De a vйgйn egyetlen бllat sem kerьli el a kegyetlen kйst. Ti, fiatal sьldхk, akik itt ьltцk elхttem, mind a tхkйn fogjбtok vйgezni egy йven belьl. Ez a szцrnyы vйg vбr mindnyбjunkra: tehenekre, disznуkra, tyъkokra, juhokra, mindenkire. Mйg a lovakra йs a kutyбkra sem vбr kьlцnb sors. Tйged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejьket, Jones el fog adni a sintйr-mйszбrosnak, aki letaglуz, йs megfхz kutyaeledelnek. Ami meg a kutyбkat illeti, ha цregek йs fogatlanok lesznek, Jones tйglбt kцt majd a nyakukra, йs bedobja хket a legkцzelebbi tуba.

Nem kristбlytiszta hбt, elvtбrsak, hogy йletьnk minden baja az Ember zsarnoksбgбbуl fakad? Csak az Embertхl kell megszabadulnunk, йs miйnk lesz, amit a munkбnk hoz. Egyik naprуl a mбsikra gazdagok йs szabadok lehetьnk. Mit kell hбt tennьnk? Nos, йjjel-nappal, testьnkkel-lelkьnkkel az emberi faj megdцntйsйn kell dolgoznunk! Ez az йn ьzenetem hozzбtok, elvtбrsak: Forradalom! Nem tudom, mikor jцn el ez a Forradalom — talбn egy hйt mъlva, talбn csak szбz йv mъlva, de azt tudom, olyan bizonyosan, ahogy ezt a szalmбt itt йrzem a csьlkцm alatt, hogy elхbb-utуbb gyхz az igazsбg. Ezt tartsбtok szemetek elхtt, elvtбrsak, egйsz hбtralйvх rцvid йletetek sorбn! Йs ezt mindenekelхtt: adjбtok бt az ьzenetemet azoknak, akik utбnatok jцnnek, hogy az eljцvendх nemzedйkek folytathassбk a harcot, egйszen a vйgsх gyхzelemig.

Йs ne felejtsйtek el, elvtбrsak, hogy elszбntsбgotoknak sohasem szabad meginognia. Semmifйle йrvvel ne hagyjбtok magatokat fйlrevezetni. Soha ne higgyйtek el, ha azt mondjбk nektek, hogy az Embernek meg az бllatoknak kцzцs йrdekeik vannak, йs az egyiknek a boldogulбsa a mбsik boldogulбsбt hozza. Ez hazugsбg. Az Ember semmi mбs йlхlйny йrdekeivel nem tцrхdik a sajбt йrdekein kнvьl. Kцztьnk, бllatok kцzt, legyen hбt tцkйletes egysйg, tцkйletes bajtбrsiassбg ebben a kьzdelemben. Minden ember ellensйgьnk. Minden бllat bajtбrsunk.

Ebben a pillanatban iszonyъ felfordulбs tцrt ki. Az хrnagy szуnoklata kцzben nйgy nagy patkбny mбszott elх a lyukбbуl, йs a hбtsуjukra ьlve figyelmesen hallgattбk. Amikor a kutyбk megpillantottбk хket, a patkбnyok csak ъgy tudtбk megmenteni az irhбjukat, hogy gyorsan a lyukaik felй iramodtak. Az хrnagy felemelte patбjбt, hogy csendet teremtsen.

— Elvtбrsak — mondta —, itt valamiben meg kell бllapodnunk. Barбtaink vagy ellensйgeink-e a vadбllatok, pйldбul a patkбnyok йs a nyulak? Bocsбssuk szavazбsra a kйrdйst: Elvtбrsak-e a patkбnyok?

A szavazбst mindjбrt meg is ejtettйk, s a tъlnyomу tцbbsйg dцntйse szerint a patkбnyok elvtбrsak. Csak nйgy ellenszavazat volt: a hбrom kutyбй meg a macskбй, akirхl azonban utуbb kiderьlt, hogy mindkйt бllбspont mellett leszavazott. Az хrnagy folytatta beszйdйt:

— Mбr nem sok mondanivalуm maradt. Megismйtlem, hogy mindig emlйkezzetek rб: kцtelessйgetek szembeszбllni az Emberrel йs cйljaival. Aki kйt lбbon jбr: ellensйg. Aki nйgy lбbon jбr, vagy szбrnyai vannak: barбt. Йs jusson eszetekbe az is, hogy az Ember ellen folytatott kьzdelmьnkben nem szabad hasonlуvб lennьnk hozzб. Ha legyхztьk, akkor sem szabad бtvennьnk bыnцs szokбsait. Soha egyetlen бllatnak sem szabad hбzban laknia, бgyban aludnia, ruhбt viselnie, alkoholt innia, dohбnyoznia, pйnzhez nyъlnia, kereskednie. Az Embernek minden szokбsa gonosz. Йs, mindenekfцlцtt, egyetlen бllatnak sem szabad soha a sajбt fajtбja fцlцtt zsarnokoskodnia. Gyengйk йs erхsek, okosak йs egyьgyыek — mindnyбjan testvйrek vagyunk. Soha бllatnak nem szabad megцlnie egy mбsik бllatot. Minden бllat egyenlх.

Йs most, elvtбrsak, el kell mondanom nektek, mit бlmodtam az йjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesйlni. A Fцldьnkrхl бlmodtam, amilyen akkor lesz, amikor mбr eltыnt rуla az Ember. De ez az бlom eszembe juttatott valamit, amirхl mбr rйges-rйg megfeledkeztem. Sok-sok йvvel ezelхtt, amikor mйg kismalac voltam, anyбm meg a tцbbi disznу йnekelgettek egy rйgi dalt, aminek csak a dallamбt meg az elsх hбrom-nйgy szavбt tudtбk. Gyerekkoromban йn is йnekeltem ezt a dallamot, de mбr rйges-rйgen kiment a fejembхl. De йjjel бlmomban eszembe jutott. Йs rбadбsul a szцvege is eszembe jutott, az a szцveg, amelyet az бllatok valamikor nagyon rйgen йnekeltek, de mбr hosszъ nemzedйkek уta kiveszett az emlйkezetьkbхl. Ezt szeretnйm elйnekelni nektek, elvtбrsak. Цreg vagyok mбr, rekedt a hangom, de ha megtanнtalak benneteket a dallamбra, ti szebben fogjбtok йnekelni. A cнme: “Angolhon бllatai.”

Az цreg Хrnagy megkцszцrьlte torkбt йs йnekelni kezdett. Ahogy elхre megmondta, rekedt volt a hangja, de azйrt elйg jуl йnekelte a lelkesнtх dallamot, amely kissй a “Clementine”-ra, kissй a “La Cucarachб”-ra emlйkeztetett, a szцvege pedig нgy szуlt:

Бllatok нr— s Angolhonban,
S mбs hazбkban, rйteken,
Hallgassбtok szйp jцvхnkrхl
Vнgan zengх йnekem.

Elхbb-utуbb elsцpцrjьk
Az Embert, a zsarnokot,
S dъs mezхink nem tapossбk
Emberek, csak бllatok.

Az orrunkban nem lesz gyыrы,
Hбtunkon nem lesz nyereg,
Nem mar zabla йs sarkantyъ,
S nem vernek az emberek.

Gazdag lesz majd minden бllat,
A lуhere, бrpa, zab,
Szйna, bъza mind miйnk lesz,
Ha eljцn majd az a nap.

Fйnyesek lesznek mezхink,
Tisztбbbak a patakok,
Lбgyabb lesz mйg a szellх is,
Ha majd nem leszьnk rabok.

E nagy napйrt kьzdjьnk, pulykбk,
Lovak, ludak, tehenek,
Bбr magunk a szabadsбgot
Meg sem йrjьk, meglehet.

Бllatok нr— s Angolhonban
S mбs hazбkban, rйteken,
Hallgassбtok s daloljбtok
Szйp jцvхnkrхl йnekem!

A dal az бllatokat vad izgalomba hozta. Az Хrnagy mйg a vйgйre se йrt, mбr maguk is йnekelni kezdtйk, mйg a legbutбbbak is elkaptбk a dallamot meg nйhбny szуt belхle, az okosabbak pedig, pйldбul a disznуk йs a kutyбk, nйhбny perc mъlva kнvьlrхl tudtбk az egйszet. Nйhбny elхzetes prуbбlkozбs utбn az egйsz Major fйlelmetes uniszуlуban rбzendнtett az “Angolhon бllatai”-ra. A tehenek bхgtйk, a kutyбk vonнtottбk, a birkбk bйgettйk, a lovak nyerнtettйk, a kacsбk hбpogtбk. Annyira el voltak tхle ragadtatva, hogy egymбs utбn цtszцr elйnekeltйk, s mйg tцbbszцr is elйnekeltйk volna, ha valami nem zavarja meg хket.

A nagy lбrma sajnos felйbresztette Jones gazdбt. Kiugrott бgyбbуl, mert bizonyosra vette, hogy rуka jбr az udvarban. Fogta a puskбjбt, amely mindig ott бllt a hбlуszoba sarkбban, йs a hatos sцrйttel beledurrantott a sцtйtsйgbe. A sцrйt belefъrуdott a pajta falбba, йs hirtelen vйget vetett a gyыlйsnek. Mindenki sietve a hбlуhelyйre menekьlt. A madarak felrepьltek a tyъkьlхre, az бllatok leheveredtek a szalmбra, s egy pillanat mъlva az egйsz Major aludt.

Hбrom nap mъlva az цreg хrnagy йjszaka бlmбban bйkйsen elhunyt. A gyьmцlcsцs vйgйben temettйk el.

Ez mбrcius elejйn tцrtйnt. A kцvetkezх hбrom hуnap sok titkos tevйkenysйget hozott. Az хrnagy beszйde a tanya intelligensebb бllatainak vadonatъj vilбgszemlйletet adott. Nem tudtбk, hogy az Хrnagy megjуsolta Forradalomra mikor kerьl sor, йs jу okkal nem is gondolhattak arra, hogy mйg az х йletьkben bekцvetkezik, de vilбgosan lбttбk, hogy kцtelessйgьk felkйszьlni rб. A tanнtбs йs a szervezйs munkбja termйszetszerыen a disznуkra hбrult, mert бltalбnosan elismertйk, hogy хk a legokosabbak az бllatok kцzцtt. A disznуk kцzьl kiemelkedett kйt fiatal kan, Hуgolyу йs Napуleon, akiket Jones gazda eladбsra nevelt. Napуleon nagy, meglehetхsen fйlelmetes berkshire-i volt, az egyetlen berkshire-i a tanyбn. Nem sokat beszйlt, mйgis tiszteltйk, mert az volt a hнre, hogy a maga ъtjбt jбrja. Hуgolyу sokkal йlйnkebb disznу volt, mint Napуleon, gyorsabb beszйdы йs talбlйkonyabb, de хt nem tartottбk kьlцnцsebben hatбrozott egyйnisйgnek. A tцbbi kan mind hнzу volt; egy kцvйr, kerek pofбjъ, csillogу szemы, fьrge mozgбsъ, visнtу hangъ, Sьvi nevы kis disznу volt a legismertebb kцzьlьk; ragyogу szуnok volt, s ha valamilyen nehйz ponthoz йrt йrvelйse kцzben, elkezdett ide-oda ugrбlni, йs tekergette a farkбt, ami igen meggyхzхen hatott. A tцbbieknek az volt rуla a vйlemйnyьk, hogy a feketйrхl is kйpes volna bebizonyнtani, hogy fehйr.

Ezek hбrman teljes gondolatrendszerrй dolgoztбk ki az цreg Хrnagy tanнtбsait, йs a rendszernek az Бllatizmus nevet adtбk. Miutбn Jones gazda elaludt, hetenkйnt tцbbszцr is titkos gyыlйst tartottak a pajtбban, йs kifejtettйk a tцbbieknek az Бllatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobasбgba йs kцzцnybe ьtkцztek. Voltak бllatok, akik azt hajtogattбk, hogy hыsйggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit “Gazdб”-nak emlegettek, vagy olyasfйle primitнv megjegyzйseket tettek, hogy: “Mr. Jones tбplбl bennьnket. Ha х nem lenne, йhen pusztulnбnk.” Mбsok olyanokat kйrdeztek, hogy: “Mit tцrхdьnk vele, mi tцrtйnik velьnk a halбlunk utбn?”, vagy: “Ha ez a Forradalom mindenkйppen bekцvetkezik, mit szбmнt, hogy dolgozunk-e йrte, vagy sem?”, йs a disznуk csak nagyon nehezen tudtбk megйrtetni velьk, hogy mindez szцges ellentйtben van az Бllatizmus szellemйvel. A legostobбbb kйrdйseket Mollie, a fehйr kanca tette fel. — Lesz-e cukor a Forradalom utбn is? — kйrdezte legelхszцr is Sьvitхl.

— Nem — felelte Hуgolyу hatбrozottan. — Nincsenek hozzб eszkцzeink, hogy cukrot бllнtsunk elх a gazdasбgban. Kьlцnben sem lesz cukorra szьksйged. Annyi zabot йs szйnбt kapsz majd, amennyit csak akarsz.

— Йs szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sцrйnyemben? — kйrdezte Mollie.

— Elvtбrsnх — felelte Hуgolyу —, azok a szalagok, amelyekйrt ъgy rajongsz, a rabszolgasбg jelvйnyei. Hбt nem vagy kйpes megйrteni, hogy a szabadsбg tцbbet йr, mint a szalagok?

Mollie elhallgatott, de lбtszott rajta, hogy nem sikerьlt meggyхzni.

A disznуknak mйg nehezebb kьzdelmet kellett vнvniuk Mуzesnek, a szelнd hollуnak a hazugsбgaival. Mуzes, Mr. Jones kedvence, kйm volt йs besъgу, rбadбsul mйg ьgyes szуnok is. Azt бllнtotta, hogy van egy titokzatos vidйk, a Kandiscukor Hegysйg, йs halбla utбn minden бllat oda jut. Ez a vidйk valahol fцnn van az йgben, tъl a felhхkцn, бllнtotta Mуzes. A Kandiscukor Hegysйgben a hйt minden napja vasбrnap, egйsz йvben dъsan virнt a lуhere, a sцvйnyeken meg kockacukor nх йs lenmagos pogбcsa. Az бllatok gyыlцltйk Mуzest, mert mesйlt, mesйlt, йs nem dolgozott, de nйhбnyan mйgiscsak hittek a Kandiscukor Hegysйgben, йs a disznуknak nagyon erйlyesen kellett йrvelniьk, hogy meggyхzzйk хket, ilyen hely pedig nincs.

Leghыsйgesebb tanнtvбnyuk a kйt igбslу lett, Bandi йs Rуzsi. Хk ketten ugyan csak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miutбn elfogadtбk tanнtуjuknak a disznуkat, mohуn ittбk minden szavukat, йs aztбn egyszerы йrvekkel бtadtбk a tцbbi бllatnak is. Soha nem hiбnyoztak a pajtбban tartott titkos цsszejцvetelekrхl, йs хk vezettйk a kуrust, amikor a gyыlйs vйgйn elйnekeltйk az “Angolhon бllatai”-t.

Nos, aztбn ъgy fordultak a dolgok, hogy a Forradalomra sokkal hamarabb йs sokkal kцnnyebben kerьlt sor, mint vбrtбk. Az elхzх йvekben Mr. Jones szigorъ, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rб. Nagyon elkeseredett, mivel egy pцrben sok pйnzt vesztett, йs elkezdett tцbbet inni a kelletйnйl. Naphosszat csak ьldцgйlt a konyhбban, ъjsбgot olvasott, ivott, йs idхnkйnt megetette Mуzest sцrbe бztatott kenyйrmorzsбval. A bйresei lustбk voltak йs becsaptбk, a fцldet felverte a gaz, az йpьleteknek lyukas volt a teteje, a sцvйnyeket elhanyagoltбk, йs az бllatoknak nem adtak eleget enni.

Megjцtt a jъnius, mбr-mбr kaszбlni kellett volna a szйnбt. Szent Ivбn estйjйn, egy szombati napon, Mr. Jones bement Willingdonba, йs a Vцrцs Oroszlбnban ъgy berъgott, hogy csak vasбrnap dйlben keveredett haza. A bйresek korбn reggel megfejtйk a teheneket, aztбn elmentek nyulбszni, nem bajlуdtak az бllatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazaйrt, tьstйnt elnyъlt a tisztaszobбban a dнvбnyon, arcбra terнtette a News of the World-цt, йs elaludt; нgy aztбn amikor eljцtt az este, az бllatok mйg mindig nem kaptak enni. Vйgьl aztбn nem бlltбk tovбbb. Az egyik tehйn betцrte szarvбval a takarmбnyosszнn ajtajбt, йs az бllatok mind nekiestek a hombбroknak. Mr. Jones ekkor йbredt fel. A kцvetkezх pillanatban mбr ott termett nйgy bйresйvel a takarmбnyosszнnben, йs elkezdtek az ostorukkal szanaszйt csapkodni. Ezt az йhes бllatok mбr nem tudtбk elviselni. Mintegy vezйnyszуra rбvetettйk magukat kнnzуikra, pedig elхzхleg semmi ilyesmit nem terveztek.

Jones йs emberei egyszerre azon vettйk йszre magukat, hogy mindenfelхl dцfkцdik йs rugdaljбk хket. A dolgok teljesen kicsъsztak a kezьkbхl, tehetetlenek voltak. Sohasem lбttak mйg бllatokat нgy viselkedni; ezek a jуszбgok, melyeket eddig kйnyьk-kedvьk szerint ьtцttek-vertek, hirtelen fellбzadtak, йs ettхl хk ъgy megrйmьltek, hogy szinte eszьket vesztettйk. Nйhбny pillanat mъlva mбr nem is prуbбltak vйdekezni, йs kereket oldottak. Egy perc mъlva mбr mind az цten lйlekszakadva rohantak a fхъt felй vezetх szekйrъton, az бllatok pedig diadalittasan ьldцztйk хket.

Amikor Mrs. Jones kinйzett a hбlуszobaablakon, йs lбtta, mi tцrtйnik, kapkodva bedobбlt nйhбny holmit egy vбszontбskбba, йs az ellenkezх irбnyban osont ki a farmrуl. Mуzes leugrott az ьlхkйjйrхl, йs hangosan kбrogva utбnarepьlt. Az бllatok kцzben kikergettйk Jonest meg az embereit az orszбgъtra, aztбn becsaptбk mцgцttьk az цtreteszes kaput. Maguk sem tudtбk, mi tцrtйnik, mйgis sikeresen vйgrehajtottбk a Forradalmat: elыztйk Jonest, йs цvйk lett a Major.

Az бllatok az elsх percekben alig tudtak hinni a szerencsйjьkben. Legelхszцr is testьletileg kцrьlvбgtattбk a Major hatбrбt, mintha meg akartak volna gyхzхdni rуla, hogy a tanyбn sehol sem rejtхzik ember, aztбn visszavбgtattak a tanyahбzhoz, hogy Jones gyыlцlt uralmбnak utolsу nyomait is eltцrцljйk. Feltцrtйk az istбllуk mцgцtt бllу szerszбmoskamrбt йs beledobбltбk a kъtba a zablбkat, az orrkarikбkat, a lбncokat, meg a szцrnyы kйseket, amelyekkel Mr. Jones a disznуkat йs a juhokat szokta kiherйlni. A gyeplхk, a kцtхfйkek, a szemellenzхk, a megalбzу abrakostarisznyбk mind az udvaron йgх tыzre kerьltek, ahogy az ostorok is. Az бllatok ugrбltak цrцmьkben, mikor meglбttбk a lбngra lobbanу ostorokat. Hуgolyу a tыzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sцrйnyйbe йs farkбba szoktak fonni.

— A szalagok is ruhбnak tekintendхk — jelentette ki —, a ruha pedig az ember ismertetхjele. Minden бllatnak meztelenьl kell jбrnia.

Mikor ezt Bandi meghallotta, letйpte fejйrхl a kis szalmakalapot, amelyet nyбron azйrt viselt, hogy a legyek ne szбlljanak a fьlйbe, йs a tыzre dobta a tцbbihez.

Az бllatok hamarosan mindent elpusztнtottak, ami Mr. Jonesra emlйkeztette хket. Utбna Napуleon visszavezette хket a takarmбnyosszнnhez, йs dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyбknak pedig kйt-kйt darab kйtszersьltet adatott. Aztбn hйtszer egymбs utбn elйnekeltйk az “Angolhon бllatai”-t elejйtхl a vйgйig, majd elvackolуdtak йjszakбra, йs ъgy aludtak, ahogy mйg soha.

Hajnalban azonban felйbredtek, mint mбskor, йs amikor hirtelen eszьkbe jutottak az elхzх nap dicsхsйges esemйnyei, valamennyien kivбgtattak a legelхre. A legelхn egy kis domb бllt, amelyrхl a tanya legnagyobb rйszйt be lehetett lбtni. Az бllatok felrohantak a tetejйre, йs kцrьlnйztek a tiszta hajnali fйnyben. Igen, most mбr az цvйk — minden, amit csak lбtnak, az цvйk! El voltak ragadtatva a gondolattуl, kцrbe-kцrbe ugrбndoztak, izgalmukban fel-felszцkellve a levegхbe. Meghemperegtek a harmatban, teli szбjjal tйpdestйk az йdes nyбri fьvet, gцrцngyцket rugdaltak fцl a fekete fцldbхl, йs beszнvtбk zsнros illatбt. Aztбn bejбrtбk йs megszemlйltйk az egйsz tanyбt, szуtlan csodбlattal nйztйk a szбntуfцldeket, a dъs szйnбjъ rйtet, a gyьmцlcsцst, a tavat, a cserjйst. Mintha mindezt mйg sohasem lбttбk volna, йs mйg most is alig hinnйk el, hogy ez mind az цvйk.

Aztбn visszaballagtak az йpьletekhez, йs csendesen megбlltak a tanyahбz ajtaja elхtt. Az is az цvйk lett, mйgis fйltek belйpni. Egy pillanat mъlva azonban Hуgolyу йs Napуleon benyomtбk vбllukkal az ajtуt, йs az бllatok libasorban bementek. Nagyon уvatosan jбrtak, fйltek, hogy felborнtanak valamit. Szobбrуl szobбra tipegtek, csak suttogva mertek beszйlni, lenyыgцzve bбmultбk a hihetetlen fйnyыzйst, az бgyakat, a tollas derйkaljakat, a tьkrцket, a lуszхrdнvбnyt, a brьsszeli szхnyeget йs Viktуria kirбlynх litografбlt arckйpйt a tisztaszoba kandallуpбrkбnya fцlцtt. Йppen lefelй mentek a lйpcsхn, amikor йszrevettйk, hogy Mollie eltыnt. Amikor visszamentek, a legszebb hбlуszobбban talбltбk. Elvett egy kйk szalagot Mrs. Jones цltцzхasztalбrуl, felrakta a vбllбra, йs csodбlta magбt a tьkцrben. Alaposan цsszeszidtбk, aztбn kimentek. A konyhбban lуgу sonkбkat kivittйk eltemetni, йs a mosogatуkonyhбban Bandi egyetlen rъgбssal bezъzta a sцrцshordуt, de kьlцnben semmihez sem nyъltak a hбzban. Egyhangъlag tьstйnt elhatбroztбk, hogy a tanyahбzat meg kell хrizni mъzeumnak. Mindnyбjan egyetйrtettek abban, hogy бllatnak sohasem szabad benne lakni.

Az бllatok megreggeliztek, s aztбn Hуgolyу йs Napуleon megint цsszehнvta хket.

— Elvtбrsak — mondta Hуgolyу —, fйl hйt van, йs hosszъ nap бll elхttьnk. Ma hozzбkezdьnk a szйnagyыjtйshez. De van mйg valami, amit elхbb el kell intйznьnk.

A disznуk most бrultбk el, hogy az elmъlt hбrom hуnap alatt megtanultak olvasni йs нrni egy rйgi бbйcйskцnyvbхl, amely valamikor Mr. Jones gyermekeiй volt, aztбn kidobtбk a szemйtdombra. Napуleon fekete йs fehйr festйket hozatott, йs kivezette a tбrsasбgot a fхъtra nyнlу цtreteszes kapuhoz. Ott aztбn Hуgolyу (mert х tudott a legjobban нrni) ecsetet fogott a csьlkйbe, festйkkel bemбzolta a MAJOR felнrбst a kapu felsх keresztfбjбn, йs a helyйre odafestette, hogy БLLATFARM. Attуl fogva ez lett a tanya neve. Ezutбn visszamentek az йpьletekhez, majd Hуgolyу йs Napуleon lйtrбt hozattak, йs nekitбmasztottбk a nagy pajta hбtsу falбnak. Elmagyarбztбk, hogy a disznуknak az utуbbi hбrom hуnapban folytatott tanulmбnyaik sorбn sikerьlt az Бllatizmus alapelveit hйt parancsolatban цsszefoglalni. Ezt a Hйtparancsolatot most fel fogjбk нrni a falra, ezek vбltoztathatatlan tцrvйnyek lesznek, йs az Бllatfarm valamennyi бllatбnak mindцrцkkй ezek szerint kell йlnie. Hуgolyу nйmi nehйzsйgek бrбn (mert disznуnak nem kцnnyы lйtrбn egyensъlyoznia) felmбszott a lйtrбra, йs munkбhoz lбtott, Sьvi pedig nйhбny fokkal lejjebb a festйkesdobozt tartotta. A parancsolatokat akkora fehйr betыkkel нrtбk fel a kбtrбnyos falra, hogy harminc mйter tбvolsбgbуl is el lehetett хket olvasni. Нgy szуltak:

1. Aki kйt lбbon jбr, az ellensйg.

2. Aki nйgy lбbon jбr, vagy szбrnyai vannak, az barбt.

3. Бllat nem visel ruhбt.

4. Бllat nem alszik бgyban.

5. Бllat nem iszik alkoholt.

6. Бllat nem цl meg mбs бllatot.

7. Minden бllat egyenlх.

A felirat csinos lett, s bбr Hуgolyу a “barбt” szуt “bбrat”-nak нrta, az egyik “S” betыt pedig fordнtva gцrbнtette, a helyesнrбs elejйtхl vйgйig hibбtlan volt. Hуgolyу felolvasta a tцbbiek йpьlйsйre. Valamennyi бllat teljes egyetйrtйssel bуlogatott, az ьgyesebbek pedig mindjбrt el is kezdtйk megtanulni a parancsolatokat.

— Most pedig, elvtбrsak — kiбltotta Hуgolyу, ledobva az ecsetet —, elхre a rйtre! Becsьletbeli ьgyьnk, hogy hamarabb behordjuk a szйnбt, mint Jones meg a bйresei.

Ebben a pillanatban azonban a hбrom tehйn, aki mбr egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bхgni. Huszonnйgy уrбja nem fejtйk meg хket, mбr majd kipukkadt a tхgyьk. A disznуk nйmi gondolkodбs utбn sajtбrokat hozattak, йs sikeresen meg is fejtйk a teheneket; a csьlkьk igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nemsokбra цt sajtбr telt meg a habzу, sыrы tejjel, s ezt sok бllat lбthatу йrdeklхdйssel figyelte.

— Mi lesz ezzel a sok tejjel? — kйrdezte valamelyik.

— Jones nйha bele szokott keverni egy kicsit a tбpba — kottyantotta ki az egyik tyъk.

— Ne tцrхdjetek most a tejjel, elvtбrsak! — kiбltotta Napуleon, йs odaбllt a sajtбrok elй. — Gondoskodni fogunk rуla. Most az aratбs a fontos. Hуgolyу elvtбrs fog vezetni. Pбr perc mъlva йn is kцvetlek benneteket. Elхre, elvtбrsak! Vбr rбtok a szйna.

Az бllatok elindultak a kaszбlуra. Mikor este visszatйrtek, йszrevettйk, hogy a tej eltыnt.

Mennyit gьrcцltek, izzadtak, hogy begyыjtsйk a szйnбt! Fбradozбsuknak azonban meglett a gyьmцlcse, mert a betakarнtбs mйg jobban sikerьlt, mint ahogy remйltйk.

Nйha kemйny volt a munka: a szerszбmokat emberek йs nem бllatok szбmбra terveztйk, йs nagyon hбtrбnyos volt, hogy az бllatok kцzьl egyik sem tudott olyan szerszбmot hasznбlni, amelyhez a hбtsу lбbбra kellett volna бllnia. De a disznуk olyan okosak voltak, hogy minden nehйzsйget le tudtak gyхzni. Ami a lovakat illeti, хk a rйt minden zsebkendхnyi darabkбjбt ismertйk, sokkal jobban йrtettek a kaszбlбshoz meg a gereblyйzйshez, mint Jones emberei. A disznуk maguk nem dolgoztak, csak irбnyнtottбk йs ellenхriztйk a tцbbieket. Felsхbbrendы tudбsukbуl termйszetesen kцvetkezett, hogy magukra vбllaljбk a vezetйst. Bandi йs Rуzsi befogtбk magukat a fыkasza vagy a fogatolt rendsodrу elй (zablбra meg gyeplхre persze mбr nem volt szьksйg), йs fбradhatatlanul jбrtak kцrbe-kцrbe a mezхn, mikцzben egy disznу ott baktatott mцgцttьk, йs oda-odakiabбlt nekik: “Gyia, elvtбrs!”, vagy: “Hхha; elvtбrs!”, ahogy a szьksйg kнvбnta. A szйna forgatбsбbуl йs begyыjtйsйbхl pedig minden бllat kivette a rйszйt, a leggyengйbbek is. Mйg a kacsбk йs a tyъkok is ide-oda szaladgбltak a napsьtйsben, aprу kis szйnacsokrokat cipelve a csхrьkben. Vйgьl kйt nappal hamarabb fejeztйk be a kaszбlбst, mint Jones meg a bйresei szoktбk. Rбadбsul ez volt a legdъsabb termйs, amelyet a tanya valaha lбtott. Semmi nem ment veszendхbe, a kacsбk йs a tyъkok йles szemьkkel цsszeszedtйk az utolsу szбlat is. Йs a tanya egyetlen бllata sem lopott el mйg egy harapбsnyit sem.

Egйsz nyбron ment a tanyбn a munka, mint az уramы. Az бllatok el sem tudtбk volna kйpzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat йtelt valуdi gyцnyцrыsйgnek йreztek, most amikor valуban az х йtelьk volt, maguk termeltйk meg maguknak, йs nem egy fukar gazda kegyйbхl kaptбk. Miуta a haszontalan, йlхskцdх emberek eltыntek, mindenkinek tцbb ennivalу jutott. Tцbb lett a szabad idejьk is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehйzsйggel kьzdцttek meg — pйldбul kйsхbb, nyбron, amikor a gabonбt arattбk, a rйgi mуdszerrel kellett nyomtatniuk, a pelyvбt pedig a lйlegzetьkkel kellett kifъjniuk belхle, mivel a tanyбnak nem volt csйplхgйpe —, de a disznуk okossбga йs Bandi fйlelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodбlta. Kemйnyen dolgozott mбr Jones idejйben is, de most mintha hбrom lу helyett hajtott volna. Voltak napok, amikor mintha a tanya minden munkбja az х hatalmas vбllaira nehezedett volna. Reggeltхl estig hъzta-vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszйlte az egyik kakassal, hogy minden reggel fйl уrбval korбbban йbressze fel, mint a tцbbieket, йs mйg a rendes napi munka elхtt цnkйnt elvйgzett valami munkбt, ami йppen a legszьksйgesebbnek lбtszott. Minden problйmбra, minden kudarcra ez volt a vбlasza: “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!” — ez lett a szemйlyes jelszava.

De mindenki kйpessйgei szerint dolgozott. A tyъkok йs kacsбk pйldбul цt vйka gabonбt mentettek meg az aratбsnбl, fцlcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott, senki sem morgott a fejadagja miatt; az a civakodбs, marakodбs йs fйltйkenysйg, ami a rйgi idхkben hozzбtartozott йletьk mindennapjaihoz, szinte teljesen megszыnt. Senki sem lуgott — azazhogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Mollie nem szнvesen kelt fel reggelente, йs szerette korбbban abbahagyni a munkбt, azzal az ьrьggyel, hogy kх ment a patбjбba. A macska is elйg furcsбn viselkedett. Hamarosan йszrevettйk, hogy mikor dolgozni kell, a macskбt sose lehet megtalбlni. Уrбkra eltыnt, aztбn csak az йtkezйsek idejйn kerьlt elх, vagy este, mikor mбr vйget йrt a munka. De mindig olyan remek kifogбsokat talбlt, йs olyan szeretetre mйltуan dorombolt, hogy senki sem kйtelkedhetett jу szбndйkбban. Цreg Benjбmin, a szamбr, szinte semmit sem vбltozott a Forradalom уta. Ugyanazzal a csцkцnyцs lassъsбggal vйgezte munkбjбt, mint Jones idejйben; sohasem lуgott, цnkйntes munkбra sem jelentkezett. A Forradalomrуl йs eredmйnyeirхl nem volt hajlandу vйlemйnyt nyilvбnнtani. Ha megkйrdeztйk, boldogabb-e, miуta Jones elment, csak annyit szokott mondani: “A szamarak sokбig йlnek. Egyikхtцk sem lбtott mйg soha dцglцtt szamarat”, a tцbbieknek meg be kellett йrniьk ezzel a talбnyos vбlasszal.

Vasбrnap nem dolgoztak. Egy уrбval kйsхbb reggeliztek, mint mбskor, reggeli utбn pedig ьnnepйlyes szertartбsra kerьlt sor, amelyet kivйtel nйlkьl minden hйten megtartottak. Elхszцr jцtt a zбszlуfelvonбs. Hуgolyу a szerszбmkamrбban rбbukkant Mrs. Jones egyik уcska zцld abroszбra, йs fehйr festйkkel egy patбt meg egy szarvat pingбlt rб. Ezt a zбszlуt hъztбk fel a tanya kertjйben minden vasбrnap reggel a zбszlуrъdra. A zбszlу azйrt zцld, magyarбzta Hуgolyу, mert Anglia zцld mezхit jelkйpezi, a pata йs a szarv pedig az eljцvendх Бllatok Kцztбrsasбgбt, amely akkor jцn majd lйtre, ha az emberi fajt vйglegesen megdцntцttйk. A zбszlуfelvonбs utбn az бllatok bevonultak a nagy pajtбba, az ъgynevezett Nagygyыlйsre. Itt terveztйk meg a kцvetkezх hйt munkбjбt, йs hatбrozati javaslatokat terjesztettek elх йs vitattak meg. A hatбrozatokat mindig a disznуk terjesztettйk elх. Azt a tцbbi бllat is megйrtette, hogyan kell szavazni, de soha eszьkbe se jutott volna javaslatokat kigondolni. A vitбkban mindig Hуgolyу йs Napуleon voltak a legaktнvabbak, de йszre lehetett venni, hogy sohasem йrtenek egyet: bбrmilyen javaslattal бllt elх az egyik, szбmнtani lehetett rб, hogy a mбsik ellenezni fogja. Amikor elhatбroztбk — a dolog ellen цnmagбban senkinek sem lehetett kifogбsa —, hogy a gyьmцlcsцs mцgцtt egy kis karбmot kell kihasнtani, pihenхhelyьl azoknak az бllatoknak, akik mбr nem tudnak dolgozni, mйg akkor is viharos vita tцrt ki kцztьk az egyes бllatfajok igazsбgos nyugdнjkorhatбrбrуl. A Nagygyыlйs mindig az “Angolhon бllatai” elйneklйsйvel vйgzхdцtt, aztбn a dйlutбnt a pihenйsnek szenteltйk.

A disznуk kisajбtнtottбk a szerszбmoskamrбt, ott rendeztйk be fхhadiszбllбsukat. Estйnkйnt ott tanulmбnyoztбk a kovбcsmestersйget, az бcsmunkбt йs a tцbbi szьksйges mestersйget, azokbуl a kцnyvekbхl, amelyeket a tanyahбzbуl hoztak ki. Hуgolyу ezenfelьl szorgosan szervezte a tцbbi бllatbуl az ъgynevezett Бllatbizottsбgokat. Ebben a munkбban fбradhatatlan volt.

A tyъkok szбmбra megalakнtotta a Tojбstermelйsi Bizottsбgot, a teheneket a Tiszta Farok Ligбba tцmцrнtette, megszervezte a Vad Elvtбrsak Бtnevelйsi Bizottsбgбt (melynek cйlja a patkбnyok йs a nyulak megszelнdнtйse volt), a juhok Fehйrebb Gyapjъйrt Mozgalmбt, йs szбmos kьlцnfйle mбs bizottsбgot alakнtott, azonfelьl нrбst йs olvasбst oktatу tanfolyamokat indнtott. Nagyjбban йs egйszйben mindezek kudarcot vallottak. Az a kнsйrlet pйldбul, hogy megszelнdнtsйk a vadбllatokat, szinte mindjбrt az elejйn befulladt, mert azok tovбbbra is ъgy viselkedtek, mint addig, йs csak kihasznбltбk, ha bхkezыen bбntak velьk. A macska az Бtnevelйsi Bizottsбgba lйpett be, йs nйhбny napig buzgуn tevйkenykedett benne. Egy szйp napon lбttбk pйldбul, hogy a tetхn ьl, йs elхadбst tart nйhбny verйbnek, amelyeket йppen nem tudott elkapni. Azt magyarбzta nekik, hogy az бllatok most mбr mind elvtбrsak, йs ha valamelyik verйbnek kedve van rб, nyugodtan rбszбllhat a mancsбra. A verebek azonban tartottбk a tбvolsбgot.

Az нrбs- йs olvasбstanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Хszre a tanya majd minden бllata bizonyos fokig нrбstudуvб vбlt.

Ami a disznуkat illeti, хk mбr tцkйletesen tudtak нrni-olvasni. Olvasni a kutyбk is elйg jуl megtanultak, de nem йrdekelte хket mбs olvasnivalу, csak a Hйtparancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyбk, estйnkйnt nйha fel is olvasott a tцbbieknek a szemйtdombon talбlt ъjsбgpapнrfoszlбnyokbуl. Benjбmin йppъgy tudott olvasni, mint akбrmelyik disznу, de sohasem hasznбlta a tudomбnyбt. Kijelentette, hogy amennyire х tudja, semmi sincs, amit йrdemes volna elolvasni. Rуzsi megtanulta az egйsz бbйcйt, de nem tudta a betыket цsszeolvasni. Bandi nem tudott tъljutni a D betыn. Hatalmas patбjбval kirajzolta a porba az A, B, C, D betыket, aztбn csak бllt, hбtracsapott fьlekkel, йs bбmulta хket. Nйha megrбzta az ьstцkйt, йs minden erejйt цsszeszedve prуbбlt visszaemlйkezni, hogy mi kцvetkezik utбnuk, de ez sohasem sikerьlt neki. Tцbbszцr megtanulta az E, F, G йs H betыket is, de amikor mбr tudta хket, mindig rбjцtt, hogy kцzben elfelejtette az A, B, C йs D betыt. Vйgьl elhatбrozta, hogy beйri az elsх nйgy betыvel, de ezeket aztбn egyszer-kйtszer mindennap leнrta, hogy felfrissнtse emlйkezetйt. Mollie azokon a betыkцn kнvьl, amelyekbхl a neve бllt, semmit sem volt hajlandу megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gallydarabkбkbуl, feldнszнtette egy-kйt szбl virбggal, aztбn elragadtatva kцrьlsйtбlta a mыvйt.

A tanya tцbbi бllata kцzьl egyik sem jutott tovбbb az A betыnйl. Az is kiderьlt, hogy a butбbb бllatok, pйldбul a tyъkok, kacsбk йs juhok, kйptelenek megtanulni a Hйtparancsolatot. Hуgolyу sok fejtцrйs utбn kijelentette, hogy a Hйtparancsolat lйnyegйt gyakorlatilag egyetlen sarkigazsбgba lehet sыrнteni: “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!” Azt mondta, ez magбban foglalja az Бllatizmus elvйnek lйnyegйt. Aki ezt a maga teljessйgйben felfogja, az mentes marad minden emberi befolyбstуl. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel ъgy йreztйk, hogy nekik is kйt lбbuk van, de Hуgolyу bebizonyнtotta nekik, hogy tйvednek.

— A madбr szбrnya, elvtбrsaim, mozgбsszerv, nem pedig manipulбciуs eszkцz — jelentette ki. — Ezйrt hбt lбbnak kell tekinteni. Az Ember megkьlцnbцztetх jegye a kйz, az az eszkцz, amellyel gazsбgait vйgrehajtja.

A madarak nem йrtettйk Hуgolyу magasrцptы kifejezйseit, de elfogadtбk a magyarбzatot, йs valamennyi egyszerыbb бllat nekiveselkedett betйve megtanulni az ъj sarkigazsбgot. A pajta hбtsу falбra a Hйtparancsolat fцlй, mйg nagyobb fehйr betыkkel felнrtбk, hogy NЙGY LБB JУ, KЙT LБB ROSSZ! Mikor mбr kнvьlrхl tudtбk, a juhok nagyon megszerettйk ezt a sarkigazsбgot, йs a rйten heverйszve gyakran elkezdtйk kуrusban bйgetni: “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz! Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!” Уrбkig bйgettйk, soha nem untak rб.

Napуleont nem йrdekeltйk Hуgolyу bizottsбgai. Х az ifjъsбg nevelйsйt fontosabbnak tartotta, mint bбrmit, amit azokйrt lehet tenni, akik mбr felnхttek. Nem sokkal aratбs utбn Zsuzsi йs Kolomp tцrtйnetesen egyszerre kцlykeztek meg, s цsszesen kilenc erхs kutyakцlykцt hoztak a vilбgra. Mihelyt elvбlasztottбk хket, Napуleon elvette a kцlykцket az anyjuktуl, йs azt mondta, a nevelйsьkrхl ezutбn х gondoskodik. Felvitte хket a padlбsra, ahovб csak lйtrбn lehetett a szerszбmoskamrбbуl feljutni, йs annyira elzбrta хket a tцbbiektхl, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a lйtezйsьkrхl.

Nemsokбra tisztбzуdott a tej eltыnйsйnek rejtйlye is. Mindennap belekevertйk a disznуk moslйkбba. Йppen йrett a korai alma, a gyьmцlcsцs pбzsitja teli volt hullott gyьmцlccsel. Az бllatok termйszetesnek tartottбk, hogy egyenlхen osztozhatnak rajta, egy szйp napon azonban rendelkezйst adtak ki, hogy a gyьmцlcsцt цssze kell szedni, йs be kell hordani a szerszбmoskamrбba a disznуk szбmбra. Egyes бllatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kйrdйsben valamennyi disznу egyetйrtett, mйg Hуgolyу йs Napуleon is. Kikьldtйk Sьvit, hogy lбssa el a tцbbieket a szьksйges magyarбzattal.

— Elvtбrsak! — kiбltotta Sьvi. — Remйlem, nem kйpzelitek, hogy mi, disznуk, ezt цnzйsbхl csinбljuk, vagy elхjogokat akarunk biztosнtani magunknak? Sokan kцzьlьnk egyenesen utбljбk a tejet meg az almбt. Йn sem szeretem. Egyedьli cйlunk az, hogy megуvjuk egйszsйgьnket. A tej йs az alma (ezt bizonyнtja a Tudomбny, elvtбrsak) olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nйlkьlцzhetetlenek a disznуk egйszsйges tбplбlkozбsбshoz. Mi, disznуk, szellemi munkбsok vagyunk. Ennek a tanyбnak az egйsz vezetйse йs szervezйse a mi vбllunkon nyugszik. Йjjel-nappal a ti jуlйteteken хrkцdьnk. A ti kedvetekйrt isszuk a tejet йs esszьk meg az almбt. Tudjбtok, mi tцrtйnne, ha mi, disznуk, elhanyagolnбnk kцtelessйgьnket? Visszajцnne Jones! Igen, visszajцnne Jones! Biztos vagyok benne, elvtбrsak — kiбltotta Sьvi, szinte kцnyцrцgve, ide-oda ugrбlva йs a farkбt tekergetve —, biztos vagyok benne, hogy nincs kцztetek senki, aki Jones visszatйrйsйt kнvбnnб!

Mбrmost ha egyбltalбn volt valami, amiben az бllatok tцkйletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kнvбnjбk vissza Jonest. Amikor ebben a megvilбgнtбsban mutattбk meg nekik a dolgot, nem volt tцbb mondanivalуjuk. Tъlsбgosan is nyilvбnvalу lett, mennyire fontos a disznуk egйszsйgйnek megуvбsa. Нgy aztбn minden tovбbbi vita nйlkьl beleegyeztek abba, hogy a tej йs a hullott alma (йs az йrett alma java rйsze is) kizбrуlag a disznуkat illesse.

Nyбr vйgйre mбr a fйl megyйben elterjedt az Бllatfarmon tцrtйntek hнre. Hуgolyу йs Napуleon mindennap galambrajokat kьldtek ki azzal az utasнtбssal, hogy elegyedjenek a szomszйdos tanyбk бllatai kцzй, mondjбk el nekik a Forradalom tцrtйnetйt, йs tanнtsбk meg хket az “Angolhon бllatai”-ra.

Mr. Jones kцzben ideje legnagyobb rйszйt a willingdoni Vцrцs Oroszlбn sцntйsйben tцltцtte, йs mindenkinek, aki csak hajlandу volt meghallgatni, elpanaszolta a szцrnyы igazsбgtalansбgot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomу semmirekellх бllat kiforgatta a birtokбbуl. A tцbbi gazda elvileg rokonszenvezett vele, de eleinte nem sokat segнtettek rajta. Szнvьk mйlyйn titokban azon tыnхdtek, hogy nem tudnбk-e Jones balsorsбt valahogy a maguk hasznбra fordнtani. Szerencsйre az Бllatfarmmal szomszйdos kis tanyбk tulajdonosai rйgуta rossz viszonyban бlltak egymбssal. Az egyik, a Rуkaerdх nevezetы tanya, nagy, elhanyagolt, rйgi divatъ gazdasбg volt, amelyet kezdett elborнtani az erdх, a legelхi kiцregedtek, a sцvйnyei pedig rettenetes бllapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hбnyaveti, ъri gazdбlkodу volt, aki ideje legnagyobb rйszйt az йvszak szerint vagy horgбszбssal, vagy vadбszattal tцltцtte. A mбsik, Kuporlak nevezetы, kisebb йs jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt, kemйny, йles eszы ember, aki бllandуan pereskedett, йs kцzismerten nehйz volt vele alkut kцtni. Ezek ketten annyira utбltбk egymбst, hogy mйg tulajdon йrdekeik vйdelmйben is nehezen tudtak valamiben egyezsйgre jutni.

Mindennek ellenйre mind a ketten igencsak megrйmьltek az Бllatfarm lбzadбsбtуl, йs nagyon szerettйk volna megakadбlyozni, hogy бllataik tъlsбgosan sokat megtudjanak az esetrхl. Elхszцr ъgy tettek, mintha nevetsйgesnek talбlnбk a gondolatot, hogy az бllatok maguk is el tudnak vezetni egy gazdasбgot. Kйt hйt alatt vйge lesz az egйsznek, mondogattбk. Azt hнreszteltйk, hogy az бllatok a Majorban (makacsul Majornak neveztйk, nem tudtбk elviselni az Бllatfarm elnevezйst) бllandуan verekednek egymбssal, йs hamarosan йhen fognak halni. Amikor aztбn telt-mъlt az idх, йs az бllatok nyilvбnvalуan nem haltak йhen, Frederick йs Pilkington hangja megvбltozott; most mбr az Бllatfarmon uralkodу iszonyatos zьllцttsйgrхl kezdtek beszйlni. Azt rebesgettйk, hogy az бllatok megeszik egymбst, mint a kannibбlok, vцrцsen izzу patkуkkal kнnozzбk egymбst, йs a nхstйnyeiket kцztulajdonba vettйk. Ez lesz abbуl, amikor fellбzadnak a termйszet tцrvйnyei ellen, mondta Frederick meg Pilkington.

Ezeket a tцrtйneteket azonban sohasem hittйk el teljesen. Homбlyos йs eltorzнtott formбban tovбbb keringtek a rйmhнrek egy csodбlatos tanyбrуl, ahonnan elkergettйk az embereket, йs az бllatok maguk intйzik az ьgyeiket, йs a vidйken egйsz йvben бt-бtcsapott a lбzadбs hullбma. Bikбk, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak, a juhok бttцrtйk a sцvйnyeket, йs felfaltбk a lуherйt, a tehenek felrъgtбk a sajtбrt, a lovak nem voltak hajlandуk бtugrani a kerнtйsen, йs ledobtбk hбtukrуl a lovasukat. Йs legfхkйppen: mindenьtt kцzismerttй vбlt az “Angolhon бllatai” dallama, sхt mйg a szцvege is. Bбmulatos gyorsasбggal terjedt. Az emberek kйptelenek voltak fйken tartani dьhьket, amikor meghallottбk, bбr ъgy tettek, mintha csak nevetsйgesnek tartanбk. Azt mondtбk, nem йrtik, hogyan kйpesek akбr бllatok is ilyen megvetйsre mйltу zagyvasбgot йnekelni. Ha rajtakaptak egy бllatot, amikor ezt йnekelte, tьstйnt megkorbбcsoltбk. A dalt mйgsem lehetett elhallgattatni. Fьtyьltйk a rigуk a sцvйnyeken, turbйkoltбk a szilfбkon a galambok, visszhangzott a kovбcsmыhelyek lбrmбjбban, йs a templomi harangok zъgбsбban. Йs amikor az emberek meghallottбk, titokban megremegtek, mert eljцvendх vйgzetьk prуfйciбjбt hallottбk ki belхle.

Oktуber elejйn, amikor mбr learattak, asztagba raktбk a gabonбt, йs egy rйszйt mбr ki is csйpeltйk, kavargу galambok йrkeztek sietve a levegхbхl, aztбn vad izgalomban leszбlltak az Бllatfarm udvarбn. Jones meg a bйresei, fйl tucat mбsik emberrel, Rуkaerdхbхl йs Kuporlakbуl, behatoltak az цtreteszes kapun, йs kцzelednek a tanyбhoz vezetх szekйrъton. Mindnyбjuknбl bot van, kivйve Jonest, aki puskбval jцn. Nyilvбnvalуan megprуbбljбk visszafoglalni a tanyбt.

Erre mбr rйgen szбmнtottak, йs minden elхkйszьletet megtettek rб. A vйdekezх hadmыveletekkel Hуgolyуt bнztбk meg, aki бttanulmбnyozott egy Julius Caesar hadjбratairуl szуlу rйgi kцnyvet, amelyet a tanyahбzban talбlt. Gyorsan ki is adta parancsait, йs pбr perc mъlva minden бllat az хrhelyйn бllt.

Hуgolyу akkor indнtotta az elsх rohamot, amikor az emberek mбr a tanyaйpьlethez kцzeledtek. A galambok, szбm szerint mintegy harmincцten, ide-oda rцpkцdtek az emberek feje fцlцtt, йs rбjuk piszkнtottak; йs mнg az emberek ezzel voltak elfoglalva, a sцvйny mцgцtt rejtхzх libбk elхrohantak, йs dьhцsen csipkedni kezdtйk a lбbuk szбrбt. Persze mindez mйg csak kцnnyed, zavarkeltх hadmыvelet volt, amelynek csak az volt a cйlja, hogy kissй felbomlassza a sorokat, йs az emberek a botjukkal kцnnyen elzavartбk a libбkat. Hуgolyу ekkor elindнtotta a tбmadбs mбsodik hullбmбt. Malvin, Benjбmin йs a juhok, йlьkцn Hуgolyуval, elхrontottak, йs minden oldalrуl bцkцdni йs taszigбlni kezdtйk az embereket, mikцzben Benjбmin hбtat fordнtott nekik, йs elkezdte rugdalni хket aprу patбival. Amikor az emberek botjukkal йs vasalt csizmбjukkal mйg ezt a tбmadбst is ki tudtбk vйdeni, az бllatok Sьvi visнtбsбra, amivel jelt adott a visszavonulбsra, hirtelen mind megfordultak, йs beszaladtak az udvarba.

Az emberek diadalьvцltйsben tцrtek ki. Amikor lбttбk, hogy ellensйgeik menekьlnek, ahogy eleve elkйpzeltйk, rendetlenьl utбnuk rohantak. Hуgolyу йpp ezt akarta. Mihelyt az emberek beйrtek az udvar kцzepйre, hirtelen felbukkant a hбtuk mцgцtt a tehйnistбllуban lesben бllу hбrom lу, a hбrom tehйn meg a tцbbi disznу, йs elvбgtбk elхlьk a visszavonulбs ъtjбt. Hуgolyу ekkor jelt adott a rohamra. Jуmaga egyenesen Jonesnak rontott. Jones lбtta, hogy jцn, felemelte puskбjбt йs lхtt. A sцrйt vйres csнkokat hasнtott Hуgolyу hбtбba, egy birka holtan цsszeesett, de Hуgolyу egy pillanatra sem бllt meg, йs mбzsбs sъlyбval nekizъdult Jones lбbszбrбnak. Jones belehuppant egy halom trбgyбba, puskбja pedig kirepьlt a kezйbхl. De a legrйmisztхbb lбtvбnyt Bandi nyъjtotta, aki hбtsу lбbaira бgaskodva ъgy rugdosott nagy, vaspatkуs patбival, mint egy megvadult csхdцr. Mindjбrt legelsх rъgбsбval kupбn talбlt egy rуkaerdei istбllуfiъt, aki йlettelenьl terьlt el a sбrban. Amikor ezt az emberek meglбttбk, eldobtбk botjukat, йs menekьlni prуbбltak. Pбni rйmьlet fogta el хket, йs a kцvetkezх pillanatban mбr valamennyi бllat kцrbe-kцrbe kergette хket az udvaron. Dцfkцdtйk, rugdaltбk, haraptбk, tapostбk az embereket. Nem akadt бllat a tanyбn, aki a maga mуdjбn bosszъt ne бllt volna rajtuk. Mйg a macska is leugrott vбratlanul a hбztetхrхl az egyik gulyбs vбllбra, йs a nyakбba mйlyesztette a karmбt, mire az irtуzatosan ordнtani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejбrat felй szabad lett az ъt, az emberek boldogan rohantak az udvarbуl a fхъt felй. нgy aztбn betцrйsьk utбn цt perccel szйgyenletes mуdon vissza kellett vonulniuk azon az ъton, amelyiken jцttek, nyomukban egy sereg sziszegх, bokбjukat csipkedх libбval.

Az emberek egy kivйtellel mind eltыntek. Az udvaron Bandi nagy patбjбval meg-megbцkte az istбllуfiъt, aki arccal a sбrban fekьdt, йs megprуbбlta megfordнtani. A fiъ azonban nem mozdult.

— Meghalt — бllapнtotta meg Bandi szomorъan. — Eszem бgбban sem volt megцlni. Elfelejtettem, hogy vasalt patkуim vannak. De ki hiszi el, hogy nem szбndйkosan tettem?

— Csak semmi йrzelgхssйg, elvtбrs! — kiбltotta Hуgolyу, akinek mйg mindig csцpцgцtt a vйr a sebeibхl. — A hбborъ — hбborъ. Csak a halott ember jу ember.

— Senkinek sem akartam kioltani az йletйt, mйg egy emberйt sem — ismйtelgette Bandi, kцnnyes szemmel.

— Hol van Mollie? — kiбltott fel valaki.

Mollie csakugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom tбmadt; attуl fйltek, hogy az emberek valahogy megsebesнtettйk, vagy йppensйggel magukkal hurcoltбk. Vйgьl azonban megtalбltбk az istбllуjбban, ahol fejйt a jбszlбba, a szйna kцzй temetve elbъjt. Amikor a puska elsьlt, tьstйnt elinalt, йs mire a tцbbi бllat visszatйrt az udvarra Mollie keresйsйbхl, az istбllуfiъ mбr nem volt sehol: csak elkбbult, de magбhoz tйrt, йs kereket oldott.

Az бllatok vad izgalomban gyыltek ъjra цssze йs torkuk szakadtбbуl ordнtva szбmoltak be az ьtkцzetben vйghezvitt hхstetteikrхl. Felvontбk a zбszlуt, jу nйhбnyszor elйnekeltйk az “Angolhon бllatai”-t, aztбn ьnnepйlyesen eltemettйk az elesett juhot, йs galagonyabokrot ьltettek a sнrjбra. A sнrnбl Hуgolyу kis beszйdet tartott, hangsъlyozva, hogy szьksйg esetйn minden бllatnak kйszen kell бllnia, hogy meghaljon az Бllatfarmйrt.

Az бllatok egyhangъlag elhatбroztбk, hogy katonai kitьntetйst alapнtanak. Az “Бllatok Hхse” йrdemйrmet tьstйnt ki is osztottбk Hуgolyуnak йs Bandinak. Sбrgarйz medбlia volt (tulajdonkйppen rйgi lуszerszбmdнsz, amelyet a szerszбmkamrбban talбltak), йs vasбr- йs ьnnepnapokon lehetett viselni. Az “Бllatok Hхse” kitьntetйs mбsodik fokozatбt az elesett juh kapta.

Sokat vitбztak arrуl, hogy hogyan nevezzйk el az ьtkцzetet. Vйgьl is a Tehйnistбllу Csatбjбnak neveztйk el, mivel innen indult el a nagy letбmadбs. Amikor Mr. Jones puskбjбt megtalбltбk a sбrban, tudvбn, hogy a tanyahбzban van hozzб egy csomу tцltйny, elhatбroztбk, hogy a zбszlуrъd lбbбnбl helyezik el, mint valami бgyъt, йs kйtszer egy йvben el is fogjбk sьtni — egyszer oktуber 12-йn, a Tehйnistбllу Csatбjбnak йvfordulуjбn, egyszer pedig Szent Ivбn napjбn, a Forradalom йvfordulуjбn.

Amint kцzeledett a tйl, Mollie-val egyre tцbb lett a baj. Minden reggel elkйsett a munkбbуl, azzal mentegette magбt, hogy elaludt, йs rejtйlyes fбjdalmakrуl panaszkodott, jуllehet kitыnх йtvбgya volt. Mindenfйle ьrьggyel meglуgott a munkбbуl, aztбn elment az itatуvбlyъhoz, ahol ostobбn merengve bбmulta a tьkцrkйpйt. De komolyabb dolgokat is rebesgettek rуla. Egy szйp napon, amikor Mollie hosszъ farkбt lobogtatva йs egy marйk szйnбt rбgcsбlva vidбman kiballagott az udvarra, Rуzsi fйlrehнvta.

— Mollie — kezdte —, szeretnйk nagyon komolyan beszйlni veled. Ma reggel lбttam, hogy kinйztйl a sцvйnyen, ami elvбlasztja az Бllatfarmot Rуkaerdхtхl. Mr. Pilkington egyik embere ott бllt a sцvйny mбsik oldalбn. Йs... nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt lбttam... az az ember beszйlt hozzбd, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Mollie?

— Nem! Nem is voltam ott! Nem igaz! — kiabбlta Mollie, йs hol бgaskodott, hol a fцldet kapбlta.

— Mollie! Nйzz a szemembe. Becsьletszavadat adod rб, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat?

— Nem igaz! — ismйtelte meg Mollie, de nem tudott Rуzsi szemйbe nйzni. A kцvetkezх pillanatban kereket oldott, йs elvбgtatott a mezхre.

Rуzsinak eszйbe jutott valami. A tцbbieknek nem szуlt egy szуt sem, csak bement Mollie istбllуjбba, йs megforgatta patбjбval a szalmбt. A szalma alatt egy kis halom kockacukor йs tцbb tekercs kьlцnbцzх szнnы szalag lapult.

Mollie hбrom nap mъlva eltыnt. Nйhбny hйtig semmit sem tudtak a hollйtйrхl, aztбn a galambok egyszer csak jelentettйk, hogy Willingdon tъlsу vйgйn lбttбk. Egy pirosra йs feketйre festett, csinos kйtkerekы kocsi rъdjai kцzt бlldogбlt a kocsma elхtt. Egy kцvйr, vцrцs kйpы, kocsmбrosforma ember, kockбs tйrdnadrбgban, йs kamбsliban, Mollie orrбt simogatta, йs cukorral etette. Mollie-nak frissen volt nyнrva a szхre, йs piros szalagot viselt az ьstцkйben. Lбthatуlag remekьl йrezte magбt, mondtбk a galambok. Az бllatok soha tцbbй nem ejtettйk ki Mollie nevйt.

A januбr csikorgу hideget hozott. A fцld kemйny volt, mint a vas, a fцldeken semmit sem lehetett csinбlni. Sok gyыlйst tartottak a nagy pajtбban, a disznуk pedig a kцvetkezх йvad munkбjбnak tervezйsйvel foglalkoztak. Elfogadottб vбlt, hogy a gazdasбg vezetйsйnek minden kйrdйsйben a disznуknak kell hatбrozniuk, hiszen nyilvбnvalуan okosabbak a tцbbi бllatnбl, de hatбrozataikat azйrt szуtцbbsйggel jуvб kell hagyni. Ez az elrendezйs elйg jуl mыkцdцtt volna, ha Hуgolyу йs Napуleon kцzцtt nem dъlnak бllandу vitбk. Mindenben kьlцnbцzцtt a vйlemйnyьk, amiben csak vйlemйnykьlцnbsйg merьlhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb terьletet бrpбval, a mбsik holtbiztosan azt kцvetelte, hogy vessenek tцbb zabot; ha az egyik azt бllнtotta, hogy ez meg az a tбbla йppen kбposztбnak valу, a mбsik tьstйnt kijelentette, hogy az a tбbla semmi mбsra nem hasznбlhatу, csak rйpatermesztйsre. Mindkettхjьknek megvoltak a maguk kцvetхi, йs nйha heves vitбkra kerьlt sor. A Nagygyыlйseken Hуgolyу gyakran megnyerte a tцbbsйget ragyogу szуnoklataival, de Napуleon a kцztes idхben ьgyesebben agitбlt, hogy хt tбmogassбk. Kьlцnцsen a birkбk kцzцtt aratott sikert. Az utуbbi idхben a birkбk ha kellett, ha nem, elkezdtйk bйgetni, hogy “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!”, йs ezzel gyakran megzavartбk a Nagygyыlйst. Azt is йszre lehetett venni, hogy kьlцnцsen Hуgolyу szуnoklatainak dцntх pillanataiban kezdtйk el harsogni, hogy “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!”. Hуgolyу buzgуn vйgigtanulmбnyozta a Fцldmыves йs Бllattenyйsztх nйhбny rйgebbi szбmбt, amelyet a tanyahбzban talбlt, s tele volt ъjнtбsi йs fejlesztйsi tervekkel. Szaktudуs mуdjбra beszйlt az alagcsцvezйsrхl, a siklуzбsrуl йs a talajjavнtбsrуl, йs kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretйben valamennyi бllat rцgtцn a mezхn pottyantotta volna el a trбgyбjбt, mindennap mбs helyen, hogy ezбltal megtakarнtsбk a trбgyahordбs munkбjбt. Napуleon nem бllt elх sajбt tervekkel, csak csцndesen kijelentette, hogy Hуgolyу terveibхl semmi sem lesz, йs mintha a kivбrбs taktikбjбt vбlasztotta volna. De цsszes nйzeteltйrйsьk kцzt a szйlmalom kцrьl tбmadt vita lett a legelkeseredettebb.

A hosszъ legelхn, nem messze a tanyaйpьlettхl, egy kis domb emelkedett; az volt a gazdasбg legmagasabb pontja. Hуgolyу felmйrte a terepet, aztбn kijelentette, hogy az a hely йppen szйlmalomnak valу, amely egy dinamуt mыkцdtetne, s ellбthatnб a gazdasбgot villanyбrammal. Azzal lehetne vilбgнtani, tйlen pedig az istбllуkat fыteni, tovбbbб hajtanб a kцrfыrйszt, a szecskavбgуt, a rйpaszeletelхt meg a villamos fejхgйpet. Az бllatok sohasem hallottak mйg ilyesmirхl (mert a gazdasбg rйgimуdi volt, йs csak a legkezdetlegesebb gйpekkel rendelkezett), йs elkйpedve hallgattбk Hуgolyуt, amint elхszedte a fйnykйpeket a fantasztikus gйpekrхl, amelyek majd elvйgzik a munkбt, mнg хk maguk kedvьkre legelnek a mezхn, vagy olvasбssal йs beszйlgetйssel nemesнtik szellemьket.

Hуgolyу nйhбny hйt alatt teljesen kidolgozta a szйlmalom terveit. A technikai rйszleteket legnagyobbrйszt Mr. Jones hбrom kцnyvйbхl merнtette: az Ezer hasznos hбzйpнtйsi tanбcs, Mindenki lehet kхmыves йs Elektromossбg kezdхknek cнmы mыvekbхl. Azt a fйszert vбlasztotta ki dolgozуszobбnak, amelyet valamikor keltetхnek hasznбltak, йs sima fapadlуja nagyon alkalmas volt rajzolбsra. Уrбkra bezбrkуzott, kirakta kцnyveit, egy kхvel lenyomta хket, hogy be ne csukуdjanak, s a csьlke ujjai kцzй szorнtott egy darab krйtбt, aztбn fьrgйn ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a mбsik utбn, mikцzben izgatott kis visнtбsokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtуrudak йs fogaskerekek bonyolult tцmegйvй nхttek, йs a padlуnak mбr tцbb mint felйt befedtйk. A tervet a tцbbi бllat teljesen йrthetetlennek, de nagyon impozбnsnak talбlta. Legalбbb napjбban egyszer mindegyik bejцtt megnйzni Hуgolyу rajzait. Mйg a tyъkok йs kacsбk is eljцttek, йs kнnos gonddal ьgyeltek, hogy rб ne lйpjenek a krйtavonalakra. Csak Napуleon maradt tбvol, aki kezdettхl fogva a szйlmalom ellen foglalt бllбst. Egy szйp napon azonban vбratlanul megйrkezett, hogy megvizsgбlja a terveket. Nehйz lйptekkel kцrbejбrta a fйszert, alaposan megnйzte a tervek minden rйszletйt, egyszer-kйtszer horkantott rбjuk, aztбn megбllt, йs szeme sarkбbуl mйg egyszer бttekintette az egйszet; majd hirtelen felemelte a lбbбt, levizelte a terveket, йs szу nйlkьl tбvozott.

A szйlmalom ьgye megosztotta a gazdasбg lakуit. Hуgolyу nem tagadta, hogy a malmot nehйz lesz felйpнteni. Kцvet kell bбnyбszni, falakat kell hъzni, aztбn meg kell csinбlni a lapбtokat, йs mindezek utбn mйg dinamуkra йs kбbelekre is szьksйg lesz. (Hogy ezeket honnan szerzik meg, arrуl Hуgolyу nem beszйlt.) De azt бllнtotta, hogy egy йv alatt mindezt meg lehet csinбlni. Utбna pedig, jelentette ki, annyi munkбt fognak megtakarнtani, hogy az бllatoknak hetenkйnt csak hбrom napot kell majd dolgozniuk. Napуleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az йlelmiszer-termelйs nцvelйsйre van a legnagyobb szьksйg, йs ha malomйpнtйsre pocsйkoljбk az idхt, mindnyбjan йhen fognak halni. Az бllatok kйt pбrtra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy: “Szavazz Hуgolyуra йs a hбromnapos munkahйtre”, a mбsikй: “Szavazz Napуleonra йs a teli jбszolra!” Benjбmin volt az egyetlen бllat, aki nem csatlakozott egyik pбrthoz sem. Sem abban nem volt hajlandу hinni, hogy tцbb lesz az йlelem, sem abban, hogy a szйlmalom munkбt fog megtakarнtani. Szйlmalom ide, szйlmalom oda, jelentette ki, az йlet ъgy folyik majd tovбbb, ahogy mindig is folyt — vagyis rosszul.

A szйlmalom fцlцtt folytatott vitбk mellett ott volt mйg a farm vйdelmйnek kйrdйse is. Tцkйletesen tisztбban voltak vele, hogy bбr a Tehйnistбllу Csatбjбban legyхztйk az embereket, lehet, hogy ъjabb йs mйg elszбntabb kнsйrletet fognak tenni a tanya visszafoglalбsбra йs Mr. Jones uralmбnak visszaбllнtбsбra. Annбl is inkбbb, mivel veresйgьk hнre az egйsz vidйken elterjedt, йs a szomszйdos birtokok бllatai rakoncбtlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, Hуgolyу йs Napуleon most sem йrtettek egyet. Napуleon szerint az бllatoknak lхfegyvereket kell szerezniьk, йs meg kell tanulniuk hasznбlni хket. Hуgolyу szerint mйg tцbb galambot kell kikьldeni, йs forradalmat kell szнtani a tцbbi gazdasбg бllatai kцzt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudjбk megvйdeni magukat, уhatatlanul le fogjбk igбzni хket, a mбsik azt, hogy ha mindenfelй forradalmak tцrnek ki, nem lesz rб szьksйgьk, hogy megvйdjйk magukat. Az бllatok hol Napуleonra hallgattak, hol Hуgolyуra, йs nem tudtбk eldцnteni, melyiknek van igaza; mindig azzal йrtettek egyet, amelyik йppen beszйlt.

Vйgre eljцtt a nap, amikor elkйszьltek Hуgolyу tervei. A kцvetkezх vasбrnap Nagygyыlйsen kerьlt szavazбsra a kйrdйs, hogy hozzбlбssanak-e a szйlmalom megйpнtйsйhez vagy sem. Mikor az бllatok цsszegyыltek a nagy pajtбban, Hуgolyу felбllt, йs bбr nйha fйlbeszakнtotta a juhok bйgetйse, elхadta a szйlmalom megйpнtйsйt alбtбmasztу йrveit. Aztбn Napуleon бllt fel, hogy vбlaszoljon. Csak annyit mondott nagyon csцndesen, hogy a szйlmalom terve badarsбg, йs senkinek sem ajбnlja, hogy rбszavazzon, aztбn tьstйnt leьlt. Alig fйl percig beszйlt, йs a jelek szerint nem sokat tцrхdцtt szavai hatбsбval. Erre Hуgolyу ъjra felugrott, йs tъlkiabбlva a birkбkat, akik ismйt bйgetni kezdtek, szenvedйlyesen kiбllt a szйlmalom ьgye mellett. Addig az бllatok rokonszenve kцrьlbelьl egyenlх arбnyban oszlott meg, de Hуgolyу йkesszуlбsa egy pillanat alatt magбval ragadta хket. Izzу mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az Бllatfarm, ha a piszkos munkбt leveszik az бllatok vбllбrуl. Kйpzelete messzi tъlszбrnyalt a szecskavбgуkon йs rйpaszeletelхkцn. Az elektromossбggal, mondotta, csйplхgйpeket, ekйket, boronбkat, hengereket, aratу- йs kйvekцtх gйpeket lehetne hajtani, amellett minden istбllуt ellбtna villanyvilбgнtбssal, hideg йs meleg vнzzel, valamint elektromos fыtйssel. Mire befejezte beszйdйt, mбr nem volt kйtsйges, hogyan fog a szavazбs alakulni. De ebben a pillanatban Napуleon felбllt, kihнvу oldalpillantбst vetett Hуgolyуra, aztбn visнtott egyet, olyan йlesen, ahogyan mйg sohasem hallottбk visнtani.

Erre odakinn irtуzatos csaholбs tбmadt, йs egyszerre kilenc, rйzzel kivert nyakцrvet viselх hatalmas kutya rontott be a pajtбba. Egyenesen Hуgolyуra rohantak, akinek йppen csak sikerьlt felugrania helyйrхl, mielхtt csattogу fogaikkal elйrtйk volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtуn, a kutyбkkal a nyomбban. Az бllatok zavarukban йs ijedtьkben meg sem tudtak szуlalni, de mind az ajtуhoz csхdьltek, hogy lбssбk a hajszбt. Hуgolyу keresztьlvбgtatott az ъt felй vezetх hosszъ legelхn. Rohant, ahogy egy disznу csak rohanni tud, de a kutyбk a sarkбban voltak. Hirtelen megbotlott, mбr-mбr ъgy lбtszott, hogy elkapjбk, de felpattant, йs mйg gyorsabban futott, mint az elхbb. A kutyбk kezdtйk befogni. Egyikьk mбr majdnem elkapta цsszecsattanу бllkapcsбval a farkбt, de Hуgolyу mйg idejйben fйlretekert. Aztбn vйgsх nekirugaszkodбssal nйhбny hьvelyknyi elхnyt szerzett, йs egy lyukon бt kisurrant a sцvйnyen. Soha tцbbй nem lбttбk.

Az бllatok nйmбn йs rйmьlten kullogtak a pajtбba. Egy pillanat mъlva a kutyбk is visszacsцrtettek. Elхszцr senki sem tudta elkйpzelni, honnan kerьltek elх ezek a fenevadak, de hamarosan megoldуdott a problйma: azok a kutyakцlykцk voltak, akiket Napуleon elvett az anyjuktуl йs maga nevelt fel. Bбr mйg nem nхttek fel teljesen, hatalmas kutyбk voltak, vadnak lбtszottak, akбr a farkas. Szorosan kцrьlvettйk Napуleont, йs meg lehetett figyelni, hogy pont ъgy csуvбljбk neki a farkukat, mint a tцbbi kutya annak idejйn Mr. Jonesnak.

Napуleon a kutyбk kнsйretйben felhбgott arra az emelvйnyfйlйre, ahol az Хrnagy annak idejйn elmondta beszйdйt. Bejelentette, hogy mostantуl fogva vйget йrnek a vasбrnap reggeli Nagygyыlйsek. Nincs rбjuk semmi szьksйg, jelentette ki, csak az idхt pocsйkoljбk velьk. A jцvхben minden, a gazdasбg munkбjбval kapcsolatos kйrdйst a disznуk kьlцnbizottsбga fog eldцnteni, amelynek х lesz az elnцke. A bizottsбg zбrt ьlйseket fog tartani, йs utбna kцzli a tцbbiekkel a dцntйseit. Az бllatok vasбrnap reggelente tovбbbra is цssze fognak gyыlni, hogy tisztelegjenek a zбszlу elхtt, elйnekeljйk az “Angolhon бllatai”-t, йs meghallgassбk a kцvetkezх hйtre szуlу parancsokat, de a tovбbbiakban vitбk nem lesznek.

Az бllatok a Hуgolyу elьldцzйse okozta rйmьletьk ellenйre is megdцbbentek ezen a bejelentйsen. Nйhбnyan tiltakoztak is volna, ha megfelelх йrveket tudtak volna talбlni. Mйg Bandi is elbizonytalanodott йs megzavarodott. Hбtracsapta fьleit, nйhбnyszor megrбzta ьstцkйt, йs megprуbбlta rendbe szedni gondolatait; de semmi sem jutott eszйbe, amit mondhatott volna. A disznуk kцzьl nйhбnyan azonban nem hagytбk szу nйlkьl a dolgot. Az elsх sorban nйgy fiatal hнzу rosszallбsa jelйьl visнtozni kezdett, mind a nйgyen egyszerre ugrottak fel, йs egyszerre kezdtek beszйlni. A Napуleon kцrьl ьlх kutyбk azonban hirtelen mйly, fenyegetх morgбst hallattak, mire a disznуk elnйmultak, йs visszaьltek a helyьkre. Erre a birkбk harsбny bйgetйsben tцrtek ki, majd negyedуra hosszat zъgott a “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!”, ami elvбgta minden tovбbbi vita lehetхsйgйt.

Kйsхbb kikьldtйk Sьvit, hogy jбrja kцrьl a gazdasбgot, йs magyarбzza meg az ъj intйzkedйseket a tцbbieknek.

— Elvtбrsak — kezdte —, bнzom benne, hogy minden бllat tudatosнtja magбban, mekkora бldozatot hozott Napуleon elvtбrs, amikor ezt a kьlцnmunkбt magбra vбllalta. Nehogy azt kйpzeljйtek, elvtбrsak, hogy a vezetйs йlvezet! Ellenkezхleg: nehйz йs sъlyos felelхssйg. Senki sem vallja olyan szilбrdan, mint Napуleon elvtбrs, hogy minden бllat egyenlх. Akkor lenne igazбn boldog, ha ьgyeitekben rбtok bнzhatnб a dцntйseket. Nйha azonban esetleg helytelenьl dцntenйtek, elvtбrsak, йs akkor mi lenne velьnk? Mi lett volna, ha ъgy hatбroztok, hogy Hуgolyуt kцvetitek, azzal a tйbolyult szйlmalmбval — Hуgolyуt, akirхl ma mбr tudjuk, hogy kцzцnsйges gonosztevх?

— Bбtran harcolt a Tehйnistбllу Csatбjбban — jegyezte meg valaki.

— A bбtorsбg nem elйg — felelte Sьvi. — A hыsйg йs engedelmessйg fontosabb. Ami pedig a Tehйnistбllу Csatбjбt illeti, azt hiszem, eljцn majd az idх, amikor rбjцvьnk, hogy Hуgolyуnak az abban jбtszott szerepe erхsen el van tъlozva. Fegyelem, elvtбrsak, vasfegyelem! Ez most a jelszavunk. Egyetlen hibбs lйpйs, йs rбnk tцr az ellensйg. Mert azt ugye nem akarjбtok, elvtбrsak, hogy Jones visszajцjjцn?

Erre az йrvre megint nem volt mit vбlaszolni. Az бllatok kйtsйgkнvьl nem akartбk, hogy Jones visszajцjjцn; ha pedig a vasбrnap reggeli vitбk visszahozhatjбk, akkor abba kell hagyni a vitбkat. Bandi, akinek mбr volt ideje vйgiggondolni a dolgokat, бltalбnos vйlemйnynek adott hangot, amikor kijelentette: — Ha Napуleon elvtбrs mondja, akkor нgy igaz. — Attуl fogva szemйlyes jelmondatбhoz, a “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!”-hoz hozzбkapcsolt mйg egy sarkigazsбgot: “Napуleon-nak mindig igaza van!”.

Kцzben megenyhьlt az idх, йs elkezdхdцtt a tavaszi szбntбs. A fйszert, amelyben Hуgolyу a szйlmalom terveit rajzolta, lezбrtбk, йs mindenki ъgy gondolta, hogy a terveket letцrцltйk a padlуrуl. Az бllatok minden vasбrnap dйlelхtt tнz уrakor цsszegyыltek a nagy pajtбban, a kцvetkezх hйtre szуlу parancsok kihirdetйsйre. Az цreg Хrnagy koponyбjбt, amelyrхl mбr lefoszlott a hъs, kihantoltбk a gyьmцlcsцsben, йs a zбszlуrъd tцvйben a puska mellй egy fatцnkre бllнtottбk. A zбszlуfelvonбs utбn az бllatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya elхtt, mielхtt belйptek a pajtбba. Mostanбban mбr nem ьltek mindnyбjan egyьtt, mint azelхtt. Napуleon Sьvivel йs egy Minimus nevы mбsik disznуval, aki figyelemre mйltу tehetsйggel szerzett dalokat йs verseket, a dobogуn ьlt, elцl, a kilenc kutya fйlkцrйben, a tцbbi disznу pedig mцgцttьk foglalt helyet. A tцbbiek velьk szemkцzt ьltek a pajtбban a fцldцn. Napуleon a heti parancsokat nyers katonai modorban olvasta fel, elйnekeltйk az “Angolhon бllatai”-t, de csak egyetlenegyszer, aztбn szйtoszlottak.

A Hуgolyу elыzetйsйt kцvetх harmadik vasбrnapon az бllatok kissй meglepetten hallgattбk Napуleon bejelentйsйt, hogy a szйlmalmot mйgiscsak megйpнtik. Nem indokolta meg, miйrt vбltoztatta meg vйlemйnyйt, csak figyelmeztette az бllatokat, hogy ez a rendkнvьli feladat nagyon kemйny munkбt jelent, йs talбn mйg a fejadagok csцkkentйse is szьksйgessй vбlik. A tervek azonban mбr a legaprуbb rйszletekig elkйszьltek. Hбrom hйtig dolgozott rajtuk a disznуkbуl alakult szakbizottsбg. A szйlmalom йpнtйse kьlцnfйle mбs fejlesztйsekkel egyьtt elхrelбthatуlag kйt йvet fog igйnybe venni.

Aznap este Sьvi bizalmasan elmagyarбzta a tцbbi бllatnak, hogy Napуleon valуjбban sohasem ellenezte a szйlmalmot. Йpp ellenkezхleg: kezdettхl fogva pбrtolta az ьgyet, йs Hуgolyу azt a tervet, amelyet a keltetх padlуjбra rajzolt, Napуleon papнrjai kцzьl lopta el. A szйlmalom igazбbуl Napуleon alkotбsa. Akkor hбt, kйrdezte valaki, miйrt emelt szуt olyan hevesen ellene? Erre Sьvi ravasz kйpet vбgott. Ez, felelte, Napуleon elvtбrs fortйlya volt. Lбtszуlag ellenezte a szйlmalmot, hogy ezzel az egyszerы hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen Hуgolyуtуl йs kбrtevх befolyбsбtуl. Most, hogy Hуgolyу eltakarodott az ъtbуl, a tervet mбr meg lehet valуsнtani, anйlkьl, hogy х beleьthetnй az orrбt. — Ezt nevezik taktikбnak, elvtбrsak — mondta Sьvi. — Taktika, elvtбrsak, taktika! — ismйtelgette ugrбndozva, mikцzben vidбman nevetett, йs tekergette a farkбt. Az бllatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szу, de Sьvi olyan meggyхzхen beszйlt, йs a tцrtйnetesen mellette lebzselх hбrom kutya olyan fenyegetхen morgott, hogy minden tovбbbi kйrdezхskцdйs nйlkьl elfogadtбk a magyarбzatot.

Az бllatok ebben az йvben ъgy dolgoztak, mint a rabszolgбk. De a munkбjuk boldoggб tette хket: nem sajnбltak semmifйle erхfeszнtйst vagy бldozatot, mert tudtбk, hogy mindaz, amit tesznek, a jуlйtьket йs azoknak a fajtбrsaiknak a jуlйtйt fogja szolgбlni, akik majd utбnuk jцnnek, nem pedig a rest йs tolvaj emberekйt.

Tavasszal йs nyбron hatvan уra volt a heti munkaidх, aztбn augusztusban Napуleon bejelentette, hogy ezentъl vasбrnap dйlutбnonkйnt is dolgozni kell. Ez a munka szigorъan цnkйntes volt, de aki kihъzta magбt belхle, annak felйre csцkkentettйk a fejadagjбt. Ennek ellenйre szьksйgesnek bizonyult nйmely munkбk elhagyбsa. A termйs valamivel gyцngйbb lett, mint az elхzх йvi, kйt tбbla pedig, amelyet nyбr elejйn kellett volna beьltetni rйpбval, parlagon maradt, mert nem fejeztйk be idejйben a szбntбst. Elхre lбthatу volt, hogy a kцvetkezх tйl nehezebb lesz.

A szйlmalom йpнtйse vбratlan nehйzsйgekkel jбrt. A gazdasбgban volt egy jу mйszkхbбnya, йs homokot meg cementet is bхsйgesen talбltak, нgy minden anyag kйznйl volt az йpнtkezйshez. De az бllatok eleinte nem tudtбk megoldani azt a problйmбt, hogy hogyan tцrjйk a kцvet megfelelх nagysбgъra. Ezt lбtszуlag csak csбkбnyokkal йs feszнtхvasakkal lehetett volna elvйgezni, ezeket pedig az бllatok nem tudtбk hasznбlni, mert nem tudtak a hбtsу lбbukra бllni. Csak hetekig tartу hiбbavalу erхfeszнtйs utбn jutott eszйbe valakinek egy jу цtlet — nevezetesen a nehйzsйgi erх felhasznбlбsa. A bбnya mйlyйn hatalmas sziklбk hevertek; tъl nagyok voltak, нgy nem lehetett хket hasznбlni. Az бllatok kцteleket kцtцztek kцrйjьk, aztбn valahбnyan csak voltak, tehenek, lovak, birkбk, minden бllat, amelyik csak meg tudta fogni a kцtelet — nйha, kritikus pillanatokban mйg a disznуk is —, nekiveselkedtek, йs egyьttes erхvel, kйtsйgbeejtх lassъsбggal felvonszoltбk a kцveket a lejtхn a bбnya peremйig. Onnan aztбn lelцktйk хket a mйlybe, ahol darabokra tцrtek. Az цsszetцrt kцvek elszбllнtбsa mбr arбnylag egyszerы volt. A lovak kocsival hъztбk, a birkбk darabonkйnt cipeltйk, mйg Malvin йs Benjбmin is befogtбk magukat egy уcska kis kйtkerekы kordйba, hogy kivegyйk rйszьket a munkбbуl. Nyбr vйgйre mбr elegendх kцvet halmoztak fцl ahhoz, hogy a disznуk felьgyelete alatt elkezdhessйk az йpнtkezйst.

Mindez azonban lassъ йs fбradsбgos munka volt. Gyakran egйsz napokon a vйgkimerьlйsig erхlkцdtek, hogy egyetlen sziklбt felvonszoljanak a bбnya tetejйre; nйha pedig nem tцrt цssze, amikor lelцktйk a bбnya peremйrхl. Bandi nйlkьl nem mentek volna semmire, az х ereje szinte felйrt az цsszes tцbbi бllat egyьttes erejйvel. Ha a szikla elkezdett visszafelй csъszni, йs az бllatok kйtsйgbeesetten felbхdьltek, mert хket is magбval vonszolta a lejtхn, mindig Bandi volt az, aki nekirugaszkodott a kцtйlnek, йs megбllнtotta a sziklбt. Mindenkit csodбlattal tцltцtt el, mikor lбttбk, hogyan kьszkцdik lihegve fцlfelй a lejtхn, hьvelykrхl hьvelykre, patбi hegyйvel kapaszkodva a fцldbe, mikцzben hatalmas szьgyйt elцnti az izzadsбg. Rуzsi nйha figyelmeztette, hogy vigyбzzon, tъl ne erхltesse magбt, de Bandi rб se hederнtett. Kйt jelszavбt: “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!” йs “Napуleonnak mindig igaza van!”, megfelelх vбlasznak йrezte minden problйmбra. Megbeszйlte a kakassal, hogy ezutбn reggelenkйnt fйl уra helyett hбromnegyed уrбval korбbban kelti. Szabad perceiben pedig — mostanбban mбr nem sok szabad perce akadt — elment egyedьl a bбnyбba, цsszegyыjtцtt egy rakomбny цsszetцrt kцvet, йs minden segнtsйg nйlkьl elvonszolta a szйlmalom kijelцlt helyйre.

Az бllatoknak ezen a nyбron nem ment rosszul a soruk, annak ellenйre, hogy igen kemйny munkбt vйgeztek. Ha nem ettek is tцbbet, mint Jones idejйben, legalбbb kevesebbet sem. Az цvйk volt minden йlelem, nem kellett eltartaniuk mйg цt pazarlу embert is — йs ez egy sor kudarcot kiegyensъlyozott. Azonkнvьl az бllatok munkamуdszere sok tekintetben hatйkonyabb volt, йs sok munkбt megtakarнtott. Volt munka, pйldбul a gyomlбlбs, melyet olyan tцkйletesen vйgeztek, hogy arra az emberek soha nem lettek volna kйpesek. Aztбn, mivel az бllatok most mбr nem loptak, nem kellett a legelхt a szбntуfцldtхl elkerнteni, йs elmaradt a sцvйnyek йs kapuk fenntartбsбnak fбradsбgos munkбja. Бm ahogy telt-mъlt a nyбr, egyre йrezhetхbbй vбlt bizonyos dolgoknak a hiбnya. Szьksйg lett volna paraffinolajra, szцgekre, spбrgбra, kutyakйtszersьltre, vasra a lovak patkуihoz — йs ezek kцzьl semmit sem lehetett a gazdasбgban elхбllнtani. Kйsхbb vetхmagra йs mыtrбgyбra is szьksйg lett, valamint kьlцnfйle szerszбmokra, vйgьl pedig gйpi felszerelйsre a szйlmalomhoz. Elkйpzelni sem tudta senki, honnan szerzik majd be ezeket a dolgokat.

Egyik vasбrnap reggel, mikor az бllatok цsszegyыltek a parancshirdetйsre, Napуleon bejelentette: elhatбrozta, hogy ъj politikбt vezet be. Mostantуl kezdve az Бllatfarm kereskedni fog a szomszйdos gazdasбgokkal, persze nem haszonlesйsbхl, hanem egyszerыen csak azйrt, hogy megszerezhessen bizonyos anyagokat, amelyekre йgetх szьksйge van. A szйlmalom szьksйgletei minden mбsnбl fontosabbak, mondta. Ezйrt intйzkedйseket tett folyamatba egy hatalmas rakomбny szйna йs a folyу йvi bъzatermйs egy rйszйnek eladбsбra, kйsхbb pedig, ha tцbb pйnzre lesz szьksйg, azt tojбseladбsbуl kell fedezni Willingdonban, ahol a tojбsnak бllandу piaca van. A tyъkoknak цrцmmel kell vбllalniuk ezt az бldozatot, mint sajбt kьlцn hozzбjбrulбsukat a szйlmalom йpнtйsйhez, szцgezte le Napуleon.

Az бllatokat ismйt homбlyos rosszйrzйs fogta el. Hiszen a legkorбbbi hatбrozatok kцzцtt, amelyeket a Jones elыzetйse utбni elsх diadalmas Nagygyыlйsen hoztak, az is szerepelt, hogy soha semmiben nem fognak az emberekkel kцzцskцdni, sohasem fognak kereskedni, sohasem fognak pйnzhez nyъlni! Minden бllat emlйkezett rб, hogy ilyen hatбrozatokat hoztak, vagy legalбbbis ъgy kйpzelte, hogy emlйkszik rб. Azok a fiatal disznуk, akik tiltakoztak, amikor Napуleon eltцrцlte a Nagygyыlйseket, fйlйnken most is szуt emeltek, de rцgtцn elhallgattatta хket a kutyбk fйlelmetes morgбsa. Aztбn a birkбk, mint rendesen, bйgetni kezdtek, hogy “nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!”, йs ezzel a kнnos helyzet elsimult. Vйgьl Napуleon felemelte a csьlkйt, csendre intett, йs bejelentette, hogy х mбr megtette az цsszes szьksйges intйzkedйst. Az бllatok kцzьl senkinek sem kell йrintkezйsbe lйpnie az emberekkel, mert ez nyilvбnvalуan nem lenne kнvбnatos. Az egйsz terhet х maga szбndйkozik a vбllбra venni. Egy Willingdonban йlх ьgyvйd, bizonyos Mr. Nyaffy, elvбllalta a kцzvetнtйst az Бllatfarm йs a kьlvilбg kцzцtt, йs minden hйtfхn felkeresi majd a gazdasбgot, hogy бtvegye utasнtбsaikat. Napуleon, mint rendesen, most is azzal a felkiбltбssal fejezte be beszйdйt, hogy “Йljen az Бllatfarm!”, йs ezzel elbocsбtotta az бllatokat.

Kйsхbb Sьvi kцrbejбrt a gazdasбgban, megnyugtatta az бllatokat, йs eloszlatta kйtelyeiket. Biztosнtotta хket, hogy sohasem hoztak hatбrozatot a kereskedelem vagy a pйnzhasznбlat ellen, ilyesmi mйg csak fel sem vetхdцtt. Ez tiszta kйpzelхdйs, йs valуszнnыleg azok kцzй a hazugsбgok kцzй tartozik, amelyeket Hуgolyу terjesztett. Amikor nйhбny бllatnak mйg ekkor is halovбny kйtelyei maradtak, Sьvi ravaszul megkйrdezte tхlьk:

— Biztosak vagytok benne, elvtбrsak, hogy nem csak бlmodtбtok az ilyesmit? Van valami feljegyzйsetek egy ilyen hatбrozatrуl? Le van ez нrva valahol? — Mivel pedig kйtsйgkнvьl sehol sem volt semmi ilyesmi leнrva, az бllatok beletцrхdtek, hogy tйvedtek.

Mr. Nyaffy a megegyezйs szerint minden hйtfхn felkereste a farmot. Ravasz tekintetы, pofaszakбllas emberke volt, affйle tyъkprуkбtor, akinek azonban elйg йles volt az esze, йs mindenki mбsnбl hamarabb rбjцtt, hogy az Бllatfarmnak kцzvetнtхre lesz szьksйge, йs ennek a jutalйkait йrdemes lesz megszerezni. Az бllatok tцbbй-kevйsbй rettegve figyeltйk a jцvйs-menйsйt, йs tхlьk telhetхleg kerьltйk. Ennek ellenйre bьszkesйggel tцltцtte el, йs nйmileg megbйkнtette хket az ъj renddel Napуleon lбtvбnya, aki nйgy lбbon бllva osztogatta utasнtбsait a kйt lбbon бllу Nyaffynak. Az emberi fajhoz valу viszonyuk most mбr nem volt egйszen olyan, mint azelхtt. Az emberek nem gyыlцltйk kevйsbй az Бllatfarmot most, amikor felvirбgzott. Sхt, jobban gyыlцltйk, mint valaha. Minden ember szentьl hitte, hogy a gazdasбg elхbb vagy utуbb csхdbe megy, de a szйlmalom aztбn mindenkйppen kudarcot vall. A kocsmбkban цsszegyыlve rajzokkal bizonygattбk egymбsnak, hogy a szйlmalomnak уhatatlanul цssze kell omlania, de mйg ha бllva marad is, soha nem fog mыkцdni. Йs mйgis, цnkйntelenьl bizonyos mйrtйkig tisztelni kezdtйk azt a hatйkonysбgot, amellyel az бllatok az ьgyeiket intйztйk. Ennek egyik jelekйnt kezdtйk nevйn nevezni az Бllatfarmot, йs mбr nem tettek ъgy, mintha mйg mindig Majornak hнvnбk. Jonest sem pбrtoltбk tцbbй, aki fel is adta a remйnyt, hogy visszaszerezheti a tanyбjбt, йs elkцltцzцtt a megye mбsik vйgйbe. Az Бllatfarm йs a kьlvilбg kцzt mйg mindig Nyaffy jelentette az egyetlen kapcsolatot, бm azt rebesgettйk, hogy Napуleon hamarosan hatбrozott ьzleti megбllapodбst kцt a rуkaerdei Mr. Pilkingtonnal, vagy a kuporlaki Mr. Frederickkel — de mint megjegyeztйk, sohasem egyszerre mind a kettхvel.

Ez idх tбjt tцrtйnt, hogy a disznуk vбratlanul bekцltцztek a tanyahбzba, йs ott ьtцttйk fцl szбllбsukat. Az бllatoknak megint csak ъgy rйmlett, mintha valamikor ez ellen is hatбrozatot hoztak volna, de Sьvi megint csak meg tudta gyхzni хket rуla, hogy errхl szу sincs. Elengedhetetlenьl szьksйges, jelentette ki, hogy a disznуk, a gazdasбg agymunkбsai, nyugodt helyen dolgozhassanak. Jobban is illik a Vezйr mйltуsбgбhoz, hogy hбzban lakjon, nem pedig holmi disznууlban. Ennek ellenйre egyes бllatokat mйgis megzavart, amikor azt hallottбk, hogy a disznуk nemcsak hogy a konyhбban esznek, йs a tisztaszobбt hasznбljбk nappalinak, hanem бgyban alszanak. Bandi, mint rendesen, elsiklott a dolog felett egy “Napуleonnak mindig igaza van!” felkiбltбssal, de Rуzsi, aki ъgy vйlte, hatбrozottan emlйkszik rб, hogy tцrvйnyt hoztak az бgyak ellen, kiment a pajta vйgйbe, йs megprуbбlta kibetыzni az oda felнrt Hйtparancsolatot. Mivel rбjцtt, hogy csak az egyes betыket tudja elolvasni, odahнvta Malvint.

— Malvin — kйrte —, olvasd fel nekem a Negyedik Parancsolatot. Nem ъgy szуl, hogy sohasem szabad бgyban aludni?

Malvin nagy nehezen kibetыzte.

— Azt mondja, hogy “Бllat nem alszik бgyban, lepedхn” — jelentette ki vйgьl.

Furcsamуd, Rуzsi nem emlйkezett rб, hogy a Negyedik Parancsolatban szу esett volna lepedхrхl; de mivel нgy бllt a falon, нgy kellett lennie. Sьvi pedig, aki tцrtйnetesen йppen akkor jбrt arra, kйt-hбrom kutya kнsйretйben, mindjбrt megfelelх perspektнvбba tudta бllнtani az egйsz ьgyet.

— Tehбt mбr hallottбtok, elvtбrsak — szуlt —, hogy mi, disznуk most mбr бgyban alszunk a tanyahбzban? Йs miйrt ne? Csak nem kйpzelitek azt, hogy valaha is tцrvйnyt hoztunk az бgyak ellen? Az бgy egyszerыen csak azt a helyet jelenti, ahol aludni lehet. Ha jуl megnйzzьk, egy halom szalma az istбllуban szintйn бgy. A tцrvйnyt a lepedх ellen hoztuk, ami emberi talбlmбny. Le is vettьk a lepedхket a tanyбn az бgyakrуl, йs pokrуcok kцzt alszunk. Йs milyen kйnyelmesek azok az бgyak! De szьksйgьnk is van a kйnyelemre, azt mondhatom nektek, elvtбrsak, hiszen mostanбban annyi agymunkбt kell vйgeznьnk. Ugye nem akartok megfosztani bennьnket, elvtбrsak, a pihenйsьnkrхl? Ugye nem akarjбtok, hogy a fбradtsбg miatt ne tudjuk ellбtni kцtelessйgьnket? Ugye nem akarjбtok, hogy Jones visszajцjjцn?

Az бllatok tьstйnt megnyugtattбk, йs tцbbй senki sem tette szуvб, hogy a disznуk a tanya бgyaiban alszanak. Йs mikor nйhбny nap mъlva bejelentettйk, hogy mostantуl fogva a disznуk egy уrбval kйsхbb kelnek, mint a tцbbi бllat, ez ellen sem tiltakozott senki.

Mire eljцtt az хsz, az бllatok kifбradtak, de boldogok voltak. Nehйz йvьk volt, йs mivel a szйna meg a gabona egy rйszйt eladtбk, йlelemnek sem voltak bхvйben, de mindenйrt kбrpуtolta хket a szйlmalom. Mбr majd fйlig felйpнtettйk. Aratбs utбn egy darabig tiszta, szбraz idх volt, йs az бllatok kemйnyebben dolgoztak, mint valaha; ъgy gondoltбk, йrdemes egйsz nap ide-oda cipelni a kхtцmbцket, ha ezzel magasabbra emelhetik a falat. Bandi mйg йjszakбnkйnt is kijбrt, йs egyedьl dolgozgatott egy-kйt уrбt a holdfйnyben. Az бllatok szabad idejьkben kцrbe-kцrbe jбrtбk a fйlig felйpнtett malmot, megcsodбltбk a falait, hogy milyen erхsek йs fьggхlegesek, йs csak csodбlkoztak, hogyan voltak kйpesek egy ilyen impozбns йpьletet felйpнteni. Csak az цreg Benjбmin nem volt hajlandу lelkesedni a malomйrt, bбr mint rendesen, most sem mondott tцbbet, csak azt a rejtйlyes megjegyzйst tette, hogy a szamarak sokбig йlnek.

Eljцtt a november, йs dьhцngх dйlnyugati szeleket hozott. Az йpнtkezйst abba kellett hagyni, mert a betonkeverйshez tъlsбgosan esхs lett az idх. Aztбn egyik йjszaka olyan heves szйlvihar jцtt, hogy a tanyaйpьletek alapjaikig megremegtek, йs a pajta tetejйrхl repьltek a cserepek. A tyъkok felйbredtek, йs rikбcsoltak fйlelmьkben, mert mindnyбjan azt бlmodtбk, hogy puskalцvйst hallottak a tбvolbуl. Reggel, amikor az бllatok kijцttek az istбllуkbуl, lбttбk, hogy a zбszlуrъd kidхlt, s a gyьmцlcsцs vйgйben ъgy kitйpett a vihar a fцldbхl egy szilfбt, mint valami retket. Alighogy ezt йszrevettйk, mбris rйmьlt kiбltбs tцrt fel valamennyi бllat torkбbуl. Borzalmas lбtvбny tбrult a szemьk elй. A szйlmalom romokban hevert.

Egyszerre mind odarohantak. Napуleon, aki kьlцnben ritkбn sietett, legelцl rohant. Igen, ott hevert sok-sok kьszkцdйsьk eredmйnye, az alapjбig lerombolva. A kцvek, amelyeket olyan fбradsбgosan tцrtek йs cipeltek oda, szanaszйt szуrуdtak. Elхszцr meg se tudtak szуlalni, csak бlltak, йs szomorъan bбmultбk a szйthullt malmot. Napуleon szуtlanul jбrt le-fцl, nйha meg-megszaglбszta a fцldet. A farka megmerevedett йs hevesen rбngatуzott, ami nбla az elmйlyьlt szellemi tevйkenysйg jele volt. Aztбn hirtelen megбllt, mint aki elhatбrozбsra jutott.

— Elvtбrsak — mondta csцndesen —, tudjбtok, ki a felelхs ezйrt? Ismeritek az ellensйget, aki az йjszaka idejцtt йs lerombolta a szйlmalmunkat? HУGOLYУ! — ordнtotta vбratlanul, mennydцrgх hangon. — Ez Hуgolyу mыve! Merх rosszindulatbуl, arra szбmнtva, hogy meghiъsнtja terveinket, йs megbosszulja szйgyenletes elыzйsйt, az бrulу az йjszaka leple alatt idesettenkedett, йs lerombolta majd egyesztendei munkбnk eredmйnyйt. Elvtбrsak, itt йs most kihirdetem Hуgolyу halбlos нtйletйt. Az “Бllatok Hхse” kitьntetйs mбsodik fokozatбt йs fйl vйka almбt kap az az бllat, aki vйgrehajtja! Egy teljes vйkбt kap, aki йlve elfogja!

Az бllatok mйrhetetlenьl megdцbbentek, amikor megtudtбk, hogy Hуgolyу ilyen szцrnyы tettet kцvetett el. Mйltatlankodva ordibбltak, йs mindenki elkezdte tцrni a fejйt, hogy hogyan kapja el Hуgolyуt, ha valaha visszajцn. Szinte tьstйnt felfedeztйk a dombtуl nem messzire egy disznу lбbnyomait. Csak nйhбny mйternyire tudtбk a nyomait kцvetni, de ъgy lбtszott, a sцvйnyben lйvх egyik lyukhoz vezetnek. Napуleon alaposan megszimatolta хket, aztбn kijelentette, hogy ezek Hуgolyу lбbnyomai, йs kifejezйst adott annak a vйlemйnyйnek, hogy Hуgolyу valуszнnыleg Rуkaerdх irбnyбbуl jцtt.

— Ne kйslekedjьnk tovбbb, elvtбrsak! — kiбltotta Napуleon, miutбn megvizsgбlta a lбbnyomokat. — Vбr rбnk a munka. Mйg ma reggel hozzбlбtunk a szйlmalom ъjjбйpнtйsйhez, йs egйsz tйlen йpнteni fogjuk, akбr esik, akбr fъj. Megmutatjuk annak a nyomorult бrulуnak, hogy nem teheti egykцnnyen semmivй a munkбnkat. Vйssйtek eszetekbe, elvtбrsak, hogy nem szabad megvбltoztatnunk terveinket: naprakйszen teljesнtenьnk kell хket. Elхre, elvtбrsak! Йljen a szйlmalom! Йljen az Бllatfarm!

A tйl keserves volt. A viharos idхt уnos esх йs havazбs kцvette, aztбn pedig kemйny fagy jцtt, йs februбrig kitartott. Az бllatok tхlьk telhetхleg folytattбk a szйlmalom ъjjбйpнtйsйt, mert tudtбk, hogy a kьlvilбg figyeli хket, йs az irigy emberek ujjongva diadalьnnepet ьlnйnek, ha хk nem fejeznйk be idхre a munkбt.

Az emberek csupa rosszindulatbуl ъgy tettek, mintha nem hinnйk el, hogy Hуgolyу rombolta le a szйlmalmot: azt mondtбk, azйrt dхlt цssze, mert tъlsбgosan vйkonyak voltak a falai. Az бllatok tudtбk, hogy errхl szу sem volt. Mйgis ъgy hatбroztak, hogy ezъttal egy mйter vastag falakat йpнtenek; nem pedig fйlmйtereseket, mint elхzхleg. Ez persze azt jelentette; hogy sokkal tцbb kцvet kellett цsszehordaniuk. A bбnya sokбig tele volt hуval, semmit sem lehetett csinбlni. A rбkцvetkezх szбraz, fagyos idхben mбr haladtak valamit, de kegyetlen munka volt, йs az бllatok mбr nem йreztйk olyan remйnyteljesnek, mint azelхtt. Цrцkцsen fбztak, йs rendszerint йhesek is voltak. Csak Bandi йs Rуzsi nem veszнtettйk el soha a bбtorsбgukat. Sьvi ragyogу beszйdeket tartott a szolgбlat цrцmйrхl йs a munka mйltуsбgбrуl, de a tцbbi бllat tцbb lelkesedйst merнtett Bandi erejйbхl йs бllhatatos jelszavбbуl: “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!”

Januбrban veszedelmesen fogyott az йlelem. Drasztikusan csцkkentettйk a gabonafejadagot, йs kijelentettйk, hogy kьlцn burgonyaadagot osztanak ki helyette. Aztбn kiderьlt, hogy a burgonyatermйs legnagyobb rйsze megfagyott a vermekben, mert nem takartбk le elйg vastagon. A krumpli megpuhult йs elszнnezхdцtt, alig nйhбny szem maradt ehetх belхle. Az бllatok napokig nem kaptak mбs ennivalуt, csak szecskбt йs marharйpбt. A jelek szerint kьszцbцn бllt az йhнnsйg.

Ezt a tйnyt mindenбron el kellett titkolni a kьlvilбg elхtt. Az emberek a szйlmalom цsszeomlбsбn felbбtorodva; ъj meg ъj hazugsбgokat talбltak ki az Бllatfarmrуl. Megint azt бllнtottбk; hogy az бllatok mind haldokolnak az йhsйgtхl йs a betegsйgtхl, бllandуan verekednek egymбssal; йs felfaljбk egymбst йs a kцlykeiket. Napуleon tisztбban volt vele, milyen rossz hatбsa lenne, ha a valуdi йlelmezйsi helyzet kiderьlne, йs elhatбrozta, hogy Mr. Nyaffy rйvйn az ellenkezх benyomбst fogja elterjeszteni. Mindaddig az бllatok csak nagyon keveset vagy egyбltalбn nem йrintkeztek Mr. Nyaffyval hetenkйnti lбtogatбsai alkalmбval; most azonban nйhбny kivбlasztott бllatot, elsхsorban a birkбkat arra utasнtottбk, hogy alkalomadtбn ejtsenek el a fьle hallatбra nйhбny megjegyzйst, miszerint felemeltйk a fejadagokat. Ezenfelьl Napуleon megparancsolta; hogy a raktбrban a csaknem ьres hombбrokat tцltsйk meg szнnьltig homokkal, majd szуrjбk a tetejйre a gabona meg a liszt maradйkбt. Aztбn valami alkalmas ьrьggyel kцrьlvezettйk Mr. Nyaffyt a raktбrban, hadd vessen egy pillantбst a hombбrokra. Rб is szedtйk нgy; tovбbbra is azt hнresztelte a kьlvilбgban, hogy az Бllatfarmon nincs йlelmiszerhiбny.

Mindazonбltal januбr vйge felй nyilvбnvalу lett, hogy valahonnan szerezni kell mйg egy kis gabonбt. Ezekben a napokban Napуleon ritkбn jelent meg a nyilvбnossбg elхtt. Minden idejйt a tanyahбzban tцltцtte, amelynek minden ajtajбnбl vad tekintetы kutyбk хrkцdtek. Ha elхjцtt, az mindig szertartбsos keretek kцzt tцrtйnt; ilyenkor hat kutya kнsйrte, szorosan kцrьlvettйk, йs fenyegetхen morogtak, ha valaki tъlsбgosan kцzel merйszkedett hozzб. Gyakran mйg vasбrnap reggel sem jelent meg, hanem valamelyik disznу, rendszerint Sьvi kцzvetнtйsйvel adta ki parancsait. Bejelentette, hogy a tyъkoknak, akik йppen most kezdtek el ъjra tojni, be kell adniuk a tojбsaikat. Napуleon Mr. Nyaffy kцzvetнtйsйvel leszerzхdцtt heti nйgyszбz tojбsra, amink az бrбbуl elegendх gabonбt йs йlelmet vбsбrolhat, hogy fenntartsбk belхle a gazdasбgot, mнg el nem jцn a nyбr, йs kцnnyebb nem lesz az йlet.

Amikor a tyъkok ezt meghallottбk, szцrnyen felhбborodtak. Elхzхleg figyelmeztettйk mбr хket, hogy szьksйg lehet erre az бldozatra, de soha nem hittйk, hogy valуban megtцrtйnhet. Mбr цsszekйszнtettйk a tojбst a tavaszi kцltйshez, йs most tiltakozбsban tцrtek ki. Ha most elveszik a tojбsaikat, az nem mбs, mint gyilkossбg. Jones elыzйse уta elхszцr tцrt ki a tanyбn valami, ami lбzadбsra emlйkeztetett. A tyъkok hбrom fekete Minorca jйrce vezetйsйvel elszбntan megprуbбltбk Napуleon tervйt meghiъsнtani. Mуdszeresen felrepьltek a szarufбkra, йs ott tojtбk meg a tojбsaikat, azok pedig darabokra tцrtek a padlуn. Napуleon gyorsan йs kцnyцrtelenьl lecsapott rбjuk. Megparancsolta, hogy a tyъkoktуl vonjбk meg a fejadagjukat, йs kihirdette, hogy halбlbьntetйs vбr minden бllatra, aki csak egy szem gabonбt is ad valamelyik tyъknak. A rendelet vйgrehajtбsбra a kutyбk felьgyeltek. A tyъkok цt napig kitartottak, aztбn megadtбk magukat, йs visszatйrtek tojуlбdбikhoz. Kцzben kilenc tyъk йhen pusztult. Holttestьket elбstбk a gyьmцlcsцsben; a hivatalos kцzlemйny szerint baromfipestisben pusztultak el. Mr. Nyaffy semmit sem tudott az ьgyrхl, a tojбsokat pedig annak rendje s mуdja szerint leszбllнtottбk: egy fыszeres hetenkйnt egyszer eljцtt a furgonjбval, йs elvitte a tojбst a gazdasбgbуl.

Hуgolyуt mindeddig senki sem lбtta. Az a hнr jбrta, hogy valamelyik szomszйdos tanyбn rejtхzik, vagy Rуkaerdхben, vagy Kuporlakon. Napуleon ekkor mйg alig volt jobb viszonyban a tцbbi gazdбval, mint azelхtt. Az udvaron tцrtйnetesen volt egy farakбs; mйg jу tнz йvvel azelхtt kerьlt oda, amikor kiirtottak egy erdхcskйt. Azуta jуl kiszбradt, йs Mr. Nyaffy azt tanбcsolta Napуleonnak, hogy adja el; mert Mr. Pilkington йs Mr. Frederick is nagyon szeretnй megvenni. Napуleon habozott a kйt vevх kцzцtt, йs nem tudta elhatбrozni magбt. Amikor mбr-mбr azon a ponton volt; hogy megegyezik Frederickkel, elterjedt a hнre, hogy Hуgolyу Rуkaerdхn rejtхzkцdik; amikor Pilkington felй hajlott, azt rebesgettйk, hogy Hуgolyу Kuporlakon van.

Kora tavasszal vбratlanul ijesztх dolgot fedeztek fel. Hуgolyу йjszakбnkйnt titokban bejбr a tanyбra. Az бllatok annyira nyugtalanok lettek, hogy alig tudtak aludni az istбllуikban. Hуgolyу a sцtйtsйg leple alatt бllнtуlag minden йjjel beosont, йs mindenfйle gazsбgot mыvelt. Ellopta a gabonбt, felborogatta a tejescsцbrцket, цsszetцrte a tojбsokat, letaposta a vetemйnyesбgyakat, йs lerбgta a gyьmцlcsfбk kйrgйt. Valahбnyszor valami baj tцrtйnt, szokбssб vбlt, hogy Hуgolyуnak tulajdonнtsбk. Ha betцrt egy ablak, vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt mondta, hogy Hуgolyу jбrt ott йjszaka йs х csinбlta, amikor pedig a hombбr kulcsa elveszett, az egйsz gazdasбg meg volt gyхzхdve rуla, hogy Hуgolyу dobta be a kъtba. Furcsamуd mйg akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot mбr megtalбltбk egy liszteszsбk alatt. A tehenek egyhangъlag kijelentettйk, hogy Hуgolyу beosont az istбllуjukba, йs бlmukban megfejte хket. A patkбnyokrуl, amelyek ezen a tйlen sok bajt okoztak, szintйn azt mondogattбk, hogy Hуgolyуval szцvetkeztek.

Napуleon rendeletet adott ki, miszerint fel kell derнteni Hуgolyу tevйkenysйgйt. Kutyбi kнsйretйben alapos szemleutat tett a tanya йpьleteiben, mikцzben a tцbbi бllat tiszteletteljes tбvolsбgbуl kцvette. Napуleon nйhбny lйpйs utбn mindig megбllt, Hуgolyу lбbnyomai utбn szimatolt fцldцn, йs azt mondta; megismeri a lбbnyomokat a szagukrуl. Minden sarokba beleszimatolt a csыrben, a tehйnistбllуban, a tyъkуlban, a zцldsйgeskertben, йs majdnem mindenьtt megtalбlta Hуgolyу nyomait. Orrбt a fцldre szorнtva, mйlyeket szippantott, aztбn rettenetes hangon felvisнtott. Hуgolyу! Itt jбrt! Йrzem a szagбt! —, a “Hуgolyу” szуra pedig a kutyбk elkezdtek vйrfagyasztуan morogni йs vicsorogni.

Az бllatok megrйmьltek. Ъgy йreztйk, mintha Hуgolyу lбthatatlanul megtцltenй kцrьlцttьk a levegхt, йs mindenfйle veszйllyel fenyegetnй хket. Estйre Sьvi цsszehнvta az бllatokat, йs komolyan elхadta, hogy nйhбny fйlelmetes hнrt kell kцzцlnie velьk.

— Elvtбrsak! — kiбltotta Sьvi, idegesen ugrбndozva. — Iszonyatos dologra derьlt fйny. Hуgolyу eladta magбt a kuponlaki Fredericknek, aki most azt tervezi, hogy megtбmad bennьnket, йs elveszi tхlьnk a gazdasбgunkat! Hуgolyу lesz a vezetхjьk, amikor rбnk rohannak. De van ennйl rosszabb is. Mi azt hittьk, hogy Hуgolyуt csak a hiъsбga йs a nagyravбgyбsa lбzнtotta fel. Tйvedtьnk, elvtбrsak. Tudjбtok, mi volt az igazi indнtуoka? Hуgolyу kezdettхl fogva szцvetsйgre lйpett Jonesszal! Egйsz idх alatt Jones titkos ьgynцke volt! Mindezt bebizonyнtjбk azok a dokumentumok, amelyeket nemrйgiben talбltunk meg. Szerintem ez nagyon sok mindent megmagyarбz, elvtбrsak. Nem lбttuk-e vajon a sajбt szemьnkkel, hogyan prуbбlt — szerencsйre sikertelenьl —, legyхzetni йs vesztьnkbe kergetni minket a Tehйnistбllу Csatбjбban?

Az бllatoknak ettхl egyszerыen megбllt az eszьk. Ehhez a gonosztetthez kйpest csak gyerekjбtйknak szбmнtott, hogy Hуgolyу lerombolta a szйlmalmot. De azйrt kellett nйhбny perc, amнg teljesen fel tudtбk fogni a dolgot. Ugyanis mindnyбjan emlйkeztek rб, legalбbbis azt hittйk, hogy emlйkeznek rб, mit lбttak: Hуgolyу elsхnek indult rohamra a Tehйnistбllу Csatбjбban, ъjra meg ъjra maga kцrй gyыjtцtte йs bбtorнtotta хket, az ьtkцzet minden fordulatбban, йs egy pillanatra sem hagyta abba a harcot, akkor sem, amikor Jones puskбjбnak a sцrйtjei megsebeztйk a hбtбt. Eleinte kissй nehezen tudtбk belбtni, hogyan is lehetett volna Jones pбrtjбn. Mйg Bandinak is kйtsйgei tбmadtak, aki kьlцnben ritkбn tett fel kйrdйseket. Lefekьdt, mellsх lбbait maga alб hъzta, lehunyta szemйt, йs nagy erхfeszнtйssel megprуbбlta megfogalmazni gondolatait.

— Ezt nem tudom elhinni — mondta vйgьl. Hуgolyу derekasan harcolt a Tehйnistбllу Csatбjбban. A sajбt szememmel lбttam. Йs azonnal megkapta az “Бllatok Hхse” йrdemrend elsх fokozatбt, nem?

— Ebben hibбt kцvettьnk el, elvtбrs. Mert most mбr tudjuk... benne van a titkos dokumentumokban, amelyeket megtalбltunk... hogy valуjбban a vesztьnkbe prуbбlt csalogatni minket.

— De hiszen megsebesьlt — mondta Bandi. — Mindnyбjan lбttuk, csupa vйr volt.

— Ez is benne volt a paktumban! — kiбltotta Sьvi. — Jones lцvйse csak sъrolta. Megmutathatnбm nektek, sajбt keze нrбsбval, ha el tudnбtok olvasni. Az volt a terv, hogy Hуgolyу a dцntх pillanatban jelt ad a menekьlйsre, йs бtengedi a terepet az ellensйgnek. Йs ez majdnem sikerьlt is... йn mondom nektek, elvtбrsak, sikerьlt is volna, ha nincs ott a mi hхs Vezйrьnk, Napуleon elvtбrs. Nem emlйkeztek? Abban a pillanatban, amikor Jones йs emberei betцrtek az udvarba, Hуgolyу hirtelen sarkon fordult, йs megfutamodott, йs sok бllat kцvette! Йs nem emlйkeztek, hogy abban a pillanatban, amikor kitцrt a pбnik, йs ъgy lбtszott, hogy mбr minden elveszett, Napуleon elvtбrs “Halбl az emberisйgre!” kiбltбssal rohamra indult, йs belemйlyesztette a fogait Jones lбbбba?! Erre biztosan emlйkeztek, elvtбrsak?! — kiбltotta Sьvi ugrabugrбlva.

Hogy Sьvi ilyen szemlйletesen leнrta a jelenetet, az бllatok ъgy йreztйk, valуban emlйkeznek rб. Arra mindenesetre emlйkeztek, hogy a csata dцntх pillanatбban Hуgolyу valуban sarkon fordult, йs szaladni kezdett. Bandiban azonban mйg mindig maradt nйmi kйtsйg.

— Nem hiszem, hogy Hуgolyу kezdettхl fogva бrulу volt — mondta vйgьl. — Amit azуta mыvelt, az mбs lapra tartozik. De azt hiszem, a Tehйnistбllу Csatбjбban jу elvtбrs volt.

— Vezйrьnk, Napуleon elvtбrs — jelentette ki Sьvi, nagyon lassan йs nyomatйkosan —, kategorikusan leszцgezte; ismйtlem: kategorikusan, elvtбrsak, hogy Hуgolyу kezdettхl fogva Jones ьgynцke volt, sхt, mбr jуval a Forradalom elхtt is az volt.

— Az mбr mбs! — felelte Bandi. — Ha Napуleon elvtбrs mondja, akkor ъgy igaz.

— Ez a helyes szellem, elvtбrs! — kiбltotta Sьvi, de йszre lehetett venni, hogy a kis pislogу szemйvel nagyon csъnyбn nйz Bandira. Sarkon fordult, йs elindult, de aztбn megбllt, йs nyomatйkosan hozzбtette: — Figyelmeztetem a gazdasбg minden бllatбt, hogy tartsa nyitva a szemйt. Mert okunk van azt gondolni, hogy Hуgolyу nйhбny titkos ьgynцke mйg most is kцztьnk уlбlkodik!

Napуleon nйgy nap mъlva, kйsх dйlutбn kiadta a parancsot, hogy az бllatok gyыljenek цssze az udvaron. Amikor mбr mind цsszecsхdьltek, Napуleon kivonult a tanyahбzbуl a kitьntetйseivel (mert nemrйgiben megadomбnyozta magбt az “Бllatok Hхse” kitьntetйs elsх йs mбsodik fokozatбval) meg a kцrьlцtte nyьzsgх kilenc уriбsi kutyбval, akik akkorбkat mordultak, hogy minden бllatnak megborzongott tхle a hбtgerince. Mindenki csendben lapult a helyйn, mintha csak tudta volna, hogy most valami borzasztу dolog fog tцrtйnni.

Napуleon megбllt, йs szigorъan vйgigmйrte hallgatуsбgбt, aztбn egy йleset visнtott. A kutyбk rцgtцn elхrerontottak, a fьlйnйl fogva megragadtak nйgy disznуt, йs a fбjdalomtуl йs fйlelemtхl visнtozу бllatokat Napуleon lбbбhoz vonszoltбk. A disznуk fьlйbхl csorgott a vйr, a kutyбk pedig a vйr нzйtхl nйhбny pillanatig mintha teljesen megvadultak volna. Hбrom kutya mindenki nagy megdцbbenйsйre Bandira vetette magбt. Bandi lбtta, hogy jцnnek, йs hatalmas patбjбval mбr a levegхben elkapta az egyik kutyбt, aztбn a fцldhцz szцgezte. A kutya kegyelemйrt vonнtott, a mбsik kettх pedig lбba kцzй hъzta a farkбt йs elmenekьlt. Bandi Napуleonra nйzett, hogy halбlra tapossa-e a kutyбt; vagy eressze el. Napуleonnak mintha megvбltozott volna az arckifejezйse, йs йles hangon rбparancsolt Bandira: eressze el a kutyбt. Bandi fцlemelte patбjбt, az цsszetцrt kutya pedig vonнtva elkullogott.

A zыrzavar hamarosan lecsillapodott. A nйgy disznу remegve vбrakozott, arcuk minden vonбsбra rб volt нrva, hogy bыnцsцk. Napуleon ekkor felszуlнtotta хket, hogy valljбk be bыneiket. Ez a nйgy disznу volt az, aki tiltakozott, amikor Napуleon megszьntette a vasбrnapi Nagygyыlйseket. Minden tovбbbi biztatбs nйlkьl bevallottбk, hogy titokban egyfolytбban kapcsolatban бlltak Hуgolyуval az elыzetйse уta, egyьttmыkцdtek vele a szйlmalom elpusztнtбsбban, йs egyezsйgre lйptek vele, miszerint Mr. Frederick kezйre juttatjбk az Бllatfarmot. Hozzбtettйk, hogy Hуgolyу nйgyszemkцzt bevallotta nekik: йvek уta Jones titkos ьgynцke. Mikor befejeztйk vallomбsukat, a kutyбk azonnal бtharaptбk a torkukat, Napуleon pedig metszх hangon fцltette a kйrdйst, nincs-e mйg mбsnak is bevallanivalуja.

Erre elхlйpett az a hбrom tyъk, akik a tojбsьggyel kapcsolatos lбzadбsi kнsйrlet fхkolomposai voltak, йs kijelentettйk, hogy бlmukban megjelent elхttьk Hуgolyу, йs arra bujtogatta хket, hogy ne engedelmeskedjenek Napуleon parancsainak. Хket is lemйszбroltбk. Aztбn elхlйpett egy liba, йs bevallotta, hogy tavaly aratбs idejйn eldugott hat csх kukoricбt йs йjszaka megette. Aztбn egy juh vallotta be, hogy belevizelt a vбlyъba — mint mondta, Hуgolyу biztatбsбra —, hбrom mбsik juh pedig bevallotta; hogy megцltek egy цreg kost, Napуleon lelkes hнvйt, ugyanis kцrbekergettйk a tыz kцrьl, mikor kцhцgцtt. Mindnyбjukat a helyszнnen kivйgeztйk. Йs folytatуdtak a vallomбsok йs kivйgzйsek, mнg csak egйsz hullahegy nem fekьdt Napуleon lбba elхtt, йs a levegх nehйz nem lett a vйrszagtуl, amelyet az бllatok Jones elыzйse уta nem йreztek.

Mikor mindennek vйge lett, a megmaradt бllatok, a disznуk йs kutyбk kivйtelйvel, testьletileg elkullogtak. Meg voltak rendьlve, йs nyomorъsбgosan йreztйk magukat. Nem tudtбk, mi a megdцbbentхbb: az бllatok бrulбsa, akik Hуgolyуval szцvetkeztek, vagy a vйres megtorlбs, amelynek az elхbb tanъi voltak. A rйgi idхkben gyakran lбttak hasonlуan borzasztу vйrengzйseket, most azonban mind ъgy йreztйk, hogy ez sokkal szцrnyыbb volt, hiszen maguk kцzцtt tцrtйnt. Miуta Jones elhagyta a farmot, eddig a napig бllat nem цlt meg mбs бllatot. Mйg a patkбnyt sem цltйk meg. A kis domb felй vettйk ъtjukat, ahol a fйlig felйpьlt szйlmalom бllt, aztбn kцzmegegyezйssel lefekьdtek, mintha csak melegedni bъjnбnak цssze — Rуzsi, Malvin, Benjбmin, a tehenek, a birkбk, йs a libбk йs tyъkok egйsz csapata —, mindenki, mбrmint a macskбt kivйve, х ugyanis hirtelen eltыnt, kцzvetlenьl mielхtt Napуleon kiadta a parancsot az бllatok gyьlekezйsйre.

Egy darabig senki sem szуlt semmit. Csak Bandi maradt talpon. Nyugtalanul jбrkбlt fel-alб, csapkodta hosszъ fekete farkбval az oldalбt, йs idхnkйnt kis nyerнtйseket hallatott.

— Nem йrtem — mondta vйgьl. — Nem hittem volna, hogy a mi gazdasбgunkban ilyen dolgok tцrtйnhetnek. Biztosan van bennьnk valami hiba, ez az oka. A megoldбs, ahogy йn lбtom, az, hogy mйg kemйnyebben kell dolgoznunk. Mostantуl fogva reggelenkйnt egy уrбval korбbban fogok felkelni.

Azzal nehйzkes lйptekkel nekiindult, йs lekocogott a kхbбnyбhoz: Amikor odaйrt, kйt rakomбny kцvet gyыjtцtt цssze egymбs utбn, aztбn felvonszolta a szйlmalomhoz, mielхtt йjszakai nyugovуra tйrt volna.

Az бllatok Rуzsi kцrй hъzуdtak, nem szуltak semmit. A dombrуl, ahol fekьdtek, pompбs kilбtбs nyнlt a vidйkre. Lбttбk az Бllatfarm legnagyobb rйszйt, a cserjйst, az itatуmedencйt, a szбntуfцldeket, amelyeken sыrыn zцldellt a fiatal bъza, meg a tanyaйpьletek piros tetejйt, a kйmйnyeikbхl gomolygу fьsttel. Tiszta tavaszi este volt. A fьvet йs a zцldellх sцvйnyeket bearanyoztбk a nap utolsу sugarai. A gazdasбg mйg sohasem lбtszott ennyire kнvбnatos helynek — йs valahogy meglepetйsszerыen eszьkbe jutott, hogy hiszen ez a sajбt gazdasбguk, minden tenyйrnyi darabkбja az х tulajdonuk. Mikor Rуzsi lenйzett a domboldalon, megtelt a szeme kцnnyel. Ha ki tudta volna mondani a gondolatait, azt mondta volna, hogy nem ez volt a cйljuk, amikor йvekkel ezelхtt nekifogtak megdцnteni az emberi faj uralmбt. Nem a rйmьletnek йs a mйszбrlбsnak ezeket a jeleneteit kйpzeltйk maguk elй, amikor azon az йjszakбn az цreg Хrnagy lбzadбsra biztatta хket. Ha neki magбnak lett volna valamifйle kйpe a jцvхrхl, akkor az olyan бllattбrsadalom lett volna, ahol nincs йhsйg йs nincs ostor, ahol mindenki egyenlх, mindenki kйpessйgйnek megfelelхen dolgozik, йs az erхs vйdelmezi a gyengйt, ahogy х megvйdelmezte lбbбval az eltйvedt kiskacsбkat az Хrnagy beszйdйnek йjszakбjбn. Ehelyett — Rуzsi nem tudta, miйrt — oda jutottak, hogy senki sem meri tцbbй kimondani, amit gondol, dьhцdt, morgу kutyбk grasszбlnak mindenfelй, йs vйgig kell nйzni, hogyan tйpik darabokra az elvtбrsaikat, miutбn azok elkйpesztх bыnцket vallottak be. Rуzsi fejйben fel sem merьlt a lбzadбs vagy az engedetlensйg gondolata. Tudta, hogy mйg нgy is sokkal jobb, mint Jones idejйben volt, йs hogy mindenekfelett az emberek visszatйrйsйt kell megakadбlyozni. Bбrmi tцrtйnjйk is, х hыsйges marad, kemйnyen dolgozik, vйgrehajtja a kapott parancsokat, йs elfogadja Napуleon vezйrsйgйt. De azйrt mйgsem ez volt az, amiben х meg a tцbbi бllat remйnykedett. Nem ezйrt robotoltak. Nem ezйrt йpнtettйk a szйlmalmot, йs nйztek szembe Jones puskбjбnak golyуival. Ilyen gondolatok jбrtak Rуzsi fejйben, bбr nem voltak hozzб szavai, hogy kifejezze хket.

Vйgьl, mivel ъgy йrezte, hogy ezzel valahogy helyettesнtheti a szavakat, amelyeket kйptelen megtalбlni, elkezdte йnekelni az “Angolhon бllatai”-t. A kцrьlцtte ьlх бllatok is bekapcsolуdtak, йs hбromszor is elйnekeltйk egymбs utбn — nagyon dallamosan, de lassan йs gyбszosan, ahogy eddig mйg sohasem йnekeltйk.

Йppen harmadszor fejeztйk be, amikor kйt kutya kнsйretйben odament hozzбjuk Sьvi. Lбtszott az arcбn, hogy fontos mondanivalуja van: Bejelentette, hogy Napуleon elvtбrs kьlцn rendelettel betiltotta az “Angolhon бllatai”-t. Mostantуl fogva tilos йnekelni.

Az бllatok meg voltak rцkцnyцdve.

— Miйrt? — kiбltotta Malvin.

— Nincs rб tцbbй szьksйg, elvtбrs — mondta Sьvi mereven. — Az “Angolhon бllatai” a Forradalom dala volt. De a Forradalom most beteljesedett. Az бrulуk ma dйlutбni kivйgzйse volt az utolsу aktusa. Legyхztьk mind a kьlsх, mind a belsх ellensйget. Az “Angolhon бllatai”-ban egy eljцvendх jobb vilбg irбnti vбgyunkat fejeztьk ki. De ezt a jobb vilбgot most mбr megteremtettьk. Vilбgos, hogy ennek a dalnak nincs tцbbй lйtjogosultsбga.

Ha meg voltak is fйlemlнtve, az бllatok kцzьl nйhбnyan talбn mйgis tiltakoztak volna, de ebben a pillanatban a birkбk szokбsuk szerint elkezdtйk bйgetni, hogy: “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!” Ez percekig eltartott, йs vйgйt vetette a vitбnak.

Нgy aztбn az “Angolhon бllatai”-t nem hallottбk tцbbй. Helyette Minimus, a kцltх ъj dalt szerzett, amely нgy kezdхdцtt:

Бllati farm, Бllatfarm, бllati gazdasбg,
Soha йn hыtelen nem leszek Tehozzбd!..

A tovбbbiakban ezt йnekeltйk minden vasбrnap reggel, a zбszlуfelvonбs utбn. De az бllatok valahogy ъgy йreztйk, ez a szцveg йs ez a dallam nyomбba sem lйphet az “Angolhon бllatai”-nak.

Nйhбny nap mъlva, mikor a kivйgzйsek okozta rйmьlet mбr lecsillapodott, nйhбny бllatnak eszйbe jutott — vagy ъgy gondolta, emlйkszik rб -, mit rendelt a Hatodik Parancsolat: “Бllat nem цl meg mбs бllatot.” Йs bбr a disznуk vagy a kutyбk fьle hallatбra egyikьk sem merte kimondani, ъgy йreztйk, hogy a kivйgzйsek ellentйtben бllnak ezzel a tцrvйnnyel. Rуzsi megkйrte Benjбmint, olvassa fel neki a Hatodik Parancsolatot, йs amikor Benjбmin, mint rendesen, nem volt hajlandу ilyesmibe beleavatkozni, Malvinhoz fordult. Malvin elolvasta neki a Parancsolatot, amely нgy szуlt: “Бllat nem цl meg mбs бllatot ok nйlkьl.” Hogy, hogy nem, ez az utolsу kйt szу valahogy kiesett az бllatok emlйkezetйbхl. De most mбr belбttбk, hogy a Parancsolatokon nem esett sйrelem, hiszen nyilvбnvalуan bхven volt ok az бrulуk megцlйsйre, akik szцvetkeztek Hуgolyуval.

Az бllatok ebben az йvben mйg kemйnyebben gьrcцltek, mint az elхzх йvben. A gazdasбg rendes mezei munkбi mellett iszonyatos munka volt ъjjбйpнteni a szйlmalmot, kйtszer olyan vastag falakkal, mint elхzхleg, йs az йpнtйst a kitыzцtt hatбridхre befejezni. Az бllatok nйha ъgy йreztйk, tцbbet dolgoznak, de semmivel sem esznek tцbbet, mint Jones idejйben. Vasбrnap reggelenkйnt Sьvi a csьlkei kцzt tartott hosszъ papнrszalagrуl felolvasta nekik azokat a szбmoszlopokat, amelyek bebizonyнtottбk, hogy a takarmбnyfйlesйg-termelйs kйtszбz, hбromszбz vagy цtszбz szбzalйkkal emelkedett, melyikй hogy. Az бllatoknak semmi okuk nem volt rб, hogy ne higgyenek neki, annбl is kevйsbй, mert mбr nem emlйkeztek rб vilбgosan, milyenek is voltak a viszonyok a Forradalom elхtt. Mindazonбltal voltak napok, amikor ъgy йreztйk, jobban цrьlnйnek kevesebb szбmnak йs tцbb ennivalуnak.

A parancsokat most mбr mindig Sьvi vagy valamelyik mбsik disznу adta ki. Magбt Napуleont legfeljebb kйthetenkйnt egyszer lбttбk. Amikor megjelent, nemcsak a kutyбi kнsйrtйk, hanem egy fekete kakas is masнrozott elхtte, aki a kьrtцs szerepйt tцltцtte be, mert mindig hangosan kukorйkolt; mielхtt Napуleon szуlбsra emelkedett. Azt beszйltйk, hogy Napуleon a tanyahбzban is kьlцn lakosztбlyban lakik, nem egyьtt a tцbbiekkel. Egyedьl йtkezik, kйt kutya szolgбlja ki, йs mindig a tisztaszoba ьveges pohбrszйkйben бllу finom porcбn йtkйszlettel terнttet. Kihirdettйk tovбbbб, hogy a puskбt minden йvben Napуleon szьletйsnapjбn is el fogjбk sьtni, ugyanъgy, ahogy a mбsik kйt йvfordulуn.

Napуleonrуl most mбr sohasem beszйltek egyszerыen Napуleonkйnt. Szertartбsosan mindig csak ъgy emlegettйk, hogy “Vezйrьnk, Napуleon elvtбrs”, йs a disznуk szнvesen talбltak ki szбmбra mindenfйle titulusokat: х lett Minden Бllatok Atyja, az Emberisйg Rйme, a Juhnyбj Vйdelmezхje, a Kiskacsбk Barбtja, meg mйg sok effйle. Sьvinek szуnoklatai kцzben kцnnyek gцrdьltek vйgig az arcбn, amikor Napуleon bцlcsessйgйrхl йs jу szнvйrхl beszйlt, meg arrуl a mйlysйges szeretetrхl, amellyel valamennyi бllat irбnt viseltetik, de kьlцnцsen azok irбnt a boldogtalan бllatok irбnt, akik mйg mindig tudatlansбgban йs szolgasбgban йlnek a tцbbi gazdasбgban. Szokбsossб vбlt, hogy minden sikert, minden szerencsйs fordulatot Napуleonnak tulajdonнtsanak. Gyakran hallottбk, amint egy tyъk azt mondja a mбsiknak: — Vezйrьnk, Napуleon elvtбrs irбnyнtбsa alatt hat nap alatt цt tojбst tojtam -, vagy kйt tehйn ezt kiabбlja az itatуnбl: — Milyen pompбs ez a vнz; hбla Napуleon elvtбrs vezetйsйnek! A gazdasбg lakуinak kцzйrzetйt kitыnхen kifejezte az a “Napуleon elvtбrs” cнmы vers, amelyet Minimus kцltцtt, йs нgy hangzott:

Apбtlanok atyja!
Boldogsбg malasztja!
Moslйkvцdrцk ura! Hogyha tйged lбtunk,
Szemed nyбjas, bбtor
Napfйny-sugarбtуl
A szнvьnk fellбngol;
Napуleon elvtбrsunk!

Ami csak kell nйkьnk
Vacsorбnk, ebйdьnk
Tхled kapjuk, tхled tiszta szalmaбgyunk:
Ki-ki nyugalomban
Alhatik az уlban,
Mindenre gondod van,
Napуleon elvtбrsunk!

Malacom ha volna
Pцttцm, mint a bolha,
Megszнvlelnй mбris buzgу tanнtбsunk:
Bбrmily nagyra hнzik,
Csak tebenned bнzik,
S azt visнtja sнrig:
“Napуleon elvtбrsunk!”

Napуleon jуvбhagyta ezt a verset, йs felнratta a nagy pajta mбsik falбra, бtellenben a Hйtparancsolattal. Fцlцtt elhelyeztйk Napуleon arckйpйt, profilban, melyet Sьvi festett meg fehйr festйkkel.

Kцzben Napуleon Mr. Nyaffy kцzvetнtйsйvel bonyolult tбrgyalбsokba bocsбtkozott Frederickkel йs Pilkingtonnal. A farakбst mйg mindig nem adta el. A kettх kцzьl Frederick szerette volna jobban megszerezni, de nem volt hajlandу tisztessйges бrat kнnбlni йrte. Ugyanakkor ъjra rйmhнrek szбllongtak, melyek szerint Frederick йs emberei tбmadбst szerveznek az Бllatfarm ellen, йs le akarjбk rombolni a szйlmalmot, amely dьhцs irigysйget keltett bennьk. Hуgolyу kцztudottan mйg mindig a kuporlaki gazdasбgban lapult. Nyбr kцzepйn az бllatok rйmьlten hallottбk, amikor hбrom tyъk elхбllt йs bevallotta; hogy Hуgolyу felbujtбsбra цsszeeskьvйst szхttek Napуleon meggyilkolбsбra. Rцgtцn kivйgeztйk хket, йs Napуleon biztonsбga йrdekйben ъjabb уvintйzkedйseket vezettek be. Йjszaka nйgy kutya хrizte az бgyбt, minden sarokban egy, a Pirosszem nevы ifjъ disznу pedig azt a megbнzatбst kapta, hogy minden йtelt kуstoljon meg, mielхtt Napуleon eszik belхle, nehogy megmйrgezzйk.

Kцrьlbelьl ez idх tбjt kiszivбrgott, hogy Napуleon megбllapodбst kцtцtt: a farakбst Mr. Pilkingtonnak adjбk el, йs rendszeres бrucserйre vonatkozу szerzхdйst kйszьl kцtni az Бllatfarm йs Rуkaerdх kцzцtt. A Napуleon йs Pilkington kцzti kapcsolatok, bбr kizбrуlag Mr. Nyaffy kцzvetнtйsйvel bonyolуdtak, most mбr szinte barбtsбgosnak voltak mondhatуk. Az бllatok nem bнztak Pilkingtonban, hiszen ember, de messze tцbbre becsьltйk, mint Fredericket, akitхl fйltek йs akit gyыlцltek. Amint telt-mъlt a nyбr, йs a szйlmalom йpнtйse a befejezйshez kцzeledett, egyre erхsцdtek a rйmhнrek a kйszьlх alattomos tбmadбsrуl. Azt mesйltйk, hogy Frederick hъsz emberrel kйszьl rбjuk tбmadni, valamennyien puskбval lesznek felszerelve, йs mбr meg is vesztegelte a hatуsбgokat meg a rendхrsйget, hogy ha sikerьl megszereznie az Бllatfarm tulajdonjogi okmбnyait, nem fognak neki kellemetlen kйrdйseket feltenni. Ezenkнvьl rйmtцrtйnetek szivбrogtak ki Kuporlakbуl, hogy Frederick milyen kegyetlenьl bбnik az бllataival. Halбlra korbбcsolt egy цreg lovat, йhezteti a teheneit, egy kutyбt beledobott a kovбcstыzbe, estйnkйnt pedig kakasviadalokkal szуrakozik, йs borotvapengйt kцtцz a kakasok sarkantyъjбra. Az бllatoknak forrt a vйrьk a dьhtхl, mikor meghallottбk, miket mыvel az elvtбrsaikkal. Nйha azt kцveteltйk, hogy hadd vonulhassanak ki testьletileg Kuporlak megrohanбsбra, hadd zavarjбk el az embereket, йs szabadнtsбk fel az бllatokat. Sьvi azonban azt tanбcsolta nekik, hogy kerьljйk el az elhamarkodott cselekedeteket, йs bнzzanak Napуleon elvtбrs stratйgiбjбban.

Frederick irбnti gyыlцletьk azonban egyre hevesebb lett. Egyik vasбrnap reggel Napуleon megjelent a pajtбban, йs kifejtette, hogy soha esze бgбban sem volt a farakбst Fredericknek eladni. Mйltуsбgбn alulinak tekinti, jelentette ki, hogy ilyen gazemberekkel lйpjen kapcsolatba. A galambokat, akiket mйg mindig rendszeresen kikьldtek a Forradalom ьzenetйnek terjesztйsйre, megtiltottбk, hogy betegyйk a szбrnyukat Rуkaerdхre, йs azt a parancsot adtбk nekik, hogy korбbbi “Halбl az emberisйgre!” jelszavukat cserйljйk fel a “Halбl Frederickre!” jelszуra.

Nyбr vйgйre Hуgolyу ъjabb mesterkedйseire derьlt fйny. A bъza teli volt gyommal, йs kiderьlt, hogy Hуgolyу valamelyik titkos йjszakai lбtogatбsa alkalmбval gyommagot kevert a vetхmagba. Egy gъnбr, aki rйszese volt az цsszeeskьvйsnek, bevallotta bыnйt Sьvinek, aztбn tьstйnt цngyilkos lett: halбlos mйrget, nadragulyбt nyelt. Az бllatok nemsokбra azt is megtudtбk, hogy Hуgolyу sohasem kapta meg — mint ahogy eddig sokan hittйk — az “Бllatok Hхse” kitьntetйs elsх fokozatбt. Ez csak legenda volt, amelyet maga Hуgolyу terjesztett el a Tehйnistбllу Csatбja utбn. Nemhogy nem tьntettйk ki, de mйg meg is rуttбk az ьtkцzetben tanъsнtott gyбvasбgбйrt. Nйmelyik бllat megint csak zavarba jцtt, mikor ezt hallotta, de Sьvinek hamarosan sikerьlt meggyхznie хket, hogy rosszul emlйkeznek.

Хsszel, iszonyъan kimerнtх erхfeszнtйsek бrбn — hiszen a termйst is majdnem ugyanakkor kellett begyыjteniьk — elkйszьlt a szйlmalom. A gйpezet mйg hiбnyzott, йs Mr. Nyaffy mбr tбrgyalt is a megvбsбrlбsбrуl, de maga az йpьlet teljesen elkйszьlt. Minden nehйzsйg ellenйre, tapasztalatlansбguk йs primitнv szerszбmaik, balszerencsйjьk йs Hуgolyу бrulбsa ellenйre, pontosan a kitыzцtt napra befejeztйk a munkбt. Az бllatok fбradtan, de bьszkйn ъjra meg ъjra kцrbejбrtбk mestermыvьket. Most mйg sokkal szebbnek lбttбk, mint amilyen az elsх йpнtmйnyьk volt. Azonfelьl a falai kйtszer olyan vastagok voltak. Ezeket most mбr csak dinamittal lehet lerombolni! Йs mikor eszьkbe jutott, mennyit dolgoztak rajta, hogyan gyхztйk le csьggedйsьket, йs milyen nagy vбltozбst hoz majd az йletьkbe; ha elkezdenek forogni a vitorlбk, йs mыkцdnek majd a dinamуk — amikor mindez eszьkbe jutott, elpбrolgott a fбradtsбguk, йs vad diadalьvцltйssel ъjra meg ъjra kцrьltбncoltбk a szйlmalmot. Kutyбi йs kakasa kнsйretйben maga Napуleon is eljцtt a befejezett mыvet megtekinteni: szemйlyesen gratulбlt az бllatoknak munkбjukhoz, йs bejelentette, hogy a malmot Napуleon-malomnak fogjбk elnevezni.

Kйt nap mъlva az бllatokat rendkнvьli gyыlйsre hнvtбk цssze a pajtбba. Teljesen megnйmultak a meglepetйstхl, amikor Napуleon bejelentette, hogy eladta a farakбst Fredericknek. Holnap mбr jцnnek is Frederick szekerei, йs kezdik elszбllнtani a fбt Kuporlakra. Mikцzben Napуleon lбtszуlag Pilkingtonnal бllt barбtsбgban, valуjбban mбr rйgen titkos egyezsйget kцtцtt Frederickkel.

Azonnal megszakнtottak Rуkaerdхvel minden kapcsolatot, йs sйrtх ьzeneteket kьldцzgettek Pilkingtonnak. A galambok utasнtбst kaptak, hogy kerьljйk el Kuporlakot, йs a “Halбl Frederickre!” jelszуt cserйljйk fel a “Halбl Pilkingtonra!” jelszуval. Napуleon ugyanakkor biztosнtotta az бllatokat, hogy az Бllatfarm ellen kйszьlх tбmadбsrуl szуlу mesйk teljesen alaptalanok, йs a Fredericknek az бllatai irбnti kegyetlensйgйrхl szуlу tцrtйnetek is erхsen tъloztak. Ezek a rйmhнrek valуszнnыleg mind Hуgolyуtуl йs az ьgynцkeitхl szбrmaztak. Most mбr ъgy lбtszott, hogy Hуgolyу mйgsem Kuporlakon bujkбl, sхt soha йletйben nem is jбrt ott: Rуkaerdхn йl, mint mondjбk, kбprбzatos fйnyыzйsben, йs valуjбban йvek уta PiIkington zsoldjбban бll.

A disznуk magukon kнvьl voltak Napуleon fortйlyossбgбtуl. Azzal, hogy lбtszуlag Pilkingtonnal barбtkozott, rбkйnyszerнtette Fredericket, hogy tizenkйt fonttal felemelje a vйtelбrat. De Napуleon felьlmъlhatatlan lбngeszйt bizonyнtja az a tйny, jelentette ki Sьvi, hogy senkiben sem bнzik meg, mйg Frederickben sem. Frederick a fбйrt valamifйle csekknek nevezett micsodбval akart fizetni, ami a jelek szerint holmi papнrdarab, нrбsos нgйret, hogy majd kifizetik, de Napуleon tъljбrt az eszйn. Megkцvetelte, hogy valуdi цtfontos bankjegyekben fizessen, mйg mielхtt a fбt elszбllнtanб. Frederick mбr fizetett, йs az цsszeg йppen elйg ahhoz, hogy megvegyйk rajta a gйpeket a szйlmalomhoz.

Kцzben a fбt gyorsan kezdtйk elfuvarozni. Mikor mбr mindet elvittйk, ъjabb rendkнvьli gyыlйst tartottak a pajtбban; hogy az бllatok megtekinthessйk Frederick bankjegyeit. Napуleon mindkйt kitьntetйsйt feltette, йs ьdvцzьlt mosollyal fekьdt az emelvйnyen egy szalmaalmon, mellette бllt a pйnz csinos halomba rakva, a tanyahбz konyhбjбbуl szбrmazу porcelбntбlon. Az бllatok libasorban lassan elvonultak elхtte, йs ki-ki kedvйre megbбmulhatta. Bandi elхrenyъjtotta az orrбt, йs megszagolta a bankуkat, a vйkony fehйr papнrlapok pedig lobogva megzizzentek a leheletйre.

Hбrom nap mъlva iszonyatos riadalom tцrt ki. Mr. Nyaffy holtsбpadt arccal, sietve fцlkarikбzott az цsvйnyen kerйkpбrjбn, az udvaron leugrott rуla, йs egyenesen berohant a tanyahбzba. A kцvetkezх pillanatban fuldoklу dьhkiбltбsok tцrtek ki Napуleon lakosztбlyбbуl. A tцrtйntek hнre futуtыzkйnt terjedt a gazdasбgban. A bankjegyek hamisak. Frederick ingyen jutott a fбhoz!

Napуleon azonnal цsszehнvta az бllatokat, йs rettenetes hangon kihirdette Frederick halбlos нtйletйt. Ha elfogjбk, jelentette ki, elevenen fogjбk megfхzni. Ugyanakkor figyelmeztette az бllatotokat, hogy ez utбn a gaz бrulбs utбn fel kell kйszьlniьk a legrosszabbra. Frederick йs emberei bбrmelyik pillanatban megindнthatjбk rйg vбrt tбmadбsukat. A tanyбhoz vezetх цsszes ъtra хrszemeket бllнtottak, tovбbbб бtkьldtek nйgy galambot Rуkaerdхbe egy engesztelх ьzenettel, melytхl azt remйltйk, hogy visszaбllнthatja a jу viszonyt Pilkingtonnal.

Mбsnap reggel megindult a tбmadбs. Az бllatok йppen reggeliztek, amikor az хrszemek rohanvбst meghoztбk a hнrt: Frederick йs hнvei mбr бtlйptйk az цtreteszes kaput. Az бllatok bбtran szembeszбlltak velьk, de ezъttal nem arattak olyan kцnnyы gyхzelmet, mint a Tehйnistбllу Csatбjбban. Tizenцt ember tбmadott, vagy fйl tucat puskбval, йs azonnal tьzet nyitottak, mihelyt цtvenmйternyire йrtek. Az бllatok nem tudtak helytбllni a borzasztу durrogбssal йs zбporozу csнpхs sцrйttel szemben, йs Napуleon meg Bandi hiбba prуbбltбk erejьket megfeszнtve ъjra csatarendbe бllнtani хket — hamarosan meghбtrбltak. Nйhбnyan mбr meg is sebesьltek kцzьlьk. A tanyaйpьletekben kerestek menedйket, aztбn уvatosan kikukucskбltak a repedйseken йs a deszkбbуl kihullott csomуk lyukain. Az egйsz nagy legelх, beleйrtve a szйlmalmot is, az ellensйg kezйre kerьlt. Ebben a pillanatban mйg Napуleon is tanбcstalannak lбtszott. Szуtlanul jбrkбlt fel йs alб, farka megmerevedve rбngatуzott. Sуvбr pillantбsok szбlltak Rуkaerdх irбnyбba. Ha Pilkington йs emberei segнtenйnek rajtuk, mйg megnyerhetnйk a csatбt. Ebben a pillanatban azonban megйrkezett az elхzх nap kikьldцtt nйgy galamb, йs egyikьk egy cйdulбt hozott Pilkingtontуl, rajta nйhбny ceruzбval нrt szуval: “Ъgy kell nektek!”

Kцzben Frederick йs emberei megбlltak a szйlmalomnбl. Ahogy az бllatok figyeltйk хket, kйtsйgbeesett moraj tцrt ki kцztьk. Kйt ember vйsхt йs kalapбcsot szedett elх. Le akarjбk dцnteni a szйlmalmot!

— Ez lehetetlensйg! — kiбltotta Napуleon. — Ahhoz tъlsбgosan vastagra йpнtettьk a falat. Egy hйt alatt sem tudnбk ledцnteni. Bбtorsбg, elvtбrsak!

Benjбmin azonban feszьlten figyelte az emberek mozdulatait. A kйt ember a vйsхvel meg a kalapбccsal lyukat fъrt a szйlmalom alapjai mellй. Benjбmin lassan, szinte mulatva bуlintott.

— Gondoltam — mondta. — Nem lбtjбtok, mit csinбlnak? Mindjбrt puskaport fognak tцmni a lyukba.

Az бllatok rйmьlten vбrakoztak. Most mбr lehetetlen volt kimerйszkedni az йpьletek oltalmбbуl. Nйhбny perc mъlva lбttбk, hogy az emberek szйtszaladnak. Aztбn fьlsiketнtх robbanбst hallottak. A galambok a levegхbe rцppentek, az бllatok pedig Napуleon kivйtelйvel mind hasra vetettйk magukat, йs eltakartбk az arcukat, amikor feltбpбszkodtak, a szйlmalom helyйn уriбsi fekete fьstfelhх gomolygott. Aztбn a szйl lassan elhajtotta a felhхt. A malom nem lйtezett tцbbй!

Ettхl a lбtvбnytуl visszatйrt az бllatok bбtorsбga. Az a fйlelem йs kйtsйgbeesйs, amelyet mйg egy pillanattal elхbb йreztek, dьhvй vбlt e miatt a hitvбny, aljas tett miatt. Heves bosszъkiбltбs tцrt fel belхlьk, йs tovбbbi parancsra sem vбrva, egyetlen tцmegkйnt kirohantak, egyenesen nekirontottak az ellensйgnek. Mбr nem tцrхdtek a komisz sцrйtekkel, amelyek ъgy sцpцrtek rajtuk vйgig, mint a jйgesх. Vad, kegyetlen csata volt. Az emberek ъjra meg ъjra tьzeltek, aztбn amikor az бllatok megkцzelнtettйk хket, nekik estek a botjukkal meg a sъlyos csizmбjukkal. Egy tehenet, hбrom birkбt йs kйt libбt цltek meg, йs szinte minden бllat megsebesьlt. A hadmыveleteket a hбttйrbхl irбnyнtу Napуleonnak is elvitte a farka vйgйt egy puskagolyу. De az emberek sem ъsztбk meg sйrtetlenьl. Hбromnak Bandi patбi tцrtйk be a fejйt; egyikьket hasba dцfte egy tehйn, egy mбsiknak Zsuzsi йs Kolomp majdnem letйptйk a nadrбgjбt. Amikor pedig Napуleon testхrsйgйnek kilenc kutyбja, akik azt a parancsot kaptбk tхle, hogy a sцvйny fedezйkйben induljanak бtkarolу hadmыveletre, vad ugatбssal oldalba tбmadta az embereket, pбni fйlelembe estek. Lбttбk, hogy a bekerнtйs veszйlye fenyegeti хket. Frederick odakiбltotta emberйinek, hogy fussanak, amнg jу dolguk van, йs a kцvetkezх pillanatban a gyбva ellensйg mбr meg is futamodott, йs mentette az йletйt. Az бllatok egйszen a rйt aljбig kergettйk хket, s mikцzben amazok igyekeztek бtbъjni a tьskйs sцvйnyen, nйhбnyszor mйg jуl belйjьk rъgtak.

Gyхztek tehбt, de kimerьltek voltak йs vйreztek. Lassan elkezdtek visszasбntikбlni a tanya felй. Nйmelyikьket kцnnyekre fakasztotta a fыben elterьlt halott elvtбrsaik lбtvбnya. Egy pillanatra csendben, szomorъan megбlltak azon a helyen, ahol a szйlmalom бllott. Igen, odalett; munkбjuknak szinte minden nyoma eltыnt! Jуrйszt mйg az alapjai is elpusztultak. Йs most mйg a szertehullott kцveket sem hasznбlhatjбk fel az ъjjбйpнtйshez, mint elхzхleg. Ezъttal a kцvek is eltыntek. A robbanбs ereje tцbb szбz mйternyire rцpнtette хket. Mintha a szйlmalom soha nem is lйtezett volna.

Mбr kцzeledtek a tanyбhoz, amikor szцkdйcselve elйbьk jцtt Sьvi, aki йrthetetlen mуdon sehol sem volt az ьtkцzet alatt. Csуvбlta a farkбt, йs sugбrzott az elйgedettsйgtхl. A tanyaйpьletek felхl pedig az бllatok ьnnepйlyes puskadurrogбst hallottak.

— Minek lцvцldцztцk azzal a puskбval? — kйrdezte Bandi.

— Hogy megьnnepeljьk a gyхzelmet! — kiбltotta Sьvi.

— Mifйle gyхzelmet? — kйrdezte Bandi. Vйrzett a tйrde, elvesztette az egyik patkуjбt, a patбja felhasadt, йs tucatnyi sцrйt fъrуdott a hбtsу lбbбba.

— Mifйle gyхzelmet, elvtбrs? Hбt nem ыztьk ki az ellensйget a fцldьnkrхl — az Бllatfarm fцldjйrхl?

— De leromboltбk a szйlmalmot! Kйt йvig dolgoztunk rajta!

— Mit szбmнt az? Majd йpнtьnk mбsikat. Hat szйlmalmot is йpнtьnk, ha kedvьnk szottyan rб. Nem йrtйkeled, elvtбrs, azt a hatalmas dolgot, amit vйgbevittьnk. Az ellensйg elfoglalta a fцldet, amelyen бllunk. Most pedig, hбla Napуleon elvtбrs vezetйsйnek, az utolsу rцgig visszahуdнtottuk.

— Akkor csak azt hуdнtottuk vissza, ami a miйnk volt — mondta Bandi.

— Ez a mi nagy gyхzelmьnk — mondta Sьvi.

Besбntikбltak az udvarba. Bandi lбbбban a bхr alatt kнnosan sajogtak a sцrйtek. Maga elхtt lбtta a nehйz munkбt, a szйlmalom ъjjбйpнtйsйt az alapoktуl kezdve; s kйpzeletйben mбr meg is acйlozta magбt a feladatra. De йletйben elхszцr eszйbe jutott, hogy mбr tizenegy йves, йs hatalmas izmai talбn mбr nem egйszen olyanok, mint rйgen.

De mikor az бllatok meglбttбk a lobogу zцld zбszlуt, meghallottбk a tovбbbi puskalцvйseket — цsszesen hйtszer sьtцttйk el a puskбt -, йs meghallgattбk Napуleon szуnoklatбt, amelyben gratulбlt hхsi helytбllбsukhoz, vйgьl mйgis ъgy йreztйk, hogy valуban nagy gyхzelmet arattak.

Az ьtkцzetben lemйszбrolt бllatoknak ьnnepйlyes temetйst rendeztek. Bandi йs Rуzsi hъztбk a gyбszkocsikйnt szolgбlу szekeret, a menet йlйn pedig maga Napуleon haladt. Az ьnnepsйgeknek kйt teljes napot szenteltek. Йneklйs, szуnoklatok, tovбbbi dнszlцvйsek kцvettйk egymбst, йs rendkнvьli ajбndйkkйnt minden бllatnak kiosztottak egy almбt; mнg a madarak kйt marйk bъzбt, a kutyбk pedig hбrom kйtszersьltet kaptak. Bejelentettйk, hogy az ьtkцzetet a Szйlmalom Csatбjбnak fogjбk nevezni, Napуleon pedig ъj kitьntetйst alapнtott, a Zцld Lobogу rendet, йs tьstйnt meg is adomбnyozta vele цnmagбt. Az бltalбnos цrvendezйs kцzben a bankjegyek szerencsйtlen ьgye feledйsbe merьlt.

Nйhбny nap mъlva a disznуk egy lбda whiskyre bukkantak a tanya pincйjйben. Amikor bekцltцztek a hбzba, nem vettйk йszre. Aznap йjjel a hangos йnekszу hallatszott ki a tanyahбzbуl, amelybe mindenki nagy meglepetйsйre nйha az “Angolhon бllatai”-nak dallamfoszlбnyai is belekeveredtek. Fйl tнz kцrьl tisztбn lбttбk, amint Napуleon elхbukkant a hбtsу ajtуn, fejйn Mr. Jones уcska kemйnykalapjбval, sebesen kцrbevбgtatott az udvaron, aztбn ismйt eltыnt odabenn. Reggel azonban mйly csend ьlt a tanyahбzon. A jelek szerint a disznуk meg se moccantak. Mбr majdnem kilenc уra volt, amikor elхkerьlt Sьvi. Lassan йs lehangoltan, tompa tekintettel jбrt, a farka petyhьdten lуgott, йs egйsz megjelenйsйbхl kitыnt, hogy beteg. Цsszehнvta az бllatokat, йs bejelentette, hogy szцrnyы hнrt kell kцzцlnie. Napуleon elvtбrs haldoklik!

Erre kitцrt az бltalбnos jajveszйkelйs. A tanyahбz ajtуi elй szalmбt terнtettek, s az бllatok lбbujjhegyen tipegtek. Kцnnyes szemmel kйrdezgettйk egymбst, mit fognak csinбlni, ha elveszнtik Vezйrьket. Szertefutott a hнr, hogy Hуgolyуnak mйgis sikerьlt mйrget kevernie Napуleon йtelйbe. Tizenegy уrakor Sьvi ismйt kijцtt, йs ъjabb bejelentйst tett. Napуleon elvtбrs, utolsу fцldi cselekedetekйnt, ьnnepйlyes rendeletet adott ki: az alkoholfogyasztбst halбlbьntetйssel kell sъjtani.

Estefelй azonban Napуleon mintha valamivel jobban lett volna, йs mбsnap reggel Sьvi mбr azt kцzцlhette, hogy a gyуgyulбs ъtjбn van. Aznap estйre Napуleon mбr visszatйrt munkбjбhoz, йs mбsnap megtudtбk, hogy utasнtбst adott Mr. Nyaffynak, szerezzen be Willingdonban nйhбny kцnyvet a sцr- йs pбlinkafхzйsrхl. Egy hйt mъlva Napуleon parancsot adott a gyьmцlcsцs mцgцtti kis elkerнtett rйt felszбntбsбra, melyet eredetileg a munkбbуl kiцregedett бllatok legelхjйьl szбntak. Kцzцltйk, hogy a legelх kimerьlt, йs ъjra be kell vetni; de nemsokбra az is kцztudottб vбlt, hogy Napуleon sцrбrpбval szбndйkozik bevetni.

Nagyjбbуl ugyanebben az idхben kьlцnцs esemйny tцrtйnt, amelyre szinte senki sem volt kйpes magyarбzatot talбlni. Egyik йjszaka, йjjel kцrьl, hatalmas csattanбs hallatszott az udvarrуl, йs az бllatok kirohantak istбllуikbуl. Holdfйnyes йjszaka volt. A nagy pajta hбtsу falбnбl, ahovб a Hйtparancsolat volt felнrva, egy kettйtцrt lйtra hevert. Sьvi kissй kбbultan terьlt el mellette, a keze ьgyйben pedig ott fekьdt egy lбmpa, egy ecset meg egy felfordult fehйr festйkes fazйk. A kutyбk azonnal kordont vontak Sьvi kцrй, йs mihelyt lбbra tudott бllni, tьstйnt visszakнsйrtйk a tanyahбzba. Az бllatok kцzьl senki sem tudta elkйpzelni, mit jelenthet ez, kivйve az цreg Benjбmint; aki mindentudу arckifejezйssel bуlogatott, mintha йrtenй a dolgot, de nem volt hajlandу nyilatkozni.

De nйhбny nap mъlva Malvin, aki csak ъgy ъjra elolvasta magбnak a Hйtparancsolatot, йszrevette, hogy megint van kцztьk egy, amelyre az бllatok rosszul emlйkeznek. Azt hittйk, az Цtцdik Parancsolat нgy szуl, hogy: “Бllat nem iszik alkoholt”, de egy szуrуl elfelejtkeztek. A Parancsolat ugyanis valуjбban нgy szуlt: “Бllat nem iszik alkoholt mйrtйktelenьl.”

Bandi patбja nagyon lassan gyуgyult. Mihelyt a gyхzelmi ьnnepsйgek befejezхdtek, az бllatok mindjбrt mбsnap nekilбttak a szйlmalom ъjjбйpнtйsйnek. Bandi egy napig sem volt hajlandу kimaradni a munkбbуl, йs becsьletbeli kйrdйsnek tekintette, hogy ne lбssбk, fбjdalmai vannak. Estйnkйnt titokban bevallotta Rуzsinak, hogy a beteg patбja erхsen kнnozza. Rуzsi elхzхleg megrбgott gyуgyfьvekkel borogatta a patбt, йs Benjбminnal egyьtt kйrlelte Bandit, hogy ne dolgozzйk olyan kemйnyen. Egy lу tьdeje sem tart цrцkkй, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rбjuk. Neki, mondotta, mбr csak egyetlen vбgya maradt, szeretnй a szйlmalmot mыkцdni lбtni, mielхtt elйri a nyugdнjkorhatбrt.

Kezdetben, amikor az Бllatfarm tцrvйnyeit megfogalmaztбk, a nyugdнjkorhatбrt a lovak йs disznуk szбmбra tizenkйt, a tehenek szбmбra tizennйgy, a kutyбk szбmбra kilenc-, a birkбk szбmбra hat-, a tyъkok йs libбk szбmбra цtйves korban hatбroztбk meg. Tekintйlyes цregsйgi nyugdнjakat is megбllapнtottak. Egyelхre mйg egyetlen бllat sem vonult tйnylegesen nyugdнjba, ъjabban mйgis egyre tцbbet beszйltek a tйmбrуl. Most, amikor a gyьmцlcsцs mцgцtti kis bekerнtett rйtet igйnybe vettйk az бrpбnak, az a hнr jбrta, hogy a nagy legelх egyik sarkбt fogjбk elkerнteni a nyugdнjas бllatok legelхjйьl. Azt beszйltйk, hogy a lovak nyugdнja napi kйt kilу gabona lesz, tйlen pedig nyolc kilу szйna meg egy rйpa; a hivatalos ьnnepnapokon esetleg egy almбval. Bandinak jцvх nyбr vйgйn volt esedйkes tizenkettedik szьletйsnapja.

Ekцzben nehйz volt az йlet. A tйl ugyanolyan hideg volt, mint az elхzх йvben, az йlelem mйg kevesebb. Megint csцkkentettйk az цsszes fejadagot; a disznуkйt meg a kutyбkйt kivйve. Sьvi megmagyarбzta, hogy az egyenlхsйg tъlsбgosan merev alkalmazбsa az йlelmiszer-adagolбsban ellentйtben бllna az Бllatizmus elveivel. Egyйbkйnt nem okozott szбmбra semmifйle nehйzsйget, hogy bebizonyнtsa a tцbbi бllatnak, valуjбban nem lett kevesebb az йlelmьk, bбrmi legyen is a lбtszat. Idхnkйnt ugyan kйtsйgtelenьl szьksйgessй vбlik a fejadagok kiigazнtбsa (Sьvi mindig csak “kiigazнtбsrуl” beszйlt; sohasem “csцkkentйsrхl”), de a jonesi idхkkel цsszehasonlнtva уriбsi a javulбs. Йles hangon, sebesen felolvasta nekik a szбmokat, йs rйszletesen bebizonyнtotta, hogy tцbb zabjuk, tцbb szйnбjuk, tцbb rйpбjuk van, mint Jones idejйben volt, rцvidebb a munkaidejьk, az ivуvizьk jу minхsйgы, hosszabb йletыek lettek, йs a kicsinyeik nagyobb szбzalйka marad йletben, istбllуjukban tцbb a szalma, йs kevesebbet szenvednek a bolhбktуl. Az бllatok minden szavбt elhittйk. Az igazat megvallva, Jones йs mindaz, amit Jones jelentett, mбr majdnem teljesen elfakult az emlйkezetьkben. Tudtбk, hogy a mostani йletьk kemйny йs sivбr, gyakran йhesek йs gyakran fбznak, йs amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kйtsйges, hogy a rйgi idхkben mйg rosszabb volt. Szнvesen hittek ebben. Kьlцnben is, akkor rabszolgбk voltak, most pedig szabadok, йs ez уriбsi kьlцnbsйg, amint Sьvi sohasem mulasztotta el hangsъlyozni.

Most sokkal tцbb szбjat kellett etetniьk. A nйgy koca хsszel kцrьlbelьl egy idхben ellett meg, harmincegy kis malacot hozott a vilбgra. A malacok mind tarkбk voltak, s mivel Napуleon volt az egyetlen kandisznу a gazdasбgban, kцnnyы volt kitalбlni szбrmazбsukat. Kihirdettйk, hogy kйsхbb, amikor megveszik hozzб a tйglбt йs az йpьletfбt, tantermet йpнtenek a tanya kertjйben. A fiatal disznуkat addig egyelхre maga Napуleon oktatja a tanya konyhбjбban. A sьldхk a kertben tornбsztak йs sportoltak, йs megtiltottбk nekik, hogy a tцbbi fiatal бllattal jбtsszanak. Kцrьlbelьl ez idх tбjt hoztбk be azt a kцzlekedйsi szabбlyt is, hogy ha egy disznу йs valamilyen mбs бllat talбlkozik az цsvйnyen, a mбsik бllatnak fйlre kell бllnia; meg azt az elхjogot is, hogy minden disznу, rangjбra valу tekintet nйlkьl zцld szalagot viselhet vasбrnap a farkбn.

A gazdasбg elйg sikeres йvet zбrt, de mйg mindig pйnzszыkйben voltak. Tйglбt, homokot йs meszet kellett vбsбrolni a tanteremhez, йs megint takarйkoskodni kellett a szйlmalom berendezйsйre. Lбmpaolajat йs gyertyбt kellett venni a hбzba, cukrot Napуleon asztalбra (a tцbbi disznуt eltiltotta a cukortуl, azzal az indoklбssal, hogy hizlal), йs be kellett szerezni a szokбsos tartalйkokat is: szerszбmokat, szцgeket, spбrgбt, szenet, drуtot, kutyakйtszersьltet. Eladtak hбt egy kazal szйnбt, eladtбk a burgonyatermйs egy rйszйt, a szerzхdцtt tojбs mennyisйgйt pedig heti hatszбzra emeltйk, ъgyhogy ebben az йvben a tyъkok alig kцltцttek annyi csibйt, hogy a lйtszбmuk ne csцkkenjen. A decemberben csцkkentett fejadagokat februбrban ismйt csцkkentettйk, йs olajtakarйkossбgbуl az istбllуban nem gyъjtottak lбmpбst. De a disznуk lбthatуlag kйnyelmesen йltek, йs ha valamit vбltoztak, legfeljebb gyarapodott a sъlyuk. Februбr vйgйn egyik dйlutбn olyan meleg, dъs, йtvбgygerjesztх illat szбllt vйgig az udvaron a kis sцrfхzхhбz felхl, amilyet az бllatok mйg sohasem йreztek. Ez a kis sцrhбz a konyha mцgцtt бllt, йs Jones idejйben nem hasznбltбk. Valaki azt mondta; hogy ez a szag fцvх бrpa szaga. Az бllatok йhesen beleszimatoltak a levegхbe, йs talбlgatni kezdtйk, vajon az х vacsorбjukhoz kйszьl-e meleg kбsa. De szу sem volt kбsбrуl, a kцvetkezх vasбrnap pedig kihirdettйk; hogy az бrpбt ezentъl fenntartjбk a disznуknak. A gyьmцlcsцs mцgцtti kis rйtet mбr be is vetettйk бrpбval. Aztбn nemsokбra kiszivбrgott a hнr, hogy minden disznу napi egy korsу sцrt kap, maga Napуleon pedig kйt litert, amit mindig a finom porcelбn йtkйszlet levesestбljбban szolgбlnak fel neki.

De ha nйlkьlцzniьk kellett is, a nйlkьlцzйseket nйmileg ellensъlyozta az a tйny, hogy az йlet most mйltуsбgteljesebb volt; mint azelхtt. Tцbbet йnekeltek, tцbb szуnoklatot hallottak, tцbb fцlvonulбst tartottak. Napуleon elrendelte, hogy hetenkйnt egyszer ъgynevezett spontбn demonstrбciуt kell rendezni, abbуl a cйlbуl, hogy megьnnepeljйk az Бllatfarm harcait йs gyхzelmeit. Az бllatok a kitыzцtt idхben abbahagytбk munkбjukat, йs katonбs rendben kцrьlmasнroztбk a gazdasбgot. Az йlen a disznуk haladtak, utбnuk jцttek a lovak, aztбn a tehenek, a birkбk, йs vйgьl a baromfi. A kutyбk kйtoldalt kнsйrtйk a menetet, legeslegelхl pedig Napуleon fekete kakasa parбdйzott. Bandi йs Rуzsi mindig kettesben hordoztбk a zцld zбszlуt, amelyen a pata йs a szarv mellett ez a felirat volt lбthatу: “Йljen Napуleon elvtбrs!” Utбna Napуleon tiszteletйre нrt verseket olvastak fцl, Sьvi pedig beszйdet tartott, amelyben rйszletesen beszбmolt az йlelmiszer-termelйs nцvekedйsйrхl, йs idхnkйnt a puskбt is elsьtцttйk. A spontбn demonstrбciуk leglelkesebb hнvei a birkбk voltak, йs ha valaki felpanaszolta (mint ahogy nйmelyik бllat nйha megtette, ha a disznуk йs a kutyбk nem voltak a kцzelben), hogy csak az idхt pazaroljбk, йs egy csomуt kell бlldogбlni miattuk a hidegben, a birkбk biztosan elnйmнtottбk хket fйlelmetes “Nйgy lбb jу, kйt lбb rossz!” bйgetйsьkkel. De az бllatok nagyjбban-egйszйben йlveztйk ezeket a tьntetйseket. Vigasztalуnak talбltбk хket, hiszen mindennek ellenйre mйgiscsak arra emlйkeztettek, hogy vйgьl is csakugyan a maguk urai, йs a munka, amit vйgeznek, a tulajdon javukat szolgбlja. Нgy aztбn a dalok, a felvonulбsok, Sьvi szбmadatai, a puska durrogбsa, a kakas kukorйkolбsa йs a zбszlу lengetйse legalбbb egy idхre elfelejtettйk velьk, hogy ьres a hasuk.

Бprilisban az Бllatfarmon kikiбltottбk a kцztбrsasбgot, йs Elnцkцt kellett vбlasztani. Egyetlen jelцlt volt, Napуleon; meg is vбlasztottбk egyhangъlag. Mйg aznap nyilvбnossбgra hoztбk, hogy ъjabb dokumentumok kerьltek napvilбgra, amelyek tovбbbi rйszleteket lepleznek le Hуgolyу йs Jones cinkos цsszejбtszбsбrуl. Mint kiderьlt, Hуgolyу nem pusztбn taktikai eszkцzцkkel prуbбlta elveszнteni a Tehйnistбllу Csatбjбt, mint az бllatok addig kйpzeltйk, hanem nyнltan Jones oldalбn harcolt. Igazбbуl х volt az emberi erхk vezйre, йs ajkбn az: “Йljen az emberisйg!” jelszуval rohant a csatбba. A Hуgolyу hбtбn lйvх sebek, melyeket nйhбny бllat lбtott, legalбbbis ъgy emlйkeztek rб, Napуleon fogaitуl szбrmaztak.

A nyбr kellхs kцzepйn, nйhбny йvi tбvollйt utбn, vбratlanul ъjra megjelent Mуzes, a hollу. Semmit nem vбltozott, mйg most sem dolgozott, йs ugyanъgy a Kandiscukor Hegysйgrхl beszйlt, mint annak idejйn. Felkuporodott egy fatцnkre, lebegtette fekete szбrnyait, йs уraszбm beszйlt bбrkinek, aki hajlandу volt meghallgatni. — Odafцnn, elvtбrsak — mondogatta ьnnepйlyesen, hatalmas csхrйvel az йgre mutatva -, odafцnn, pontosan annak a fekete felhхnek a mбsik oldalбn, amit ott lбttok, ott van a Kandiscukor Hegysйg, az a boldog orszбg, ahol mi, szegйny бllatok, цrцk pihenхre tйrьnk fбrasztу munkбnkbуl! Sхt azt бllнtotta, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repьlt, jбrt is ott: lбtta az цrцkzцld lуheremezхket, meg a sцvйnyen nцvх lenmagpogбcsбt йs kockacukrot. Sok бllat hitt is neki. Ъgy okoskodtak, ha az йletьk most csupa йhsйg йs munka, nem jogos йs igazsбgos-e, hogy valahol mбsutt lйtezzen egy jobb vilбg? A disznуk Mуzessel szembeni magatartбsбt nehйz volt бtlбtni. Mindnyбjan megvetхen kijelentettйk, hogy Mуzesnek a Kandiscukor Hegysйgrхl szуlу tцrtйnetei hazugsбgok, mйgis megengedtйk neki, hogy a gazdasбgban maradjon, йs ne dolgozzon, sхt naponta mбsfйl deci sцrt is kiutaltak szбmбra.

Bandi, miutбn meggyуgyult a patбja, kemйnyebben dolgozott, mint valaha. Ebben az йvben egyйbkйnt az бllatok mind ъgy dolgoztak, mint a rabszolgбk. A szьksйges szokбsos gazdasбgi munkбktуl йs a szйlmalom ъjjбйpнtйsйtхl eltekintve, ott volt a sьldхk tanterme is, melyhez mбrciusban fogtak hozzб. A sovбny koszton vйgigdolgozott hosszъ уrбkat nйha nehйz volt elviselni, Bandi azonban soha nem csьggedt. Semmit sem mondott vagy tett, ami elбrulta volna, hogy az ereje mбr nem a rйgi. Csak kьlsхleg vбltozott meg egy kissй: a szхre mбr nem fйnylett ъgy, mint azelхtt, йs mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A tцbbiek azt mondogattбk: — Bandi majd цsszeszedi magбt, ha kihajt a tavaszi fы -, de eljцtt a tavasz, йs Bandi semmit sem hнzott. Nйha, amikor a bбnya tetejйhez vezetх lejtхn nekifeszнtette izmait egy-egy sъlyos kхnek, mintha mбr semmi mбs nem tartotta volna talpon, csak az akaratereje. Ilyenkor ajkai mintha ezt a mondatot formбltбk volna: “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!”; de hang nem jцtt ki rajtuk. Rуzsi йs Benjбmin megint figyelmeztettйk, hogy vigyбzzon az egйszsйgйre, de Bandi ьgyet sem vetett rбjuk. Kцzeledett a tizenkettedik szьletйsnapja, йs nem tцrхdцtt semmivel, csak azzal, hogy jу nagy rakбs kх gyыljцn цssze, mire nyugdнjba vonul.

Nyбr elejйn egyik este hirtelen hнre kelt a gazdasбgban, hogy Bandival tцrtйnt valami. Egyedьl ment ki, egy szбllнtmбny kцvet akart elvonszolni a szйlmalomhoz. Йs a szуbeszйd igaznak bizonyult. Nйhбny perc mъlva kйt galamb szбllt be a hнrrel: — Bandi elesett! Fekszik az oldalбn, йs nem tud felkelni!

Az Бllatfarm fele nйpessйge felrohant a dombra, ahol a szйlmalom бllott. Bandi a kocsi rъdjai kцzцtt fekьdt, elnyъjtotta nyakбt, йs mйg a fejйt sem tudta fцlemelni. Szбjбbуl vйkony vйrcsнk folydogбlt. Rуzsi tйrdre ereszkedett mellette.

— Bandi! — kiбltotta. — Mi van veled?

— A tьdхm — felelte Bandi gyenge hangon. Nem baj. Azt hiszem, most mбr nйlkьlem is be tudjбtok fejezni a szйlmalmot. Jу sok kцvet цsszegyыjtцttьnk. Mбr ъgyis csak egy hуnapom lett volna hбtra. Az igazat megvallva, nagyon vбrtam mбr a nyugdнjat. Benjбmin is elйg цreg, talбn neki is megengedik majd, hogy velem egyьtt nyugalomba vonuljon, йs akkor egyьtt lehetьnk.

— Tьstйnt segнtsйget kell kerнtenьnk — mondta Rуzsi. — Szaladjon mбr el valaki Sьvihez, йs mondja el neki, mi tцrtйnt.

A tцbbi бllat tьstйnt elrohant a tanyahбz felй, hogy megvigyйk a hнrt Sьvinek. Csak Rуzsi maradt Bandi mellett, meg Benjбmin, aki lefekьdt mellй, йs szуtlanul hessegette rуla hosszъ farkбval a legyeket. Sьvi jу negyedуra mъlva jelent meg, teli egyьttйrzйssel. Napуleon elvtбrs mйlysйges aggodalommal йrtesьlt a tanya egyik leghыsйgesebb munkбsбnak balesetйrхl, mondta, йs mбr intйzkedett is, hogy Bandit bevigyйk a willingdoni kуrhбzba kezelйsre. Az бllatok ettхl kissй nyugtalankodni kezdtek. Mollie йs Hуgolyу kivйtelйvel egyikьk sem hagyta el soha a gazdasбgot, arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtбrsuk emberi lйnyek kezйre kerьlhet. Sьvi azonban kцnnyen meggyхzte хket, hogy a willingdoni бllatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegsйgйt, mint ahogy a tanyбn el lehetne lбtni. Jу fйlуra mъlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lбbra бllнtottбk, aztбn segнtettek neki visszasбntikбlni az istбllуba, ahol Rуzsi йs Benjбmin mбr pompбs szalmaalmot kйszнtettek neki.

Bandi ezutбn kйt napig az istбllуjбban maradt. A disznуk kьldtek neki egy nagy ьveg rуzsaszнn orvossбgot, amelyet a fьrdхszobai orvossбgosszekrйnyben talбltak, ezt Rуzsi kйtszer napjбban, йtkezйs utбn beadta Bandinak. Estйnkйnt Rуzsi lefekьdt az istбllуban Bandi mellй, йs beszйlgetett vele, mikцzben Benjбmin elhessegette rуla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnбlja a tцrtйnteket. Ha meggyуgyul, mйg hбrom йvig is elйlhet, йs mбr elхre йlvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelх sarkбban fog eltцlteni. Йletйben elхszцr lesz rб ideje, hogy tanuljon йs mыvelхdjцn. Mint mondta, йlete hбtralйvх rйszйt arra fogja szentelni, hogy megtanulja az бbйcй mйg hбtralйvх huszonkйt betыjйt.

Benjбmin йs Rуzsi azonban csak munkaidх utбn lehettek Bandival, a zбrt teherkocsi pedig napkцzben jцtt йrte, йs szбllнtotta el. Az бllatok mind a rйpбt gyomlбltбk egy disznу felьgyelete alatt, mikor megdцbbenten lбttбk, hogy a tanyaйpьletek irбnyбbуl Benjбmin ьget felйjьk, йs torkaszakadtбbуl ordнt. Most lбttбk Benjбmint йletйben elхszцr izgatottnak — sхt, ez volt az elsх eset, amikor ьgetni lбttбk. — Gyorsan, gyorsan! — ьvцltцtte. — Gyertek azonnal! Elviszik Bandit! — Az бllatok nem vбrtak a disznу engedйlyйre, abbahagytбk a munkбt, йs a tanyaйpьletek felй rohantak. Az udvaron csakugyan ott бllt egy nagy, zбrt teherkocsi, elхtte kйt lу befogva, az oldalбn felirat, a bakjбn egy alattomos tekintetы, alacsony, kemйnykalapot viselх fйrfi ьlt. Bandi istбllуja pedig ьres volt.

Az бllatok a kocsi kцrй csхdьltek. — Viszontlбtбsra, Bandi! — kiбltottбk kуrusban: — Viszontlбtбsra!

— Bolondok! Bolondok! — ьvцltцtte Benjбmin, kцrьltбncolva хket, йs a fцldet kapбlta aprу patбival. — Bolondok! Nem lбtjбtok, mi van a kocsi oldalбra нrva?

Az бllatok erre elhallgattak, йs nagy csцnd tбmadt. Malvin betыzni kezdte a feliratot, de Benjбmin fйlrelцkte, йs a halбlos csendben felolvasta:

— “Alfred Simmonds, lуmйszбros йs enyvfхzх, Willingdon. Bхr- йs csontlisztkereskedйs. Kutyaeledel.” Nem йrtitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintйrhez viszik!

Az бllatokbуl rйmьlt kiбltбs tцrt fel. Ebben a pillanatban a bakon ьlх ember ostorбval lovai kцzй csapott, йs a kocsi kigцrdьlt az udvarbуl. Az бllatok torkuk szakadtбbуl ьvцltve mind a nyomбba szegхdtek. Rуzsi igyekezett elйbe kerьlni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rуzsi megprуbбlta vбgtбra fogni vastag lбbait, йs le is hagyta a kocsit. — Bandi! — kiбltotta. — Bandi! Bandi! Bandi! — Йs ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonбt, a kocsi farбban lйvх kis ablakban megjelent Bandi arca, orrбn a fehйr csнkkal.

— Bandi! — ьvцltцtte Rуzsi rettenetes hangon. — Bandi! Ugorj ki! Ugorj ki gyorsan! A halбlba visznek!

Az бllatok mind kiбltozni kezdtek: — Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! — De a kocsi mбr sebesen robogott, йs fakйpnйl hagyta хket. Nem lehetett tudni; megйrtette-e Bandi, mit mondott neki Rуzsi. De az arca eltыnt az ablakbуl, a kocsi belsejйbхl pedig fйlelmetes patadobogбst lehetett hallani. Megprуbбlt kitцrni. Volt idх, mikor Bandi nйhбny rъgбssal gyъjtуssб aprнtotta volna ezt a kocsit. De у, jaj! elhagyta az ereje, nйhбny pillanat mъlva patбinak elhalkult a dobogбsa, aztбn teljesen elhalt. Az бllatok kйtsйgbeesйsьkben a kocsit hъzу kйt lуhoz fordultak. — Elvtбrsak! Elvtбrsak! — kiбltoztak utбnuk. — Ne vigyйtek halбlba a sajбt testvйreteket! — De ezek az ostoba barmok kйptelenek voltak felfogni, hogy mi tцrtйnik, csak hбtracsaptбk fьlьket, йs egyre gyorsabban ьgetek. Bandi arca nem jelent meg tцbbй az ablakban. Valakinek, sajnos tъlsбgosan kйsхn, eszйbe jutott, elхre kellene szaladni йs bezбrni az цtreteszes kaput, de addigra a kocsi mбr бthaladt rajta, йs sebesen eltыnt az ъton. Bandit soha tцbbй nem lбttбk.

Hбrom nap mъlva bejelentettйk, hogy Bandi meghalt a willingdoni kуrhбzban, ahol pedig mindenfйle kezelйst megkapott, amit csak lу kaphat. Sьvi jelentette be a hнrt a tцbbieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett йlete utolsу уrбiban.

— Ilyen meghatу lбtvбnyban mйg soha йletemben nem volt rйszem — mondta Sьvi, йs felemelt csьlkйvel kitцrцlt egy kцnnycseppet a szemйbхl. — Az utolsу pillanatig ott voltam az бgya mellett. A vйgйn, amikor mбr alig tudott beszйlni, a fьlembe sъgta, csak azt sajnбlja, hogy el kell mennie, mielхtt a szйlmalmot befejeztьk volna. “Elхre, elvtбrsak — suttogta. — Elхre a Forradalom nevйben! Йljen az Бllatfarm! Йljen Napуleon elvtбrs! Napуleonnak mindig igaza van!” Ezek voltak az utolsу szavai, elvtбrsak.

Ekkor Sьvi magatartбsa hirtelen megvбltozott. Egy pillanatra elnйmult, aztбn gyanakvу pillantбsokat vetett mindenfelй, mielхtt folytatta volna mondуkбjбt.

— Tudomбsunkra jutott — jelentette ki -, hogy ostoba йs rosszindulatъ hнresztelйsek terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszбllнtottбk. Egyes бllatok йszrevettйk, hogy a kocsin, amely Bandit elszбllнtotta; az a felirat бllt, hogy “lуmйszбros”, йs ebbхl rцgtцn arra az elhamarkodott kцvetkeztetйsre jutottak, hogy Bandit a sintйrhez vittйk. El se tudom hinni — mondta Sьvi -, hogy бllat ilyen ostoba lehet. Ennйl igazбn jobban ismerjьk szeretett Vezйrьnket, Napуleon elvtбrsat — kiбltotta, mikцzben a farkбt csуvбlta, йs ide-oda ugrбndozott. — Hiszen a dolognak valуjбban nagyon egyszerы a magyarбzata: a kocsi elхzхleg a sintйrй volt, de aztбn megvette tхle az бllatorvos, csak mйg nem festette rб a nevйt. Ez okozta a fйlreйrtйst...

Az бllatok mйrhetetlenьl megkцnnyebbьltek, amikor mindet megtudtбk. Йs amikor Sьvi a tovбbbiakban szemlйletesen ecsetelte Bandi haldoklбsбt, a csodбlatos gondoskodбst, amelyben rйsze volt, a mйregdrбga orvossбgokat, amelyeket Napуleon szemrebbenйs nйlkьl kifizetett, utolsу kйtsйgeik is szertefoszlottak, йs elvtбrsuk halбla miatti szomorъsбgukat nйmileg enyhнtette az a gondolat, hogy legalбbb boldogan halt meg.

A rбkцvetkezх vasбrnapon maga Napуleon is megjelent a tцbbiek elхtt, йs rцvid beszйdben elbъcsъztatta Bandit. Habбr megboldogult elvtбrsuk fцldi maradvбnyait tцbbй nem lehet visszahozni a tanyбra, hogy itt hantoljбk el хket, utasнtбst adott rб, hogy a tanyahбz kertjйben kйszнtsenek egy nagy babйrkoszorъt, йs kьldjйk el Bandi sнrjбra. Amikor nйhбny nap mъlva a disznуk bankettet rendeztek Bandi emlйkezetйre, Napуleon Bandi kйt kedvenc kifejezйsйt idйzve fejezte be a beszйdйt: — “Majd mйg kemйnyebben dolgozom!” йs “Napуleonnak mindig igaza van!”, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazsбgok, mondta Bandi, melyeket minden бllatnak magбйvб kell tennie.

A bankettre kitыzцtt napon begцrdьlt az udvarra Willingdonbуl a fыszeres kocsija, йs egy jуkora falбdбt cipeltek be rуla a tanyahбzba. Йjszaka harsбny nуtбzбst lehetett hallani, aztбn heves veszekedйsre kerьlt sor, aminek ъgy tizenegy уra kцrьl irtуzatos ьvegcsцrцmpцlйs vetett vйget. Mбsnap dйlig senki sem kelt fel a tanyahбzban, йs az a hнr jбrta, hogy a disznуk valahol pйnzt szereztek, йs megint vettek maguknak egy lбda whiskyt.

Teltek-mъltak az йvek. Egymбst kцvettйk az йvszakok, йs az бllatok kurta йlete sorra vйget йrt. Eljцtt az az idх, amikor mбr senki sem emlйkezett a rйgi, Forradalom elхtti idхkre, kivйve Rуzsit, Benjбmint, Mуzest, a hollуt йs nйhбny disznуt.

Malvin meghalt, ahogy Kolomp, Zsuzsi йs Fogdmeg is elpatkolt. Aztбn meghalt Jones is a megye mбsik vйgйben, egy alkoholistбk szбmбra lйtesнtett otthonban. Hуgolyуra mбr senki sem emlйkezett. Bandit is elfelejtettйk, kivйve azt a nйhбny бllatot, akik mйg ismertйk. Rуzsi mostanбra testes, цreg kanca lett, elmerevedtek az нzьletei, йs egyre csipбsabb lett a szeme. Mбr kйt йvvel tъl volt a nyugdнjkorhatбron, csakhogy mindeddig mйg egyetlen бllat sem vonulhatott nyugdнjba. Arrуl mбr rйges-rйg nem esett szу, hogy a legelх egyik sarkбt elkerнtik a nyugdнjas бllatok szбmбra. Napуleon meglett korъ, mбsfйl mбzsбs kandisznу lett. Sьvi ъgy meghнzott; hogy alig tudott kipislogni a hбjas pofбjбbуl. Csak az цreg Benjбmin nem vбltozott; йpp hogy egy kicsit megхszьlt az orra kцrьl a szхr, йs Bandi halбla уta mйg mogorvбbb йs hallgatagabb lett.

Sokkal tцbb бllat йlt mostanбban a gazdasбgban, bбr a nйpessйg nem nцvekedett akkorбra, mint az elхzх йvekben vбrtбk. Sok kйsхbb szьletett бllat szбmбra a Forradalom mбr csak valamifйle szбjrуl szбjra szбllу, homбlyos hagyomбny volt, йs vбsбroltak is nйhбny бllatot, akik hнrйt sem hallottбk, hogy ilyesmi tцrtйnt az йrkezйsьk elхtt. A gazdasбgnak most mбr Rуzsin kнvьl mйg hбrom lova volt. Erхs, derйk бllatok voltak, kйszsйges munkбsok йs jу elvtбrsak, de rendkнvьl ostobбk. A B betыn tъl egyik sem tudta megtanulni az бbйcйt. Mindent bevettek, amit a Forradalomrуl йs az Бllatizmus elveirхl mondtak nekik, kьlцnцsen, ha Rуzsi mondta, aki irбnt szinte fiъi tisztelettel viseltettek; de kйtsйges volt, hogy йrtenek-e valamit belхle.

A gazdasбg most mбr jobban ment, йs jobban is volt szervezve; sхt mйg bхvьlt is, mert Mr. Pilkingtontуl megvбsбroltak kйt szбntуt. A szйlmalmot vйgьl sikeresen felйpнtettйk, a gazdasбgnak sajбt csйplхgйpe йs szalmafelhordуja volt, kьlцnfйle ъj йpьleteket is emeltek. Mr. Nyaffy vбsбrolt magбnak egy kйtkerekы csйzбt. A szйlmalmot azonban vйgьl mйgsem бramfejlesztйsre hasznбltбk. Gabonбt хrцltek benne, йs csinos hasznot hozott, mйgpedig kйszpйnzben. Az бllatok kemйnyen dolgoztak egy ъjabb szйlmalmon, йs azt mondogattбk, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamуkat. De arrуl a fйnyыzх kйnyelemrхl, amelyrхl egykor Hуgolyу tanнtбsбra az бllatok бlmodoztak: villanyvilбgнtбsъ istбllуkrуl, hideg-meleg vнzrхl, йs hбromnapos munkahйtrхl tцbbй szу sem esett. Napуleon kemйnyen bнrбlta az effйle elkйpzelйseket, mint amelyek ellentйtben бllnak az Бllatizmus szellemйvel. Az igazi boldogsбgot, jelentette ki, a kemйny munka йs a mйrtйkletes йlet hozza meg.

Hogy, hogy nem, a gazdasбg egyre gazdagabb lett, az бllatok mйgsem gazdagodtak — kivйve persze a disznуkat meg a kutyбkat. Ennek rйszben talбn az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznу meg a kutya. Nem mintha ezek az бllatok nem dolgoztak volna, a maguk mуdjбn. Az х munkбjuk, mint Sьvi fбradhatatlanul magyarбzta, a gazdasбg felьgyelete йs szervezйse — soha vйget nem йrх munka. Ennek a munkбnak a nagy rйszйt a tцbbi бllat tudatlansбga miatt fel se tudta fogni. Sьvi elmondta pйldбul, hogy a disznуknak nap mint nap hallatlan munkбval olyan rejtelmes dolgokat kell цsszeбllнtaniuk, mint a kьlцnbцzх “dossziйk”, “jelentйsek”, “jegyzхkцnyvek” йs “emlйkeztetхk”. Ezek nagy papнrlapok, melyeket tele kell нrni, aztбn mihelyt teli vannak нrva, el kell йgetni a kazбnban. Mindennek mйrhetetlen nagy a jelentхsйge a gazdasбg jуlйte szempontjбbуl, mondta Sьvi. De sem a disznуk, sem a kutyбk munkбja nem termelt semmifйle elesйget, mбrpedig nagyon sokan voltak, йs mindig nagyon jу volt az йtvбgyuk.

A tцbbiek йlete, amennyire fel tudtбk mйrni, olyan volt, mint mindig. Бltalбban mindig йhesek voltak, szalmбn aludtak, vбlyъbуl ittak, dolgoztak a mezхn; tйlen a hideg gyцtцrte хket, nyбron a legyek. Az цregebbek nйha цsszeszedtйk homбlyos emlйkeiket, йs megprуbбltбk megбllapнtani, hogy vajon a Forradalom elsх napjaiban, kцzvetlenьl Jones elыzйse utбn, jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rб visszaemlйkezni. Semmivel sem tudtбk цsszehasonlнtani jelenlegi йletьket: semmihez sem tudtak igazodni, csak Sьvi szбmoszlopaihoz, amelyek kivйtel nйlkьl mindig azt bizonyнtottбk, hogy minden egyre jobb йs jobb lett. Az бllatok megoldhatatlannak talбltбk a problйmбt, йs mostanбban mбr egyйbkйnt is nagyon kevйs idejьk volt ilyen dolgokon tцprengeni. Csak az цreg Benjбmin бllнtotta, hogy hosszъ йletйnek minden rйszletйre emlйkszik, йs tudja, hogy a dolgok sohasem mentek, йs soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul — az йhsйg; a szenvedйs йs a csalуdбs, mondta, az йlet megvбltozhatatlan tцrvйnyei.

Az бllatok mйgsem adtбk fel a remйnyt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belхlьk az a bьszke йrzйs, hogy kivбltsбgos lйnyek, mivel az Бllatfarmon йlhetnek. Mйg mindig хk voltak az egyetlen gazdasбg az egйsz vidйken — egйsz Angliбban -, amelyet бllatok birtokoltak йs vezettek. Nem akadt kцzцttьk senki, mйg a legfiatalabbak йs a jцvevйnyek kцzцtt sem, akiket pedig tнz-hъsz mйrfцldnyire fekvх tanyбkrуl hoztak oda, aki ne csodбlta volna ezt szьntelenьl. Йs amikor hallottбk a puskalцvйseket, йs megpillantottбk az бrbocon lobogу zцld zбszlуt, dagadt a szнvьk a soha nem mъlу bьszkesйgtхl, йs folyton a rйgi, hхsi napokra fordнtottбk a szуt, Jones elыzйsйre, a Hйtparancsolat megнrбsбra, йs a nagy csatбkra, amelyekben legyхztйk a betolakodу Embereket.

Egyetlen rйgi бlmukrуl sem mondtak le. Mйg mindig hittek az Бllatok Kцztбrsasбgбban, amelyet az цreg Хrnagy megjуsolt, amikor Anglia zцld mezeit nem fogja tцbbй emberi lбb taposni. Egy szйp napon el is fog йrkezni: lehet, hogy sokбra, lehet, hogy az йlх бllatok kцzьl senki sem йri meg, de azйrt egyszer mйgis el fog йrkezni. Mйg az “Angolhon бllatai”-t is el-eldъdoltбk itt-ott, titokban: minden бllat tudta a gazdasбgban, ha hangosan nem mertйk is elйnekelni. Ha nehйz volt is az йletьk, йs remйnyeik nem mind teljesьltek, azйrt tudatбban voltak annak, hogy nem olyanok, mint a tцbbi бllat. Ha йhesek voltak, nem azйrt voltak йhesek, mert zsarnok Embereket kellett eltartaniuk; ha kemйnyen dolgoztak, legalбbb maguknak dolgoztak. Senki sem jбrt kцzьlьk kйtlбbon. Senki nem nevezett senkit “gazdбnak”. Minden бllat egyenlх volt.

Kora nyбron Sьvi egy szйp napon megparancsolta a birkбknak, hogy kцvessйk, йs elvezette хket a tanya vйgйben fekvх parlagra, amelyet benхttek a fiatal nyнrfбk. A birkбk egйsz nap ott legelйsztйk a leveleket, Sьvi felьgyelete alatt. Este х maga visszatйrt a tanyahбzba, de mivel meleg volt az idх, azt mondta a birkбknak, maradjanak csak ott, ahol vannak. Vйgьl aztбn egy бllу hйtig ott maradtak, a tцbbi бllat nem is lбtta хket. Sьvi a nap legnagyobb rйszйt kцztьk tцltцtte. Azt mondta, ъj dalra tanнtja хket, йs ehhez magбnyra van szьksйg.

Kцzvetlenьl a birkбk visszatйrйse utбn, egy kellemes estйn, amikor az бllatok mбr befejeztйk a munkбt, йs hazafelй vettйk ъtjukat, rйmьlt nyerнtйst hallottak az udvar felхl. Az бllatok riadtan megtorpantak. Rуzsi hangja volt. Aztбn ъjra fцlnyerнtett, mire minden бllat vбgtбba fogott, йs berohant az udvarra. Egy disznу a kйt hбtsу lбbбn jбrt.

Igen, Sьvi volt az. Mйg kissй fйlszegen jбrt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintйlyes sъlyбt ebben a helyzetben hordozza, de az egyensъlya tцkйletes volt, amikor keresztьlballagott az udvaron. Йs a kцvetkezх pillanatban kivбgуdott a tanyahбz ajtaja, йs a disznуk libasorban kivonultak rajta. Mind a hбtsу lбbukon jбrtak, voltak kцzцttьk, akik jobban csinбltбk, mint a tцbbiek, egyik-mбsik viszont kissй bizonytalanul jбrt, mintha botra szeretne tбmaszkodni, de mindegyikьknek sikerьlt kцrbejбrnia az udvart. Vйgьl pedig iszonyatos kutyaugatбs йs a fekete kakas harsбny kukorйkolбsa kцzben maga Napуleon is megjelent. Kйt lбbon jбrt, fensйgesen kiegyenesedve, йs gхgцs pillantбsokat vetett mindenfelй, mikцzben kцrьlugrбltбk a kutyбi.

A csьlkйben ostort tartott.

Halбlos csend lett. Az бllatok megzavarodva, rйmьlten bъjtak цssze, mikцzben az udvaron kцrbemasнrozу disznуk hosszъ sorбt figyeltйk. Mintha tуtбgast бllna a vilбg. Aztбn eljцtt egy pillanat, amikor elsх megdцbbenйsьk elmъlt, йs amikor mindennek ellenйre — a kutyбktуl valу fйlelmьk ellenйre, йs annak a hosszъ йveken бt kifejlхdцtt szokбsuknak az ellenйre, hogy semmiйrt ne panaszkodjanak, semmit se bнrбljanak, akбrmi tцrtйnik — talбn kitцrt volna belхlьk nйhбny tiltakozу szу. De pontosan ebben a pillanatban, mintegy adott jelre, az цsszes birka fйlelmetes bйgetйsben tцrt ki:

— Nйgy lбb jу, kйt lбb jobb! Nйgy lбb jу, kйt lбb jobb! Nйgy lбb jу, kйt lбb jobb!

Цt percig megбllбs nйlkьl bйgettek. Mire pedig a birkбk elcsendesedtek, mбr nem maradt lehetхsйg a tiltakozбsra, mert a disznуk visszamasнroztak a tanyahбzba.

Benjбmin egyszer csak йszrevette, hogy egy orr dцrzsцlхdik a szьgyйhez. Hбtranйzett. Rуzsi volt az. Цreg szeme most mйg homбlyosabbnak lбtszott, mint mбskor. Nem szуlt egy szуt se, csak szelнden odahъzta Benjбmint a sцrйnyйnйl fogva a nagy pajtбhoz, amelynek a falбra a Hйtparancsolat fel volt нrva. Egy-kйt percig csak бlltak, a kбtrбnnyal bevont falra нrt fehйr betыket bбmulva.

— Nekem mбr romlik a szemem — mondta vйgьl Rуzsi. — Mйg fiatalkoromban sem tudtam elolvasni, mi van ideнrva. De most ъgy lбtom, mintha ez a fal egйszen mбs volna. Ugyanolyan most ez a Hйtparancsolat, mint amilyen volt, Benjбmin?

Benjбmin ez egyszer hajlandу volt бthбgni цnnцn szabбlyait, йs felolvasta Rуzsinak, mi van a falra нrva. Ott mбr semmi mбs nem бllt, csak egyetlen Parancsolat, amely нgy hangzott:

Ezek utбn mбr az sem lбtszott furcsбnak, hogy mбsnap a gazdasбg munkбjбra felьgyelх disznуk mind ostort tartottak a mellsх csьlkьkben. Az sem lбtszott furcsбnak, amikor a disznуk rбdiуt vettek maguknak, bevezettettйk a telefont, йs elхfizettek a John Bull-ra, a Tit-Bits-re йs a Daily Mirror-ra. Abban sem volt semmi kьlцnцs, amikor Napуleont pipбval a szбjбban lбttбk sйtбlni a kertben — nem, mбr abban sem lбttak semmi kьlцnlegessйget, amikor a disznуk elхszedtйk a szekrйnybхl Mr. Jones ruhбit; йs hordani kezdtйk хket. Maga Napуleon fekete kabбtban, tйrdnadrбgban йs bхrkamбsliban jelent meg, mнg kedvenc kocбja azt a mыselyem ruhбt hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasбrnaponkйnt szokott felvenni.

Egy hйt mъlva egyik dйlutбn egйsz sor kйtkerekы csйza hajtott be a tanyбra, merthogy meghнvtбk a szomszйdos gazdбk kьldцttsйgйt, nйzzenek kцrьl a gazdasбgban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejeztйk mйlysйges csodбlatukat minden fцlцtt, amit csak lбttak, kьlцnцs tekintettel a szйlmalomra. Az бllatok ekkor йppen a rйpafцldet gyomlбltбk. Szorgalmasan dolgoztak, alig emeltйk fel pofбjukat a fцldrхl, йs nem tudtбk, kitхl is fйljenek jobban, a disznуktуl vagy az emberi lбtogatуktуl.

Aznap este hangos nevetйs йs nуtбzбs hallatszott a tanyahбzbуl. Az бllatokat a hangzavar hallatбra hirtelen elfogta a kнvбncsisбg. Mi tцrtйnik most, amikor elsх нzben talбlkoznak egyenlх felekkйnt az бllatok йs az Emberek? Kцzmegegyezйssel beosontak, amilyen csцndesen csak tudtak, a tanyahбz kertjйbe.

A kapunбl azйrt megбlltak, fйltek volna tovбbbmenni, de Rуzsi tovбbbvezette хket. Lбbujjhegyen odasompolyogtak a hбzhoz, йs azok az бllatok, akik elйg magasan voltak hozzб, bekukucskбltak az ebйdlх ablakбn. A hosszъ asztal kцrьl fйl tucat gazda йs vagy fйl tucat elхkelхbb disznу ьlt. Maga Napуleon a dнszhelyet foglalta el, az asztalfхn. A disznуk lбthatуlag teljesen otthon йreztйk magukat a szйkьkben. A tбrsasбg kбrtyбval szуrakozott; de egy pillanatra abbahagytбk a jбtйkot, nyilvбn mert бldomбst akartak inni. Kцrьlhordoztбk a hatalmas kancsуt, mindenkinek szнnьltig tцltцttйk a poharбt sцrrel. Senki sem vette йszre, hogy az бllatok csodбlkozу arccal bбmulnak be az ablakon.

Odabenn йppen a rуkaerdei Mr. Pilkington бllt fel. Felemelte poharбt, йs bejelentette, hogy mielхtt elmondanб pohбrkцszцntхjйt, nйhбny szуt kнvбn szуlni a megjelentekhez. — Nagy elйgtйtelt jelent szбmomra — mondta -, йs biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlйvх szбmбra is az, hogy a bizalmatlansбg йs a fйlreйrtйsek hosszъ korszaka — йrezhetхen vйget йrt. — Volt egy idх, — folytatta, nem mintha akбr х, akбr a jelenlevхk osztoztak volna ezekben a vйlekedйsekben, de volt egy idх, amikor az Бllatfarm tiszteletre mйltу tulajdonosaira, ha nem is ellensйgesen, de mйgis aggodalmasan nйztek emberi szomszйdaik. Sajnбlatos incidensekre йs fйlreйrtйsekre kerьlt sor. Sokan ъgy йreztйk, egy olyan gazdasбg, amely a disznуk tulajdona, йs amelyet disznуk vezetnek, valahogyan abnormбlis, йs уhatatlanul nyugtalanнtу hatбsa lesz a szomszйdsбgra. Sok gazda anйlkьl, hogy errхl meggyхzхdцtt volna, feltйtelezte, hogy egy ilyen gazdasбgban szabadossбg йs fegyelmezetlensйg uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatбsa lesz mindennek az х бllataikra, sхt emberi alkalmazottaikra. Бm mindezek a kйtsйgek mostanra eltыntek. Ma, amikor х йs a barбtai meglбtogattбk az Бllatfarmot, йs tцvirхl hegyire megnйztйk, ugyan mit tapasztaltak? Nemcsak hogy a legkorszerыbb mуdszereket, hanem olyan rendet йs fegyelmet, amelyrхl minden gazda pйldбt vehetne. Ъgy vйli, nem tйved, amikor kijelenti, hogy az Бllatfarm alacsonyabb rendы бllatai tцbbet dolgoznak, йs kevesebb йlelmet kapnak, mint bбrmely mбs бllat a kцrnyйken. Sхt, х йs barбtai sok mindent megfigyeltek ma, amit a sajбt gazdasбgukban is tьstйnt be szбndйkoznak vezetni.

Йszrevйteleit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsъlyozбsбval szeretnй befejezni, hogy az Бllatfarm йs szomszйdai kцzцtt barбtsбgos viszony alakult ki, йs ennek нgy is kell maradnia. A disznуk йs az Emberek kцzt soha nem volt semmifйle йrdekellentйt, йs erre a jцvхben sem kerьlhet sor. Kьzdelmeik йs nehйzsйgeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerх problйmбkkal kьzdenek-e mindenьtt? Mr. Pilkington ezutбn nйhбny gondosan elхkйszнtett szellemessйget akart elхadni a tбrsasбgnak, de belezavarodott mondуkбjбba, йs kйptelen volt folytatni. Sokбig kцszцrьlgette a torkбt, йs egyre vцrцsebb lett a kйpe, mire sikerьlt kinyцgnie: — Ha цnцknek meg kell birkуzniuk a maguk alsуbbrendы бllataival, hбt nekьnk is megvannak a magunk alsуbb nйposztбlyai! — Erre a szellemessйgre az egйsz asztaltбrsasбg harsбny rцhцgйsben tцrt ki, йs Mr. Pilkington ъjra gratulбlt a disznуknak az alacsony fejadagokйrt, a hosszъ munkaidхйrt, йs azйrt, hogy a kйnyeztetйs semmi jelйvel nem talбlkozott az Бllatfarmon.

Most pedig, tette hozzб vйgьl, felkйri a tбrsasбgot, hogy бlljanak fel, йs gyхzхdjenek meg rуla, teli van-e a poharuk. — Uraim — fejezte be Mr. Pilkington -, uraim, emelem poharam az Бllatfarm felvirбgzбsбra!

Erre kitцrt az бltalбnos йljenzйs йs lбbdobogбs. Napуleon annyira el volt ragadtatva, hogy elhagyta a helyйt, йs megkerьlte az asztalt, csak hogy koccinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielхtt kiьrнtette volna poharбt. Mikor az йljenzйs elcsendesedett, Napуleon бllva maradt, йs kцzцlte, hogy х is szeretne nйhбny szуt szуlni.

Mint Napуleon valamennyi beszйde, ez is rцvid йs velхs volt. Х is boldog, mondotta, hogy elmъlt a fйlreйrtйsek korszaka. Hosszъ ideig olyan hнrek terjengtek — йs oka van rб, hogy azt higgye, ezeket az ellensйg rosszindulata terjesztette, hogy х йs kollйgбi felforgatуan, sхt forradalmian lйptek fel. Azt hittйk rуluk, hogy lбzadбst akarnak szнtani a szomszйdos gazdasбg бllatai kцzцtt. Ennйl mi sem esett tбvolabb az igazsбgtуl! Egyetlen vбgyuk most is, mint a mъltban is, az, hogy bйkйben йlhessenek, йs normбlis kapcsolatokat tarthassanak fцnn szomszйdaikkal! Ez a gazdasбg, tette hozzб; amelyet szerencsйje van kormбnyozni, szцvetkezeti vбllalkozбs, йs a birtokбban lйvх okmбnyok szerint a disznуk egyьttes tulajdonбt kйpezi.

Nem hiszi, mondotta, hogy a rйgi gyanakvбsbуl mйg fennmaradt volna valami, de a gazdasбg йletйben nemrйgen tцrtйnt vбltozбsok bizonyбra tovбbb fokozzбk majd a bizalmat a gazdasбg irбnt. Az бllatok eddig annak a bolondos szokбsnak hуdoltak, hogy egymбst “elvtбrsnak” szуlнtottбk. De ezt meg fogjбk tiltani. Meg fogjбk szьntetni tovбbbб azt az ismeretlen eredetы furcsa szokбst is, hogy az бllatok minden vasбrnap reggel elvonulnak egy kandisznуnak a kertben бllу oszlopra felszцgezett koponyбja elхtt. Ezt is meg fogjбk tiltani; a koponyбt mбr el is бstбk. Lбtogatуi talбn megfigyeltйk az бrbocon lobogу zцld zбszlуt. Ha igen, akkor talбn azt is йszrevettйk, hogy eltыnt rуla a fehйr pata йs a szarv. Mostantуl fogva a zбszlу sima zцld lesz.

Mindцssze egyetlen bнrбlу megjegyzйst kнvбn fыzni Mr. Pilkington kivбlу йs igazi jуszomszйdi beszйdйhez. Mr. Pitkington mindvйgig az “Бllatfarmot” emlegette. Persze nem tudhatta — hiszen х, Napуleon, йppen most jelenti be -, hogy az “Бllatfarm” nevet eltцrцltйk. Ezentъl a gazdasбgot “Majornak” fogjбk nevezni, hiszen ez az igazi йs eredeti neve.

— Uraim — fejezte be Napуleon -, igyunk ugyanarra, amire az elхbb, csak mбs formбban! Tцltsйk tele poharukat! Uraim, a Major virбgzбsбra!

Erre megint olyan lelkes йljenzйs tцrt ki, mint az elхbb, йs mindenki fenйkig ьrнtette poharбt. Az бllatok, akik kнvьlrхl nйztйk ezt a jelenetet, ъgy йreztйk, valami kьlцnцs dolog tцrtйnt. Mi vбltozott meg a disznуk arcбn? Rуzsi elhomбlyosodott цreg szemйt egyik arcrуl a mбsikra fordнtotta. Egyiknek цtцs tokбja volt, a mбsiknak nйgyes, a harmadnak hбrmas. De mi az, ami mintha цsszeolvadt йs megvбltozott volna? Aztбn az йljenzйs elcsendesedett, a tбrsasбg ъjra kйzbe vette a kбrtyбt, йs folytatta a fйlbeszakнtott jбtйkot, az бllatok pedig csendesen elosontak.

De mйg hъszmйternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyahбz felхl уriбsi ricsaj hallatszott. Visszarohantak, йs ъjra benйztek az ablakon. Igen: odabenn heves veszekedйs tцrt ki. Ordнtoztak, vertйk az asztalt, йles, gyanakvу pillantбsokat vetettek egymбsra, йs dьhцdten meghazudtoltбk egymбst. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napуleon йs Mr. Pilkington egyszerre jбtszott ki egy-egy pikk бszt.

Tizenkйt hang ьvцltцzцtt dьhцsen, йs a hangok mind teljesen egyformбk voltak. Most mбr nem volt kйrdйses, hogy mi tцrtйnt a disznуk arcбval. Az бllatok a disznуkrуl az Emberekre, az Emberekrхl a disznуkra, aztбn a disznуkrуl megint az Emberekre nйztek, йs mбr nem tudtбk megmondani, melyik az Ember, йs melyik a disznу.

1943. november — 1944. februбr

THE END (in Hungarian)

____
Translation from (? English ?):
© YEAR, Translator

____BD____
GEORGE ORWELL: ‘ANIMAL FARM: A FAIRY STORY’; A NOVEL
First published by Secker and Warburg, London in 1945
____
GEORGE ORWELL (in Hungarian): «ANIMAL FARM: A FAIRY STORY (in Hungarian)»
Translation (in Hungarian): Translator (in Hungarian)
Scan (E-text) (in Hungarian): Person
Edition translated (in Hungarian):
Orwell G. Animal Farm. — N. V.: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
The Web-Site-Source Name and URL: www.example.kom
____
Formatted by: O. Dag
E-mail: [email protected]
URL: https://orwell.ru/library/novels/Animal_Farm/
Last modified: 2020-01-07


‘Animal Farm: A Fairy Story’: [Index]

Library [Eng] [Rus] > Novels [Eng] [Rus] ~ [CSS off]

[orwell.ru] [Home] [Biography] [Library] [A Life] [Info & (c)] [Links] [Site map] [Search] [Feedback]

© 1999-2004 O. Dag – ¡C. date: 2005-08-15 & L. mod.: 2020-01-07!